GALOP NYHEDER TIL DIG

14. juli 2024:

Efter Fransk Galop for en del år siden ændrede distancen fra 2400 meter til 2100 meter i Prix Du Jockey Club, Gr.1, er det nu Grand Prix De Paris, Gr.1, over 2400 meter på Longchamp banen i Paris der ''betegnes'' som fransk Derby af mange.

Afholdt aftenen før den fransk national dag, 14. juli Bastilledagen, i perfekt væddeløbs vejr var der virkelig mange der var mødt op for at se dette storløb.

Fruen og jeg var der for et par år siden, og det kan kun anbefales.

Vinderen i år SOSIE (SEA THE STARS) var ikke den store overraskelse, men måske at han vandt så nemt med 2 længder med Maxim Guyon i sadlen foran Aidan O'brien trænede ILLINOIS (GALILEO) der kom med en frisk Gr.2 sejr i Ascot.

SOSIE havde været 3. i netop Prix du Jockey Club, men de 300 meter længere bekom ham meget bedre, specielt når man ser hans mor SOSIA (SHARMADAL) har MONSUN (KONIGSSTUHL) som sin morfar, der jo om nogen ses igen og igen hos  top stayere.

Nils Petter Gill delejede og Pia Brandt trænede Mondo Man (MONDIALISTE) fik aldrig med udfaldet at gøre og sluttede 7. slået med cirka 8 længder.

I noget mere ydmyge forhold, på sandbanen i Pompadour (der ligger cirka 4 ½ time syd for Paris hvor man bl.a. har National Stutteri, og byen bliver kaldt ''Cite de Cheval'' altså ''heste byen'' hvor specielt Araber heste er i højsæde) startede John Christensen (JC Organization ApS) ejede LAUGHING OF FEAR (LOPE DE VEGA) i et løb for mandlige amatører og jockeys med højst 10 sejre over 2300 meter.

Det var nærmest et straffespark på forhånd, hvor han med sine 81 i handicap og samme vægt som de andre, vandt med 6 længder til NOTRE HISTORIE der havde 68 i handicap, 3. hest i mål ROSE DIAMANT var yderligere 5 ½ længde bag med 48 i handicap.

Det gav cirka 33.000 dkr. og træner Tim Donworth skal roses for at finde et så perfekt løb til sin hest ud fra den gyldne devise ''hold dig selv og dine familie i det bedste selskab, og dine heste i det ringeste'' 😊

Samtidig skal John Christensen / De 5 Stjerner  roses for den flotte gestus at invitere alle til galop i Klampenborg gratis, billeder fra løbene viser virkelig mange tog i mod det gode tilbud, cirka 4500 læste jeg!

Det er jo fantastisk, men jeg frygter igen Dansk Galop ikke havde gjort noget aktivt som at sætte et telt op hvor folk kunne henvende sig for at få en enkelt side brochure/snak med nogen fra Dansk Galop om det at være heste ejer?

Med det store publikum nåede dagens omsætning på 1.175.000 dkr. hvilket er cirka 200.000 dkr. mere end tilsvarende løbs dag i 2023 (der var dog 8 løb i år mod 7 sidste år).

13. juli 2024:

Rigtig god udsendelse her, top træner Sir Michael Stoute fortæller om de mange top heste han har trænet:

https://www.youtube.com/watch?v=74MKoH7TLIE<br>


12. juli 2024:

Dette er sjældent set men befriende, at Dansk Galop 's ledelse for en gangs skyld træder i karakter, og det er helt på sin plads efter min mening.

Fra Dansk Væddeløbskalender af 11. juli:

Dansk Galops Ankedomstol

bestående af Peter Knudsen, Peter Rolin og Henrik Villadsen,

nedsattes den 17. juni 2024 med henblik på at behandle den af træner Søren

Jensen indgivne anke af den af Klampenborg Galopbanes Dommerkomité

trufne afgørelse den 25. juni om at fastholde indløbsrækkefølgen i

Copenhagen Golden Mile (L) og at idømme NicolajStott tre dages

udelukkelse i samme løb for uagtsom ridning.

Træner Søren Jensen anfører, at den udråbte vinder King David bør

diskvalificeres som følge af "Nicolaj Stott's groft generende og uacceptable

ridning, ned gennem opløbet, hvilke[n] [ ] primært fratager GF [Good

Fortune]sejrschancen, sekundært for grov genering af Sir Jeffrey".

I sin anke giver træner Søren Jensen adskillige eksempler på hvorfor han

anser jockey Nicolaj Stott's ridning som værende groft generende og

uacceptabel.

For ankedomstolen forelå dommerrapporten fra Klampenborg Galopbane af

den 25. maj, træner Søren Jensens anke af 30. maj, samt løbsfilm og still-

billeder fra det pågældende løb.

KENDELSE:

Påstanden om diskvalificering af den udråbte vinder King David og dermed

følgende ændring af indløbsrækkefølgen afvises under henvisning til

Skandinavisk Reglement for Galopløb, Kapitel 9, § 15, stk. 2, jf. Kapitel 9, §

6, pkt. 3. Indløbsrækkefølgen i løbet fastholdes dermed.

Dansk Væddeløbskalender • juli 2024

Træner Søren Jensens anbringender angående jockey Nicolaj Stotts's

ridning i løbet, som af den lokale domstol på dagen straffedes med tre dages

udelukkelse, har givet ankedomstolen foranledning til at undersøge videre

forhold omkring den pågældende jockey's ridning.

Her tillægges det af ankedomstolen væsentlig betydning, at jockey Nicolaj

Stott den 22. maj – tre dage forinden løbet under anke – havde modtaget

skriftlig advarsel fra Dansk Galop om, at hans ridning i 2024 forinden denne

dato havde afstedkommet, at ud af de domme (inkl. advarsler) der var blevet

tildelt i galopløb i Skandinavien i 2024, var et uforholdsmæssigt stort antal

blevet tildelt ham. I samme skrivelse var Nicolaj Stott blevet kraftigt

opfordret til at forbedre den for ham dårlige straffe-statistik. Endvidere blev

hans opmærksomhed henledt på muligheden for at hans licens kan inddrages

under Skandinavisk Registrerings- og Licensreglement, Kapital 5, § 16,

hvoraf følger at en rytterlicens kan tilbagekaldes, hvis "[...] indehaveren

gentagne gange forser sig mod Skandinavisk Reglement for Galopløb [...].

Den skriftlige advarsel fra Dansk Galop til Nicolaj Stott blev fulgt op med

en telefonsamtale af samme dag, med samme indhold.

Ankedomstolens vurdering af jockey Nicolaj Stotts ridning i Copenhagen

Golden Mile er, at han på ingen måde har taget Dansk Galops skriftlige

advarsel af. 22. maj alvorligt ved få dage efter at ride på en sådan måde at

han af den lokale domstol på Klampenborg Galopbane gives en straf i form

af en udelukkelse på tre dage.

Ankedomstolens afgørelse, er at enhver yderligere væsentlig overtrædelse af

Skandinavisk Reglement for Galopløb af jockey Nicolaj Stott i 2024 vil

medføre en tilbagekaldelse af hans licens på en varighed af mindst en

måned, jvf. Skandinavisk Registrerings- og licensreglement Kapitel 5, § 16.

Ankedomstolen har også lagt vægt på det store antal straffe som blev pålagt

jockey Nicolaj Stott i 2023 i forhold til hvad blev pålagt andre professionelle

jockeys i Skandinavien.

Peter Knudsen, Peter Rolin, Henrik Villadsen

9. juli 2024:

Her er 3 fine afsnit om en af historiens bedste forhindringsheste, RED RUM, fortalt af hans jockey Tommy Stack. Selv om man ikke er til forhindringsløb så er de værd at se, det 4. link er selve løbet hvor han efter  2 sejre og 2 anden pladser utroligt nok vinder Grand National for 3. gang (jockey med gul hue):

https://www.youtube.com/watch?v=-r6GzdCBueg&t=1s<br>

https://www.youtube.com/watch?v=4VG7lWOQZBU

https://www.youtube.com/watch?v=A-RAyK4UCKA<br>

https://www.youtube.com/watch?v=8DXR3FOA_o0<br>


6. juli 2024:

Dansk Trav og Galop Union har netop lagt regnskab for 2023 ud på nettet.

Det er bestemt ikke noget man bliver synderligt imponeret af.

Indtægter er i 2023 steget til 107 millioner, hvor det i 2022 var 96 millioner.

Omkostningerne var desværre steget endnu mere end indtægts stigningerne, fra 95,5 millioner i 2022 til 112 millioner i 2023.

Så et underskud på cirka 5 millioner mod et overskud på cirka 750.000 kroner året før.

Kigger man på større ændringer i 2023 kontra 2022 er der på posten ''Investerings tilskud'' en stigning fra 5,7 million til 10,7 million.

Her er 7,6 millioner brugt til ''Sikre Baner'' som er et krav fra Svensk Trav.

Yderligere er det brugt 3,1 millioner på ekstra tilskud til banerne, for at ''understøtte udviklingen af banernes sportslige og kommercielle aktiviteter''.

Ud af de 3,1 millioner har Klampenborg Galopbane fået bevilliget ekstra 2 millioner i ''Investerings tilskud'' hvor Fyens Væddeløbsbane og Jydsk Væddeløbsbane har fået hver 300.000 og Nykøbing Falster 500.000 kroner.

Af landets baner har Charlottenlund fået højst ''Drifts tilskud'' på 5,1 millioner og så Klampenborg 4,75 millioner som næst mest.

Af præmie tilskud er Klampenborg noget nede på listen, men der afholdes jo også langt færre løb der en fx på Aalborg/Jydsk Væddeløbsbane med mange trav løbs dage, samt deres galop løb.

11,5 millioner får Charlottenlund, Aalborg 7,7 millioner, Jydsk Væddeløbsbane 6,7 millioner, Skive 6,5 millioner, Fyens Væddeløbsbane 5,7 millioner, Klampenborg 5 millioner.

Så Klampenborg Galopbane har fået i alt cirka 11,8 millioner fra Dansk Trav og Galop Union i 2023, der udover et lån på 700.000 kroner fremgår det.

Nye punkter på udgifts fronten i 2023 kontra 2022 var ''Særlig disponering til Breddeløb'' 2,85 million og ''Særlig disponering til understøttelse af opdræt'' 3 millioner, tror mest det er noget travet har nydt godt af?

Udgifter til anti-doping er steget med 800.000 kroner.

Ellers er der stigning af udgifter på 3 millioner til ''Særlig disponering til Ungdom'', den post får galopsporten næppe megen andel i her i 2024 for det virker til pony galop er gået helt i stå trods Dansk Galop's ledelse har pointeret hvor vigtigt det er at få nye unge ind i sporten.

Carsten Bundgaard der jo om nogen gjorde meget for at få nye unge ind i sporten, bl.a. aktivt på Charlottenlund Travbane, men også via artikler om samme på www.galopservice.dk hvor man bl.a. kunne læse den enorme succes Aalborg pony galop havde da Mette Fruergaard samlede op på de mange spildte år uden pony galop og forvandlede den del fra 0 til en masse aktive der virkelig nød pony galoppen. Der er også en del aktive unge indenfor trav, men galoppen virker mere af interesse for de 12 årige og ældre hører jeg, personligt vil jeg da også tro det er sjovere at sidde i en saddel og ride rundt i høj fart, end at sidde i en vogn og kigge ind i rumpen på en pony 😊

Jeg kan se på en artikel fra Carsten af 8. oktober 2023 der havde været 27 aktive til pony galop en søndag, tænk hvis bare 3 af dem fortsatte og kunne ride i galop løb om nogle få år alene fra den bane.

Men sådan er det ikke gået, der er mig bekendt ingen pony galop i Aalborg. Hvordan i alverden man kunne tabe det på gulvet er mig en gåde, jeg ved Mette Fruergaard uden tvivl ville have fortsat sig gode arbejde så det kan kun falde tilbage på Dansk Galop/Aalborg Væddeløbsbane og/eller Dansk Hestevæddeløb. I Aarhus var Melissa Vesterholm aktiv med pony galop i 2023, men der sker intet i 2024.

Det svarer jo til samtlige fodbold klubber i Danmark ingen ungdoms afdeling har, hvor er så fremtiden?

Det burde være et krav for banerne at for at få drifts tilskud skal man have en aktiv  ungdoms afdeling, ja det koster men det er små penge ud af mere end 100 millioner, og da banerne jo får tilskud til ungdoms arbejde er det utroligt der ikke er nogen aktivitet på den front.

Der sidder hele 15 personer i Dansk Galop bestyrelse, men det virker ikke til der sker særlig meget fra deres side, jeg er dog sikker på de hygger sig når de mødes.

Med det store minus på bundlinjen er der nu kun 16,5 millioner kroner i Egenkapital hos Dansk Trav og Galop Union, man må håbe de kan undgå flere år med underskud ala 2023 for ellers er kassen da snart tom.

30. juni 2024:

Løbene fra Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus var en fornøjelse at se.

Opgraderingen af jockeys satte kvalitet på løbene, og som jeg tidligere har skrevet skal provins galoppen overleve er det bl.a. på den front Dansk Galop og banerne må sætte ind.

Det ville være langt vigtigere her og nu for sporten at man lavede en kontrakt med de forskellige top jockeys hvor de fik en bonus for at møde op til fx minimum 80% af løbs dagene.

Det er selvfølgelig fint at man hæver opdrætter præmier fra 10 til 12 %, men ærlig talt vil det ændre noget som helst?

Det samme med det i mine øjne tåbelige DM for galop ryttere hvor man bruger 18.000 kroner på det, brug dog de penge på ordentlige jockeys er til stede på provinsens løbsdage generelt.

Fra ejere, trænere og spillere hører man kun opgivende bemærkninger om mulighed for ordentlig ryttere på løbsdage, og vi er inde i en ond spiral på det plan, specielt i provinsen.

Skal jer personligt fremhæve en jockey præstation er der Oliver Wilson i Petit Prix på FOOTSTEPSOFFORTUNE (BALTIC ROCK), hvor mange ville angribe i opløbssvinget vurdere han iskoldt at han bare skulle blive bag de to foranliggende og så stole så meget på sin hest og sig selv at han nok skulle presse sig frem til sejr, hvilket lykkedes til perfektion!

Apropos FOOTSTEPSOFFORTUNE vil jeg lige pointere at hans far BALTIC ROCK (ROCK OF GIBALTAR) er vinder af et Listed race i Bremen som 3 åring, og efterfølgende 4. i Tysk Derby, Gr.1, kun slået med 1 længde af PASTORIUS (SOLIDER HOLLOW), NOVELLIST (MONSUN), GIROLAMO (DAI JIN).

De 3 så kort foran ham er tilsammen vindere af 7 Gruppe 1 løb, og flere Gruppe 2+3 løb, og det derby er kåret til det bedste tyske derby nogensinde, ikke uden grund.

Han stod opstaldet hos Søren Nissen i Jylland i 2020, som også er opdrætter af FOOTSTEPSOFFORTUNE, og man kan kun konstatere at han burde have haft tilført flere gode hopper til bedækning en så fin hingst som han var, specielt  efter vores standarder i Skandinavien.

På samme adresse står nu GIROLAMO og de første afkom efter ham rammer banerne i år, vi har selv tre åringer og en 2 åring efter ham, alle flotte og med et godt sind, og forventer da han kommer til at producere mange vindere.

Jeg kan se der er en 1 års bror til FOOTSTEPSOFFORTUNE efter netop GIROLAMO, mon ikke han kan sælges for en god pris på årets årings auktion hvis den bliver fremstillet der. Specielt hvis hans 2 årige helbror (der så blændende ud på auktions dagen i 2023) der er i træning hos Bettina Andersen når at starte og gøre det godt inden auktions dagen.

Ellers var det Lea Olsen der dominerede løbene igen, i år med 4 sejre.

I 2023 havde hun 5 vindere på Jyllandsløbs dagen.

En del vil nok sig at det også skulle være muligt med cirka 30 heste i træning, mange af rigtig fin afstamning og fra heste ejere der satser på stor løb. Men det er bare ikke en selvfølge, det er virkelig flot arbejde fra Lea og hendes medarbejdere/hjælpere.

Tilbage i 2019 var det faktisk helt utroligt hun som amatør træner med kun 3 heste i træning vandt med både HONGKONG STAR og ALIZETI på Jyllandsløbs dagen, hvilket vel beviser det ikke er tilfældigt det vi ser fra Lea på træner siden!

Ellers var dagen præget af lutter favorit sejre, bortset fra WHATALIFE der ''kun'' var 3. favorit i spillet til odds 40:10, FOOTSTEPSOFFORTUNE næst favorit til 31:10, SIR JEFFREY 3. favorit til 45:10.

V4 udbetalte kun 211 kroner, og V5 kun 484 kroner.

Så ingen outsidere ala CALL ME ALL som jeg fremhævede før løbene gik i gang.

Det er sjældent så mange af de mest betroede vinder alle dagens løb, men med topjockeys på alle dagens vindere som var heste i form giver det vel egentlig meget god mening, også da banen var relativ hurtig som set over de sidste mange uger, og dermed ikke ensbetydende med store overraskelser som hvis banen havde været blød/dyb.

Vejret var perfekt for publikum, der så ud til at strømme til banen, hvilket er yderst positivt.

Jeg husker altid nye folk på Jydsk Væddeløbsbane sagde de fandt galop løbene langt mere spændende end travløb når der havde været kombineret løbs dage hvis jeg spurgte dem.

Kunsten er så at få nogle af disse publikummer til at købe sig ind i galopheste, jeg var ikke selv tilstede, men tvivler på Dansk Hestevæddeløb har sat et telt op med et par folk der kunne introducere eventuelt interesserede i det at blive hesteejer, det er nok for meget at forlange af nytænkning på en løbsdag med ekstremt mange nye publikummer?

Omsætningen i V5 var skuffende kun 98.000 dkr. og i V4 præcis det samme, trods ellers store felter i samtlige løb.

Øvrige spil var i alt 685.000 dkr. for dagens 9 løb, så i alt cirka 885.000 dkr.

Til sammenligning var fredag aften i Klampenborg på i alt cirka 700.000 dkr. også for 9 løb men med kun 64 heste i løbene, Jydsk Væddeløbsbane havde flotte 84 heste til start!

8 løb med i alt 68 heste i Klampenborg fredag 7. juni med Breeders Cup var omsætningen på cirka. 1.015.000 dkr.

Alt andet lige burde der jo være højere omsætning i går i Aarhus, og efter at have kigget på tallene går det op for mig at norske Rikstoto ikke tilbyder deres kunder spil til provins galoppen, ikke kun i går men også de øvrige løbsdage i år!

Der er fuldt spil til Klampenborg, samt fx til trav i Aarhus i dag og fredag, men ikke galop lørdag?

Det er da helt utroligt, og hvad er forklaringen egentlig på det?

Ud over at få Rikstoto til at udbyde spil til provins galoppen, burde man fra Dansk Galop og provins banerne selv, presse på for at spilleselskaberne gør mere for at markedsføre spil til provinsgaloppen, fx ved målrettede email/sms notifikationer til de registrerede spillerne man har, hvor man gør opmærksom på der er galop på de dage der nu er.

Det må have top prioritet fra sportens ledelse at undgå provinsgaloppen dør ud, men gør de noget nyt og konstruktivt for at vende udviklingen?

Det er naturligvis fint med fx Fyens Løbets flotte præmiesum på 185.000 dkr. i år, og i Aalborg med de to fine løb om 70.000 og 60.000 dkr. den 10. august for klasse 3 og 4. heste, men der skal gøres mere!

29. juni 2024:

Det er nogle virkelig spændende løb fra Aarhus i dag.

Ser man på tips og spil her 12.30 lørdag, undrer jeg mig over en hest som CALL ME AL (AL SHEMALI) virker helt glemt i Jyllands løbet, trods en imponerende flot 4. plads i 2000 Guineas bag gode heste som BRIGADIER, BIOT og MY FORTUNE, hvor han sluttede bedst af af alle kun slået med 2 længder!

Kun 3% i V4 og 6% i V5 har ham afkrydset på bonerne?


29. juni 2024:

Martin Hjorth Jensen's hoppe SHINING AL DANAH (IFRAAJ) havde et handicap tal på 78 da hun sluttede sin tid hos Lea Olsen i oktober 2023.

Hun blev så sendt i træning i Frankrig, hvor hun nu er nede i 68 i handicap tal efter 5 starter her i 2024.

Hun fik en fin 3. plads onsdag i Chantilly over 1200 meter, hvilket gav ca. 23.500 kroner i præmie.

I går startede John Christensen (JC Organization) ejede LAUGHING OF FEAR (LOPE DE VEGA) i Aix-Les-Bains (en yderst flot by i de franske alper) i et 2500 meter løb, hvor han blev en flot 2. efter at have ført fra start, han kæmpede rigtig godt men blev til sidst slået med kort hoved.

Den præstation gav også ca. 23.500 dkr. i præmie.

Han står i 81 i handicap tal i Frankrig, da han forlod Niels Petersens stald i efteråret 2023 var han i 82 i handicap tal.

Det må siges at være 2 flotte præstationer af dansk ejede heste i Frankrig i denne uge!


27. juni 2024:

Jeg har en del gange rundet økonomien i galop sporten her i Skandinavien, og den dystre fremtid vi kigger ind i.

Alligevel virker det som om vi er ombord på Titanic, uden en kaptajn og styrmænd der kan/vil gøre noget for at ændre kurs.

Et kig mod Sverige, hvor der nærmest er ''krig'' mellem Jægersro og Gøteborg/Bro Park i forbindelse med manglende løbs/træningsbane indenfor få år i Jægersro.

Den 15. juni afholdt man per tradition galop løb på Strømsholm, en bane jeg aldrig har besøgt men det må jeg se at gøre.

Det er en naturbane i det østlige Sverige, cirka 3 ½ time fra Malmø og 4 ½ time fra Stockholm, tæt ved skov og Strømholms Slott, og tusindvis af publikummer kommer med picnic kurv/tæpper og nyder dagen med de flotte fuldblodsheste, så rigtig god reklame for sporten, og højde punktet er ud over 4 fladløb de 4 forhindringsløb inklusiv Svensk Grand National.

Derfor skulle man tro Svensk Galopp værnede om den dag, og gjorde det yderste for at felterne ville blive fyldt op.

Men det virker nærmest som det modsatte skete, da man valgte at lave løb i Gøteborg 16. juni, og det er jo nærmest samme kategori af heste der ville løbe den ene eller det andet sted i fladløbene.

Der er i forvejen ikke mange løb forbeholdt Araber fuldblodsracen, men alligevel var der udskrevet 1 løb for dem både i Strømsholm og Gøteborg dagen efter.

Nu gik løbet i Gøteborg ikke igennem, men det ændrer jo ikke på det er utroligt man laver et løb der ''konkurrerer'' med løbet på Strømsholm indenfor 24 timer.

De 3 øvrige fladløb gik igennem, men med kun 17 starterklærede (2 var slettet på dagen), mon ikke der kunne have været langt flere til start hvis der ikke var 7 fladløb dagen efter.

Ser man så på løbene fra Jægersro 30. juni, er der to 3 års løb med henholdsvis 90.000 skr. og 75.000 skr. i samlet præmiesum, som man har ladet gå igennem med kun 3 heste i hvert løb.

Det skriger jo til himlen om dårlig ledelse at man ikke dropper de 2 løb, havde det været klasse 3-4-5 løb var det sket, det er jo grotesk man ''hælder'' 165.000 skr. ud på 2 løb der giver stort underskud at afholde.

Løbene i Aalborg den 17. juni havde en total omsætning på ca. 172.000 dkr. og med en gennemsnits tilbagebetalings procent på 70% efterlader det ca. 51.600 til spilleselskaberne i brutto overskud til at dække deres udgifter til lønninger, husleje, forsikringer etc.

Da der blev udbetalt penge præmier for i alt 108.000 kroner, og forfeits for de 30 startende vel kun lige dækker banens udgifter til personale skal der ikke de store regne kundskaber til at konkludere den løbs dag ikke bidrog positivt til økonomien i galop sporten.

Udefra seende ville vel sammenligne ovenstående med et afsnit i ''Luksusfælden'', det er jo et overforbrug af dimensioner eller er der noget jeg overser, så skriv eller ring endelig og jeg skal korrigere med det samme!

Jeg er alvorlig bange for at når Svensk Trav (som i sidste ende vel er økonomisk ansvarlig for sporten med den aftale Dansk Hestvæddeløb har lavet med dem) gennemgår tallene for sæsonen 2024 kan det få drastiske konsekvenser for galopsporten som helhed.

23. juni 2024:

Som en del af aftalen med Svensk Trav fra Dansk Hestevæddeløbs side, er der et krav om ''Sikre Baner'' i hele Danmark fra deres side.

Svensk Trav har i de seneste år opgraderet sikkerheden på deres baner så tilskuere ikke kan komme i kontakt med heste, trænere, stalde, osv.

Det er jo bare fint set udefra, og det eliminerer også mulighed for at i tilfælde en hest tages med ulovlige stoffer i sig, at træner kan sige der gik fremmede rundt på stald terrænet/omkring hans hest.

I de mere end 20 år jeg efterhånden har startet hest i Sverige, er det meget simpelt.

Boksen jeg har fået tildelt er låst med en plastik strip, som jeg selv klipper op og inde i boksen er der en pakke spåner jeg kan fordele i boksen. Der er ingen foder krybe, ej heller vand kop, og er der har de været de total rengjort.

Da vi startede hest på Jydsk Væddeløbsbane for nogle uger siden var det helt anderledes.

Alle mulige tilfældige personer havde adgang til stald terrænet inklusiv i staldene, der var ingen afspærring ej heller nogen kontrollør på plads.

Boksen vi havde fået tildelt var ulåst, der var strøet halm ud (vi fjernede efter 30 sekunder al halmen da hesten jo begyndte at æde løs af det, hvorfor er der ikke spåner?).

I halmen var der 2 store hestepærer, så nogen havde sat en hest ind (der havde været 4 trav løb inden galop løbene, og var det ikke en af de trænere kan det have været nogen der havde været inde og træne om formiddagen).

Foder kryben var tom, vand kop ikke rengjort.

Der var ingen andre ledige bokse, så vi måtte tage den vi havde fået tildelt i brug. Jeg gik naturligvis ind på banens kontor og gjorde opmærksom på forholdene, så jeg havde min ryg fri skulle der Gud forbyde det, komme en doping sag ud af en kontrol af vores hest.

Desværre hørte jeg det vi oplevede var endnu værre da der var galop løb i Aalborg tidligere på ugen, med beskidte boks osv.

Det her med ''Sikre Baner'' er jo så ikke meget værd.

Det bliver brugt ekstrem mange penge på det, men hvad er det værd at sætte dyre elektroniske porte op ved indgange hvor heste skal igennem for at komme ind/ud på banen, porte/inderhegn for at minimere risikoen for ulykke ved løs hest når sikkerheden ikke bliver fulgt til dørs på løbsdage?

''Sikre Baner'', ja det får mig så til at tænke på er det for hesten eller publikums skyld kun, for de græsbaner vi byder vores dejlige heste hvor sikre er de egentlig?

Tilbage i ''de gode gamle dage'' var der fx efter en løbsdag i Klampenborg altid 3-4 mand der lappede græsbanen så de ofte dybe huller hove efterlader, blev fyldt op med jord i blandet græsfrø.

Nu er der 1-2 mand der skal tages sig af hele bane området, og dermed kan der jo uvilkårligt ikke blive lappet ordentligt på græsbanen.

I min tid på banen i Aarhus blev der bare kørt en traktor ud med et stort tungt slæb efter sig og så var den banen ''lappet'' på 25 minutter efter en løbsdag, ak ak.

Det er ikke bane folkene jeg peger fingre af, for jeg ved de har uendelig mange opgaver at udfylde på en arbejdsuge, men ledelsen i kontorerne rundt omkring der ikke prioriterer hestenes sikkerhed.

De burde sørge for der er personale nok til at gøre et ordentligt arbejde for at sikre banerne så hestene ikke får unødige skader i løb, skader der ofte hvis det sker kan være af livs eller karriere truende karakter.

22. juni 2024:

Tilbage i 2011 havde fynske Stutteri Laser en åring på den danske auktion som de købte tilbage, og efterfølgende solgte i Tyskland på årings auktion for ca. 150.000 dkr.

LINARDA (ROCK OF GIBRALTAR) blev hun døbt, og efter fine placeringer i Tyskland og Schweiz som 2 åring vandt hun som 3 åring 1000 Guineas i Schweiz til en værdi af ca. 100.000 dkr.

I avlen er den dansk fødte hoppe nu bl.a. mor til tyske LAMBO (PROTECTIONIST) der i april 2021 vandt Gr.3 i Munchen, for så måneden efter at blive en flot 3. i Prix Hocquart, Gr.2, på Longchamp.

Hans opdrætter havde to gange købt ham tilbage på auktion som åring i Tyskland, for ca. dkr 67.500 i august 2019 og ca. dkr. 37.500 i oktober 2019.

Som 2 åring lykkedes det at få ham solgt for ca. dkr. 75.000, hvilket køber ikke kan have fortrudt med de løbs præstationer!

Disse flotte præstationer betød så at LINARDA's åring på auktion i 2023 blev solgt for ca. 535.000 dkr. i Tyskland, en hoppe efter PROTECTIONIST, og dermed helsøster til LAMBO.

Hun blev døbt Lazy Griff og er i træning i England hos Charlie Johnston, for hvem hun allerede gjorde debut den 16. juni hvor hun blev en flot 2. i Doncaster i et felt med 9 startende.

Hun løb allerede igen i dag, i Listed race på Ascot hvor hun dog kun sluttede 12. ud af 15 startende, slået med ca. 18 længder af vinderen BEDTIME STORY (FRANKEL), der har en gudsbenådet afstamning da hendes mor er topsprinteren MECCA'S ANGEL (DARK ANGEL) som bl.a. har vundet to Gr.1 og et Gr.2 løb. BEDTIME STORY vandt med imponerende 10 længder på distancen 1400 meter, i sin første start i karrieren den 6. juni i Ireland vandt hun også, dog kun med 1 1/4 længde i et felt på 9 heste.

I Skandinavien er LINARDA søster til MISS PIUS (ANTONIUS PIUS) som Bent Olsen trænede tilbage i 2011-2012 hvor hun vandt en enkelt gang og havde 71 i handicap tal på sit max.

Bodil Blomqvist trænede hendes søster SKYFALL (Academy Award) tilbage i 2014-2017 som vandt en enkelt gang ud af 37 starter, og havde 63 i handicap tal som sit max.

Umiddelbart kan jeg ikke se der er nogen afkom efter de to hopper.

Hendes bror KINGSBRIDGE (DYLAN THOMAS) var i træning hos Bettina Andersen, og gik ind i Dansk Derby 2014 i odds 215:1 hvor han sluttede 10. cirka 13 længder bag Niels Petersen trænede DAVICII (PANIS) som Niels Petersen havde købt som åring for kun 15.000 skr. i Sverige to år tidligere!

KINGSBRIDGE viste 78 som sit max handicap tal og vandt 5 gange i sin karriere.

Endelig er GYPSY CAT (MAMBO KING) også søster til LINARDA, der i 18 starter fra 2014-2017 vandt 2 løb og viste 54 som sit max handicap tal, hun var ejet og trænet af Mille Eisner, og jeg kan se der er et hingste føl i år fra hende efter WENTWORTH (ACCLAMATION) som med sin families succes i udlandet kan blive en interessant hest at følge trods hans mor ikke var nogen stjerne på banerne, hvilket som bekendt ikke er en nødvendighed for at en hoppe bliver god i avlen.

17. juni 2024:

Desværre har der over de senest 15-20 år været stor nedgang i antal amatør trænere/ryttere samt mindre professionelle trænere i vores sport her i Danmark.

Som aktiv siden 1998, husker jeg hvordan vi red amatør løb med felter op til 12 heste vel omkring 20 løbsdage om året alene i Klampenborg, plus der var masser af løb i provinsen til os amatører at ride i.

Oftest var hestene trænet af trænere med få heste, men også fra de større stalde der dengang altid havde 1-2 klasse 4-5 heste som deres flittige amatør ryttere der kom 5-6 dage om ugen og hjalp til i staldene, som en belønning så kunne få lov at ride i løb.

De tider er forbi desværre.

Da fruen og jeg kørte hjem fra løbene lørdag i Klampenborg kom vi til at tale om dette, da vi lagde mærke til at denne løbs dag faktisk kun blev gennemført fordi vi med 1 hest, og følgende små trænere med hest i de forskellige løb : Veronika Jandova (2), Jørgen Tølbøll (2), Johnny Reimer (1), Charlotte Sjøgren (1), Johanna Åberg (2), Mille Eisner (1), Martin Persson (1), Torbjørn Nobell (2), Maria Qvist Ladefoged (1), Dean Olsen (1), Emma Olsson (1), Lennart Jarven (1), Maria Olsson (1), Gina Roth (1) stillede op med heste til løbene.

Det vil sige 19 inklusiv vores egen starter kom fra trænere med 1-2-3-4 heste i træning.

51 heste startede i alt i dagens 8 løb, og så skal man jo ikke være særlig intelligent for at regne ud at uden de 19 var løbsdagen aldrig gået igennem.

Kigger man så på alderen på trænerne i disse små stalde, og den drastiske nedgang der i forvejen har været på den del af trænere indenfor vores sport, skal ledelsen rundt omkring måske til at sætte mere pris på disse trænere gider at bruge så mange penge og energi på vores sport.

Dansk Galop har altid været yderst snæversynet ved at tilføre 2 og 3 års løb flere penge når der var ekstra midler fra Danske Spil/Financeringsfonden i gennem årene.

Oven i købet er man nu seriøst i gang med diskussioner om man vil udvide antal af større 2 års løb med et Auktionsløb Consolation om 200.000 kroner.

Pengene vil man tage fra selve Auktions løbet der allerede er oppe på svimlende 600.000 kroner i samlet præmiesum, et løb som så skal være forbeholdt de dyrest solgte åringer, ja man tror det er en 1. april joke, men desværre ikke! 

De burde hellere tage 200.000 kroner fra Auktionsløbet og give i ekstra præmier i de mindre løb i hele landet.

Der er er aldrig gjort noget for at understøtte bredden i sporten, det samme har været tilfældet i Svensk Galopp og se de små felter de kan fremvise på mange løbsdage.

Der er fejlet stort, men når champagne propper springer på årets åringsauktion når der er solgt en åring for over 100.000 kroner samt efter storløbene, flotte taler og omtale, er ovenstående helt glemt.

Klampenborg Galopbane ville også økonomisk mærke nedgang hvis flere løbsdage ikke kunne afholdes grundet manglende heste i løbene, bl.a. er der jo ingen firmaer der gider holde firma fester på banen hvis der ingen ''underholdning'' er.

Spillet som jo er hele fundamentet i at holde økonomi i sporten, ville også dykke endnu mere end der er set hvis felterne er skrumpet ind til kun 5-6 heste per løb og kun 4-5 løb per løbsdag.

13. juni 2024:

Desværre for travsporten kører der jo flere doping sager omhandlende en af sportens helt store trænere Bo Westergaard.

Ud over konkrete doping afsløring fra løbsdag, kommer der pludselig en ny sag ''ud af det blå''.

Nordjyllands Politi aflagde besøg hos Bo Westergaard på Vang Hovedgård på to forskellige datoer i sommeren 2021. Det skete på baggrund af en anonym anmeldelse fra sommeren 2020 om, at der fandt ulovlige medicinske behandlinger af heste sted på ejendommen. Under disse besøg, hvoraf det sidste skete på baggrund af en ransagningskendelse, fandt politiet i alt 16 forskellige receptpligtige lægemidler uden de lovpligtige etiketter og et større antal nye kanyler.

Af de omtalte 16 lægemidler var de fire receptpligtige injektionspræparater, som er forbeholdt dyrlægers anvendelse. Det indebærer, at de kun må benyttes af dyrlæger, og at dyrlægen ikke må udlevere lægemidlerne til dyreejere.
De fire receptpligtige lægemidler, som blev fundet i et aflåst medicinskab, var følgende: Flunixin, dexadreson, loxicom og dexaject. Der var tale om uåbnede flasker. Det fremgår af sagen (fra Nordjyllands Politi rapport) at der blev udstedt et bødeforelæg til den ansvarlige dyrlæge, ligesom det fremgår, at der ikke blev fundet beviser for, at Bo Westergaard selv havde behandlet heste. Der blev givet en bøde (til Bo Westergaard) for at have opbevaret den ovenfor omtalte medicin.

Det er så yderst besynderligt at læse følgende fra Dansk Hestevæddeløb:

Det skal bemærkes, at der ikke er informations- eller underretningspligt mellem Politi, Fødevarestyrelsen og Dansk Hestevæddeløb som organisation, hvilket er årsagen til, at DH Sport ikke tidligere er gjort bekendt med sagen.

Det er jo faktisk helt grotesk at dansk politi ikke underretter sportens øverste ansvarlige når de tager en træner i sådanne forhold!

Ledelsen i vores sport må hurtigst muligt forsøge at få lavet den praksis om så Politi underretter Fødevarestyrelsen og Dansk Hestevæddeløb om sådanne sager i fremtiden (gad vide om der er andre sager fra fortiden sportens myndigheder ikke kender til?).

8. juni 2024: 

Vores sport nyder godt af store/mellem store opdrættere som Stutteri Hjortebo, York Stutteri, Berner Olsen (der dog har langt færre avlshopper end for bare 10 år siden), Stutteri Stork etc, det samme ser man også i Sverige, men desværre her er avlen for alvor drastisk nedadgående.

Men der er jo også meget små opdrættere, som vi bl.a. så slog til i går da vinderen af Dansk Breeders Cup SLAVA UKRAINI jo er opdrættet på Fyn af dyrlæge Lars Chr. Nielsen, og vinderen af Breeders Consolation SPINOZA er opdrættet i Sverige af Rune Ohlsson der siden 2017 kun har opdrættet 4 galop heste.

Så selv om det kan se svært ud er det jo muligt at stikke snuden frem som lille opdrætter.

Den nok mest imponerende opdrætter præstation jeg husker, er tilbage i 2001 da min gamle ven Uffe Juul med kun 2 afkom født i 1997 havde nr. 1 og nr. 3 i Dansk Breeders Cup, da OPUS ONE (Mas Media) og WASHINGTON (Mas Media) kun have favoritten VETROTEX (RICHARD OF YORK) i mellem sig på 2. pladsen.

Desværre bliver de små opdrættere ofte ikke belønnet med deres fine resultater når deres åringer er på auktion.

Uden at nævne navne, hørte jeg en af landets største ejere for 2 år siden sige at de nu ville støtte en bestemt opdrætter ved at købe nogle af hans afkom da denne opdrætter altid var flink og høflig.

Ja der må jeg sige at jeg sjældent har hørt noget så ubegavet, det er da ikke om en opdrætter er flink og høflig der skal afgøre hvilke åringer man køber, men kvalitet og pris.

Jeg kan til nøds forstå man siger at en bestemt opdrætter vil man af princip ikke købe hos da vedkommende er uhøflig og yderst utiltalende.

Nå, der er vi jo så forskellige.

Ud over de flotte sejre i Breeders løbene vil jeg fremhæve som jeg gjorde efter løbene 18. maj SEALOVE (SEA THE MOON) der vandt med ½ længde foran 4 årige XOTICA (HELMET), her beviste SEALOVE igen hun må være en af top kandidaterne til vores derby i år!


2. juni 2024:

V4 løbene fra Jydsk Væddeløbsbane var i går med fine felter, med 11-6-10-10 i hvert løb, og måske sammenholdt med der var 4 trav løb forinden gjorde at omsætningen var for provinsen på fine 91.500 dkr og ikke mindst var der i dagens 5 løb omsat for ca. 240.000 dkr. i diverse tilgængelige spil til de løb.

Så 331.500 dkr. i omsætning, som efter en gennemsnits sat 70% tilbagebetalings procent til spillerne giver ca. 100.000 dkr. i netto overskud til spille selskaberne.

Der blev udbetalt præmier for i alt 192.000 dkr. men 44 heste starterklæret og sammenholdt med et flot antal publikummer i det gode vejr som holdt godt gang i de forskellige mad boder samt galopbaren der virkelig har fået en flot opgradering siden jeg var der i 2023, faktisk rigtig flot og perfekt akustik så man kunne tale sammen i fred, og samtidig høre banens lydanlæg på en ''behagelig'' måde må det være en løbs dag der balancer fornuftigt økonomisk for vores samlede sport.

For udenforstående/nye i sporten ligger man måske ikke mærke til det, men man er noget forundret over ride stil, taktik og kondition mange af de jockeys/ryttere vi så i går kommer med, det gør en noget bekymret må jeg nok sige.

Af resultater er det klart LUCKY CHARM (HURRICANE RED) der skinner mest igennem, flot sejr i sin debut af den fynske Stutteri Nova opdrættede hoppe.

Som søster til 8 hvoraf 7 har ligget mellem 68-73 i handicap og ikke mindst hendes bror EFESOS (ROYAL EXPERIMENT) der jo havde 91 i handicap tal på sit bedste og bl.a. sejrede i Scandinavian Open Championship, Gr.3, på Klampenborg i 2018 og overlegen vinder med 4 længder året forinden i Breeders Trophy Stayer på Bro Park, ligger der potentiale til noget godt i hende.

Om hun bliver bedømt til mere end 73-74 ud fra præstationen i går må vi se senere søndag/mandag morgen, men måden hun sejrede på antyder der er mere i hende specielt på længere distancer!

30. maj 2024:

Dansk Galop har nærmest altid været en del af Kongehusets protektioner. Faktisk var det den daværende Prins Christian som var en af initiativtagerne til stiftelsen af foreningen i 1859, og efter at han i 1863 var blevet udråbt til Kong Christian den Niende, blev han foreningens første protektor. Lige siden har den til enhver tid siddende regent været foreningens protektor

I forbindelse med tronskiftet tidligere i år, kan der bl.a læses på www.danskgalop.dk :

H.M. Dronning Margrethe har gennem hele sin 52 årige regeringstid vist ægte interesse og stor omsorg for Foreningen til den Ædle Hesteavls Fremmes arbejde.

Foreningen blev stiftet i 1859 og er én af Kongehusets ældste protektioner.

Foreningen udtrykker sin dybeste tak og påskønnelse for majestætens engagement og ser frem til de kommende forbindelser til H.M. Kong Frederik og H.M. Dronning Mary, som begge også er æresmedlemmer af Dansk Galop.

Men det er nu slut med protektion fra Kongehuset af Dansk Galop, på www.kongehuset.dk kan bl.a. læses:

I forbindelse med tronskiftet den 14. januar meddelte Kongehuset, at samtlige af H.M. Kongens, H.M. Dronningens og H.M. Dronning Margrethes protektioner ophørte. Den kongelige familie har nu taget stilling til, hvilke af protektionerne der vil blive videreført samt til fordelingen af disse protektioner. Der er desuden truffet beslutning om et antal nye protektioner.

Tronskiftet er samtidig benyttet som anledning til at tage stilling til de protektioner, som hidtil har været varetaget af H.K.H. Prins Joachim, H.K.H. Prinsesse Marie og H.K.H. Prinsesse Benedikte. Der er således foretaget en vurdering af samtlige kongelige protektioner, som indtil tronskiftet har udgjort 258 i alt.

Antallet af protektioner udgør herefter 140 i alt for medlemmerne af den kongelige familie. Udvælgelsen af de kongelige protektioner har taget udgangspunkt i historiske forhold samt i de kongeliges særlige fokusområder og interesser. Antallet af protektioner er afstemt ud fra et hensyn til de kongeliges øvrige opgaver således, at de kongelige har mulighed for at kunne engagere sig i de valgte protektioner.

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte der jo er meget heste engageret er dog stadig protektor for bl.a. Hestens Værn, Dansk Ride Forbund og Dansk Varmblod.

Om dette ændrer på vores prestigefyldte amatør løb Hendes Majestæt Dronningens Ærespræmieløb samt Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Ærespræmieløb tænker jeg næppe bliver tilfældet, i 2024 er det i hvert fald uændret og mon ikke også i fremtiden, det må vi da håbe!

27. maj 2024:

Ud over de sejre Filip Zwicky nævner på www.galopsport.dk af heste med danske relationer i udlandet, fik Klampenborg Galopbanes direktør Carsten Baagøe Schou en fin sejr i Frankrig den 17. maj på La Teste-Basin Arcachon banen (en smuk kyst by syd vest for Bordeaux) da hans delejede (50%) hoppe FEET OF FEAR (TEN SOVEREIGNS) nemt vandt et 2000 meter handicap, hvilket med fransk bonus udbetalte ca. 130.000 dkr.

I går startede Martin Hjorths hoppe SHINING AL DANAH (IFFRAJ) også i Frankrig, i Niort (som ligger ca. 1 time nord for byen Cognac som jo er værd at besøge er man til de dråber) hvor hun blev 6. ud af 10 slået med ca. 4 længder i et 1400 meter løb med ca. 30.000 dkr. til vinderen.

26. maj 2024:

Klampenborg Galopbane afholdt en af sæsonens store løbsdag i går.

I 2000 Guineas vandt BRIGADIER (MOOHAAJIM) knap så overbevisende som mange havde forventet, da BIOT (CITY LIGHT) med en velridende Jacob Johansen fik presset Chaves i sadlen på vinderen til virkelig at måtte yde alt han kunne for at bjærge sejren hjem.

At Mikkel Johansen trænede CALL ME AL (AL SHEMALI) kunne tage 4. plads lige bag MY FORTUNE (APPEL AU MAITRE) kun 2 længder bag vinderen gør man måske lurer lidt på niveauet i løbet?

Dog vandt CALL ME AL som 2 åring (i træning hos Bettina Andersen) over BRIGADIER i dennes løbs debut, så han har jo tidligere vist pænt niveau, vi må se efterfølgende om vores ''lokale'' top heste kan udfordre de svenske og norske top heste når de mødes i deres stor løb.

Jeg var lidt luren over de høje handicap tal der blev delt ud i vores 1000 Guineas, og ud fra 2000 Guineas i går, ser det også ud til isoleret set løbet har været fejl vurderet, da 1. og 2. hestene A LADY'S DREAM og KIS kun sluttede henholdsvis 9. og 6.

Golden Mile (Listed race) gav en flot come-back vinder i KING DAVID (ELUSIVE CITY) foran GOOD FORTUNE (APPEL AU MAITRE) og UNCONQUERABLE (CHURCHILL).

Jeg mener stadig ikke Voldgiften i Klampenborg har et kamera der viser opløbet lige fra, og af den grund tror jeg de ikke lavede om på indløbsrække følgen, for kan de kun dømme ud fra det vi andre ser så er der en smule tvivl om Nicolaj Stott på KING DAVID generer Oliver Wilson på GOOD FORTUNE nok til at det har klar indflydelse på løbets resultat, og er der ikke klare beviser for ulovlig trængning kan/skal rækkefølgen jo ikke laves om.

Tvivlen kommer i dette tilfælde vinderen til gode, men er det til gode for sporten at man er i tvivl om det er korrekt?

I Scandinavian Open, Gr.3, så vi uden tvivl den bedste hest i Skandinavien for øjeblikket i vinderen GREENLAND (SAXON WARRIOR).

En hest der bl.a. sidste år i et Gr.2 løb i Deauville kun var 3 længder bag nok den bedste hest i Europa i 2023, ACE IMPACT (CRACKSMAN) der jo bl.a. vandt Prix de l'Arc, Gr.1, og Prix du Jockey Club, Gr.1.

Samtidig kom GREENLAND med en frisk 3. plads fra et Gr.2 løb kun slået med 3 længder af sidste års Epsom Derby, Gr.1, 3. i mål WHITE BIRCH (ULYSSES) for mindre end 3 uger siden i Ireland.

Flemming Velin's heste har generelt ikke levet op til deres flotte resultater fra udlandet når de har været i hans træning, men i år viser UNCONQUERABLE jo flot form indtil videre, så man må håbe GREENLAND fortsætter som vi så i går for så kan han blive rigtig spændende at følge ikke kun her i Skandinavien men fx også i nogle af de store Gruppe løb i Tyskland.

Som åring kostede han næsten 3 millioner dkr. og han har næppe været billigere da han blev handlet til Velin for et par uger siden, hvilket viser hvor meget vores store heste ejere i Skandinavien er villige til at spendere for at stå i vinder cirklen, hvilket kun er positivt for trods alt er galop jo en hobby hvor glæden ved sporten må overstråle det økonomiske (den del er jo så nemmere at forholde sig til om man virkelig har råd til den tankegang).

Som min gamle smed Verner Kristoffersen, hvis far var professionel galop træner i provinsen helt tilbage til omkring 1950'erne, altid sagde han far havde sagt ''galopheste er rig mands legetøj'' 😊

Link til GREENLAND katalog side som åring i oktober 2021 kan ses her:

https://www.tattersalls.com/search-results?criterion=aktoria<br>

23. maj 2024:

Ofte mindes man ''gamle dage'' som bedre end nutiden, fx indenfor boksning som interesserer mig syntes mange at top bokserne i 1980'erne var klart bedre end nutidens bokse stjerner.

I fodbold er det evige spørgsmål var Pele og/eller Maradona bedre end Messi og/eller Ronaldo osv.

Ligeledes er det med galop, men her i Skandinavien burde der ikke herske tvivl om toppen af galopheste i de seneste 7-8 år ikke nærmer sig top niveauet som man så fra omkring 2010 og før.

Jeg ryster stille på hovedet når der pludselig skrives at årets udgave af et eller andet stor løb måske er tidernes bedste, ak ak, skriver man det kender man vist ikke galop historien ordentligt.

Bredden i sporten, altså niveauet under toppen er desværre heller ikke hvad det har været.

Det hele giver næsten sig selv når man ser bare på udviklingen i Svensk galopsport.

I 2004 var der 1368 heste i træning, i 2018 var der 643, og i år er der 496 ifølge Jockeyklubben i Sverige.

Så på 20 år er der 872 færre heste i træning alene i Sverige, tallene for Norge og Danmark kender jeg ikke, men nedgang er der helt sikkert også i begge lande.

Krisen i Sverige bliver ikke bedre af den evindelig kamp mellem Malmø området på den ene side, og så med Gøteborg/Stockholm på den anden side.

Jægerso galop lakker mod enden, og efter mange kampe og diskussioner blev der ved Svensk Galopps bestyrelses årsmøde i 2023 besluttet at nu skulle de udelukkende koncentrerer sig om en ny galopbane i Skåne ved Bara.

Men pludselig er der nu til deres årsmøde i Svensk Galopp i næste måned kommet frem, at Stockholm og Gøteborg galopselskab henstiller til man kigger på alternativer til en galopbane i Skåne. Dette på grund af nye informationer de 2 selskaber den 29. april 2024 er blevet bekendt med, som er en opdatering om den økonomiske situation i Svensk Galopp.

Det er naturligvis dårligt nyt for trænere/ejere omkring Jægersro, og vil på sigt også påvirke specielt Klampenborg negativt mht. startende heste i vores løb, hvis der ikke hurtigst muligt kommer styr på en ny bane i Skåne!

22. maj 2024:

Fruen og jeg startede hest i Odense mandag aften, og da vi skulle ud i sidste løb ventede vi med at køre over så vi ankom lige før 1. løb ville gå i gang.

Da vi kom til parkerings området for publikum var der totalt fyldt, og på publikums arealet var der virkelig mange besøgende, hvilket jo er rigtig positivt.

Vi talte med en der sagde at det var galop løbene der trak folk til banen, da de havde afholdt udelukkende travløb fredag 17. maj var der kun halvt så mange folk!

Omsætningen i V4 var for provinsgalop pænt med 85.000 dkr. hvor 4 overraskelser endte med udbetaling på 2983 dkr. for 3 rigtige!

Øvrige spil på dagen gav ca. 200.000 dkr. i samlet omsætning.

Tager man 70% som gennemsnitlig tilbage betalings procent er der ca. 85.000 dkr. tilbage når spillerne har hævet deres gevinster.

Der var samlet 164.000 dkr. at løbe om i de 5 løb, så med pæne felter med deraf en del forfeits til at bidrage positivt til økonomien, sammenholdt med en masse publikummer på banen må denne løbsdag måske være tæt på at løbe økonomisk rundt.

Samtidig skal man ikke underkende den gode reklame sporten har givet til de besøgende som forhåbentlig kommer igen, og med lidt held også spiller med til andre galopløb online i fremtiden, det er jo bl.a. på det punkt der skal sættes ind hvis sporten skal overleve økonomisk!

For at sammenligne Klampenborg kontra Odense var der til lørdagens løb i Klampenborg omsat for 186.000 dkr. i V4.

Jeg skrev i mit seneste indlæg jeg frygtede omsætningen i Klampenborg lørdag 18. maj måske ikke var så høj med en kæmpe favorit i en afdeling af V4 og kun 4 heste i en afdeling af V5, men selv om omsætningen i V4 var 22.000 dkr. lavere end 4 maj og V5 var 20.000 dkr. lavere endte total omsætningen helt oppe på 1.104.000 dkr. som kan tilskrives at det kæmpe publikum der var til løb har bidraget heftigt til at der alene i vinder spil blev omsat for 395.000 dkr. den 18 maj kontra 253.000 dkr. den 4 maj, omsætning i plads spil steg fra 120.000 dkr. til 200.000 dkr. endda på trods af der kun var 8 løb den 18 maj mod 9 løb den 4 maj, så det er bestemt ikke uvæsentligt at der er publikum på banen kan man konstatere!

Jeg har skrevet negativt om det var umuligt at finde program til provinsløbene, men det er der rettet op på så det var ligetil at finde til løbene på Fyn mandag, dejligt!

Det samme mht. dommer rapporter fra løbene, men de er nu hurtigt ude på Dansk Galop's hjemmeside, positivt!

18. maj 2024:

Løbene 18. maj i Klampenborg var på papiret ikke det hele store, en ordinær løbsdag, dog som altid med en del på spil specielt for 3 åringerne der skal ud og have et så højt handicap tal som muligt for at komme med i de stor løb der nærmer sig, især Derby løbene.

Men publikum valfartede endnu engang til Klampenborg galopbane, der her i maj fremstår usædvanlig flot, stor ros til banens ledelse for at have genskabt så fin en fremgang på den front.

Efter mange år uden ordentlig lyd på det grønne område ved banens legeplads og længere ned mod opløbssvinget, var der virkelig kvalitets højttalere sat op og det gjorde stemningen også der var høj blandt publikum der fik den service som man af uvisse grunde ikke havde fået i en del år.

Søren Jensen og Bent Olsen havde flotte resultater på dagen, blandt hestene vil jeg fremhæve en der ikke vandt, men virkelig så imponerende ud, og gik et flot løb trods en god/let bane og kun 1600 meter nok ikke er optimalt for den 3 årige hoppe Sealove (SEA THE MOON) som blev 2. til NEVEREVER (Juniper Tree) der trods en misset start flot sejrede efter kamp med hoved.

Der var noget klasse over Sealove efter min mening, og det må være en hoppe der ender helt fremme i årgangens stor løb hvis hun undgår uheld.

Jeg har endnu ikke set den samlede omsætning for dagen, men med kun 4 heste i den ene v5 afdeling og en kæmpe favorit i UNA MATINA i en v4 afdeling tvivler jeg på den var højere end de forrige løbsdage.

Fruen og jeg gjorde ''comeback'' som trænere, resultatmæssigt var det ikke imponerende men turen hjem til Korsør i transporten var alligevel med en god fornemmelse og det er jo det det handler om.

Da vi sad med et glas rose til aften og nød solen talte vi om hvordan publikum hele dagen havde slappet af og nydt livet, uvidende om hvor meget arbejde trænerne og deres medhjælper ligger ikke kun på en løbsdag, men hele året rundt i det ''herlige'' danske vejr, for at publikum kan se løb der varer 1-2 minutter og ellers hygge sig mellem løbene 😊

15. maj 2024:

Mandag er der v4 i Odense, og med 3 afdelinger med 9 heste og 1 afdeling med 12 heste er der virkelig mulighed for en stor gevinst hvis der (som oftest) kommer et par overraskelser i v4 spillet.

Håber det bliver markedsført godt blandt potentielle spillere så omsætningen kan komme op i et højt niveau.

13. maj 2024:

1.950.000 skr. eller circa 1.250.000 dkr. var samlet omsætning i de 8 galopløb man i går kunne spille til i Gøteborg.

De ca. 800.000 dkr. var til v64, og så ca. 450.000 dkr. i vinder/plads/komb/trio spil.

Der var ''Jackpot'' i puljen med 700.000 skr. extra, hvilket sammenholdt med ret store felter i en del løb gjorde spillerne lavede store boner til løbene.

Der var dog ingen der havde de 6 rigtige, så ''Jackpot'' puljen bliver skubbet videre til en ny løbsdag (om det er galop, eller travløbs dag ved jeg ikke).

Ser man på tallene er det tydeligt at den største interesse ligger i v64 når der er store felter og mulighed for den store gevinst.

Der var udbetalt pengepræmier i løbene for ca. 500.000 skr. eller ca. 320.000 dkr, så hvis man laver et hurtigt regnestykke med gennemsnits tilbagebetalings procent til spillerne på 70% er der ca. 375.000 dkr. tilbage til spille selskaberne, så om nogen efter deres udgifter er dækket er der næppe meget i overskud, men måske trods alt ikke et minus.

De 2 galop løb i Aalborg lørdag eftermiddag var desværre som sædvanligt for provins galop et direkte minus hvis man sammenholder præmie udbetaling kontra profit for afholdelse af totalisator spil efter spillernes garanterede tilbagebetalings procent er taget med i regnestykket.

Omsætningen var omkring 47.000 dkr., så igen med 70% som gennemsnits udbetalings procent til spillerne, efterlader det ca. 15.000 dkr. til spille selskaberne i overskud, og kun en lille del af det beløb går tilbage til den fælles trav/galop kasse.

Så de 56.000 dkr. der er udbetalt i pengepræmier i dagens 2 løb kan vel roligt siges at være en skidt forretning isoleret set.

Jeg er på ingen måde ude på provins galoppen skal lukkes ned, men skal den samlede galopsport i Danmark overleve må der altså nytænkes for det virker som at følge personer i ''Luksusfælden'' på tv at man ikke ser alvorligt på de her tal, og min konklusion er at gang på gang giver specielt de løbs dage med kun 2 løb i provinsen alt for store underskud til man kan retfærdiggøre at fortsætte med dem, hånden på hjertet hvor mange så de løb online/spillede til dem?

12. maj 2024:

Endelig er det lykkes Dansk Galop at ligge Dommerrapporter ud fra løbs dagene i år, den første løbsdag i Klampenborg og Aarhus kom som normalt et par dage efter løbs dagene, men 27. april og 4. maj kom først midt i denne uge.

Det er mig bekendt stadig ikke lykkedes at få sat et kamera op i Klampenborg så voldgiften kan se løbene forfra, hvilket jo er helt grotesk, for uanset om det er et klasse 5 løb, eller Listed race/Dansk Derby, så kan de jo ikke træffe de præcise og korrekte kendelser.

De officielle tider i løbene er ligeledes som jeg har skrevet flere gange helt hen i vejret, direkte vildledende.

Man burde jo kunne stole på to 1600 meter løb på en løbsdag oplyses med de korrekte tider så man kan sammenligne niveauet på det ene kontra det andet, men det kan man ikke!

Fx er Mowerina løbs vinder tiden officielt 1:36:7, men efter at have taget tiden manuelt flere gange lander jeg på 1:37:7, så en forskel på 5 længder!

Jeg tvivler på der nogensinde bliver strammet op på de ting med den ledelse der sidder rundt omkring, desværre er man nået til det punkt hvor man har mistet håbet om forbedring, og det er jo faktisk trist man er nået dertil.

Nå, jeg skal starterklære heste i morgen for første gang i mange år, og vi nyder at træne/være sammen med vores heste 24/7, den glæde kan man ikke tage fra os 😊

12. maj 2024:

Efter 2 starter hvor Martin Hjorth i Frankrig trænede SHINING AL DANAH (IFRAAJ) havde været sidst for sin nye træner Monfort, lykkedes det den 8. maj at tjene lidt til havren.

Hun blev 5. slået med ca. 7 længder i Royan la Palmyre, der ligger lige ud til havet i det vestlige Frankrig (ikke så langt fra byen Cognac, som jo er kendt for sine fine dråber over alt i verden).

Der var ca. 3.000 dkr. i præmie, og efterfølgende er hun nu tildelt et handicap tal i Frankrig som ligger på 71, så 7 kg lavere end det tal hun havde da hun forlod Lea Olsen's stald i november 2023!

6. maj 2024:

Danske John Christensen, nok bedst kendt fra sit JC Organization ApS med en del heste i Skandinavien, har som jeg tidligere har skrevet sendt den tidligere Nils Petersen trænede LAUGHINGOF FEAR (LOPE DE VEGA) i træning i Frankrig i år hos Tim Donworth.

Han blev købt som åring på Goffs Orby Sales for ca. 1.200.000 dkr. til dem af agent Filip Zwicky i 2021.

I Skandianien viste han 82 i handicap som sit bedste i 8 starter som 3 åring i 2023, med bl.a. 2 sejre og 4. i Svensk St. Leger i Gøteborg. Total indtjening ca. 165.000 dkr.

Hans første start i Frankrig 16. februar blev til en 8. plads ca. 20 længder bag vinderen på Chantilly fiberbane.

Klart bedre gik det i Lyon på græs over 2400 meter den 20. april hvor han i et felt med 7 heste der havde mellem 83-89 i handicap tal, sluttede meget flot 4. kun slået med 5 længder.

Så jeg troede han ville være helt fremme da han lørdag startede i Angers over 2300 meter, men noget gik helt galt da han kom i mål som sidst, 30 længder bag næstsidste i mål.

Man må håbe det ikke er noget karriere truende der er i spil.

5. maj 2024:

Den i sin tid fantastiske væddeløbshest GIANT SANDMAN (FOOTSTEPSINTHESAND) fik i årets Mowerina løb endelig et afkom der vandt stor løb for første gang siden han startede i avlen i Norge tilbage i 2013, hvor han dog retfærdigvis kun fik ganske få afkom.

Hans vel bedste afkom til dato må være GIANT FORTUNE, med 83 i handicap tal som max, og bl.a. i sin 3 års sæson i 2023 var hun flot 2. flere gange bl.a. i Breeders på Bro Park efter målfoto. Hun har indløbet ca. 825.000 dkr. i sin karriere til dato.

A LADY'S DREAM mor MONTEILLE (OASIS DREAM) var en fin løbs hest i Frankrig, bl.a. som 2 åring var hun 4 gange i pengene ud af 5 starter. De stabile resultater blev fuldt op som 3 åring med 6 ud af 8 starter i pengene, 4 års sæsonen var en skuffelse med 10 starter og kun 3 gange i pengene med en indtjening på kun ca. 20.000 dkr. Som 5 åring vandt hun endelig løb, tilmed to gange over 2400 og 2750 meter begge gange ud fra 66 i handicap tal, og hun sluttede sin karriere af det år med en total indtjening på ca. 315.000 dkr. i 34 starter.

Hun blev købt til Danmark af agent Morten Buskop i fol med MYBOYCHARLIE (DANETIME) i 2018 for ca. 75.000 dkr.

Det afkom var MYGIRLCHARLIE som Bent Olsen trænede, hun startede 18 gange og fik en sejr, tre 2. pladser og tre 3. pladser, og max 73 i handicap tal.

De øvrige afkom efter MONTEILLE har været SWEET CAROLINE (APPEL AU MAITRE) der i Norge sidste år som 3 åring startede 6 gange og viste 75 i handicap tal som max, med en sejr, to 2. pladser og en 3. plads som resultat, total indtjening ca. 45.000 dkr.

I Frankrig er der to afkom efter MONTEILLE, begge ustartede.

Vores handicapper Nicholas Cordrey vurderer løbet ret højt, i det han har hævet A LADY'S DREAM til 81 i handicap, fra 74.

KIS der blev 2. var før løbet i 77 og nu hævet til 80, 3. hesten WOZZY LEGEND blev hævet fra 75 til 76 og 4. hesten TROJA blev på 75, 2 længder bag den kom LIFESTYLE der blev hævet fra 69 til 75, 6. i mål var BIANCA der løb i samme tid som LIFESTYLE og havde 70 i handicap tal er nu hævet til 73.

Det giver jo kun mening når man tager in mente at lærling Mikkel Mortensen ikke kunne udnytte sin vægt lettelse i storløb, så hvis man som jeg og nok mange andre mener han rider fuldt på niveau med mange andre allerede professionelle jockeys, er det en taktisk genistreg af Søren Jensen som hermed fik 2 kg ''foræret'' til fx Derby ranking! 

GIANT SANDMAN har en del åringer og føl efter sig, så de opdrættere der har salg for øje må prise sig lykkelige over den flotte sejr lørdag, det bliver spændende om A LADY'S DREAM fortsætter sine fine resultater, måden hun kom flyvende frem til sidst på tyder på der kan være yderligere fremgang.

BRIGADIER (MOOHAAJIM) beviste i sin sejr at han ikke uden grund var favorit hos mange, og nu nok endnu flere, til at vinde alle de store 3 års løb han er meldt i, sikke en hest Bent Olsen har i træning der!

Dagens 9 løb gav en total omsætning på 970.000 dkr. som er ganske stabilt omkring det normale for det antal løb i Klampenborg, men faktisk mere end man måske kunne forvente med 3 løb med kun 5 heste starterklæret som ikke animere til store boner i v4 og v5.

28. april 2024:

Løbs dagen i går i Klampenborg var yderst positiv mht. de flotte resultater træner Lea Olsen igen leverede, med nemme sejre for de to 3 åringer GARLIC (OUTSTRIP) og LORD OF DENMARK (LORD OF ENGLAND).

De 3 første i mål i begge 3 års løb havde til fælles at alle var efter hingste udenfor Skandinavien, ud over svensk fødte DUKE OF HASTINGS med Juniper Tree (GALILEO) som far der var 2. bag LORD OF DENMARK.

De 6 første i mål i EVASIVE SCREPTRE STAKES er ligeledes efter hingste udenfor Skandinavien.

Det var derfor glædeligt at se GOOD FORTUNE fra Søren Jensen vinde Jockey Club Cup, Listed race, som jo har APPEL AU MAITRE (STARBOROUGH) som far.

APPEL AU MAITRE blev købt til Wido Neuroth som åring tilbage i 2005 på auktion i Deauville for den høje pris af ca. 1.150.000 dkr.

Hans far STARBOROUGH (SOVIET STAR) blev aldrig nogen succes som avlshingst, faktisk er APPEL AU MAITRE hans højst rated afkom med 98 i handicap tal, bl.a. med Gr.3 sejr i Tyskland samt mange flotte placeringer ligeledes i Tyskland med bl.a. 2. plads i Gr.2 samt 4. i Tysk Derby, Gr.1, slået med ca. 8,5 længder af top væddeløber og senere top avlshingst ADLERFLUG (IN THE WINGS). 

I Skandinavien vandt APPEL AU MAITRE jo rigtig mange storløb fra 1800 meter til 2400 meter som 3 åring og ældre, dog aldrig i Danmark hvor han var starterklæret 2 gange men desværre blev slettet begge gange.

På 2. pladsen i Jockey Club Cup kom ligeledes på Stutteri Hjortebo opstaldede MOOHAAJIM (CAPE CROSS) søn Slava Ukraini ganske kort slået, hvilket var en præstation jeg må indrømme jeg ikke på forhånd troede han havde højt nok niveau til, for GOOD FORTUNE er virkelig en top væddeløber som han pressede til det yderste – så det er flot af Slava Ukraini at vise han har udviklet sig videre fra 3 til 4 års sæsonen.

Dagens omsætning var kun 1.022.000 dkr. for 9 løb, som syntes noget lavt, men et par løb med små felter og flere løb med klare stor favoritter gør jo heller ikke spillerne laver de helt store boner.

I 2023 var denne løbs dag også med 9 løb, og omsætning på 972.000 dkr. så trods alt en mindre fremgang.

I 2022 var der på samme løbs dag på sæsonen kun 8 løb, og 990.000 dkr. i omsætning.

25. april 2024:

Jeg skrev den 1. april om Martin Hjorth Jensens i Frankrig trænede SHINING AL DINAH (IFFRAAJ) der i Danmark var trænet af Lea Olsen i 2023, var startet for første gang for sin nye træner Montfort som sidst i mål.

Bedre gik det ikke i dag, hvor hun sluttede sidst over 1600 meter i La Teste-Bassin Arcachon (et dejligt sted lige syd vest for Bordeaux), slået med ca. 20 længder.

23. april 2024:

Jeg nævnte lidt om økonomien i trav og galop sporten herhjemme i mit seneste indlæg, til sammenligning fik Norsk Trav ca. 270 millioner dkr. og Norsk Galop fik ca. 30 millioner dkr. efter deres spilleselskab Rikstoto har afsluttet deres årsregnskab for 2023.

Det er nogle tal der er langt højere end her i Danmark må man sige!

Hvis ikke der er lavet om på tidligere praksis i Danmark, så går ca. 85% af vores økonomi til trav, og ca. 15% til galop.

21. april 2024:

Her hvor galop sæsonen er skudt godt i gang rundt omkring, torsdag 25. april også på Ovrevoll, er det vigtigt økonomien i sporten går frem.

Det vil sige vi skal have omsætning i spillet op, samt landets baner skal levere klart større overskud end i dag, hvor flere baner ligefrem giver underskud!

Kigger man på de 2 galop løb fra Jydsk Væddeløbsbane i fredags blev der udbetalt præmier for samlet 58.000 kroner, og omsætning i toto spillet var samlet på 65.000 kroner hvilket betyder efter spillerne har fået tilbagebetalt deres gevinster (80% af spil på vinder/plads/Tvilling/Komb tilbagebetales, i Trio 70%) er der ikke mere end 13.500 kroner i overskud til spille selskaberne, så et direkte tab på 44.500 kroner for at afholde de 2 løb hvis man holder de 2 tal op mod hinanden.

De 13.500 i direkte overskud til spille selskaberne går jo ikke ubeskåret til sporten, hvor meget i sidste ende der ryger tilbage ved jeg ikke præcist, men det er i sidste ende små penge så tabet er langt større end de 44.500 kroner.

De forfeits ejerne har betalt for de 12 start erklærede heste dækker måske lige udgifter til officials på dagen, og næppe mere vil jeg gætte på.

Heldigvis har Dansk Trav og Galop Union fået forhandlet et såkaldt ''Tilskud til breddesporten'' fra Kulturministeriet på plads der beløber sig til:

2024: 25,3 millioner

2025: 26,1 millioner

2026: 28,5 millioner

2027 og frem: 31,6 millioner

Derudover har trav og galop sporten indtægter på 6% af spil på danske hestevæddeløb.

Så kommer der tilskud på 3,3% af overskud fra Svensk Travsport, som dels grundet faldende overskud hos ATG og den ringe svenske krone kurs, i 2024 kun svarer til ca. 36,5 millioner danske kroner, mod de på det tidspunkt aftalen var lavet forventede 47,5 millioner danske kroner (dengang aftalen med Svensk Travsport oprindeligt blev lavet var overskuddet ca. 2,1 milliarder skr. til kurs 0,72 og nu er overskuddet ca. 350 millioner skr. lavere og kursen er nede omkring 0,65).

Sporten modtager jo stadig offentlige støtte fra udlodningsmidlerne til hestevæddeløbssporten i Danmark, men den er under udfasning frem til 2027 som følger:

2024: 47 millioner

2025: 32 millioner

2026: 16 millioner

Og herefter ikke 1 krone i udlodningsmidler, i 2022 var det omkring 80 millioner, nogle år højere, så noget af en ny hverdag vi rammer!

Men holder Svensk Trav's overskud sig omkring de 1,7 milliarder skr. og kursen er 0,65 så er det jo 36,5 millioner dkr, plus de 31,6 millioner fra Kulturministeriet til ''Breddesporten'' er vi på 67,1 millioner dkr.

Endelig er der indtjening til sporten fra sponsorater, og generel indtjening på landets væddeløbs baner som sporten kan/skal leve af.

Dansk Trav og Galop Union har for få dage udsendt en '' Orientering om tilskud målrettet breddehestevæddeløb'' hvor i de bl.a. skriver:

'' foreløbige prognoser viser, at indtjeningen ude på væddeløbsbanerne skal øges med minimum 10 mio.kr. frem til 2027, såfremt de nuværende disponerede midler til sporten skal holdes status quo. Tilskuddet målrettet breddehestevæddeløb er således ikke yderligere midler, der kan disponeres i forhold til sportens samlede økonomi''.

Breddetilskuddet kan anvendes til dækning af dels direkte udgifter knyttet til bredde- og ungdomssport, og dels en forholdsmæssig andel af de fælles udgifter, som er en forudsætning for afvikling af den samlede hestevæddeløbssport i form af drift af væddeløbsbanerne, udgifter til løbsafvikling, administration af sporten mm

På nuværende tidspunkt vil præmieudgifter ikke kunne dækkes af penge fra ''Breddetilskudet''.

Mere kan læses på følgende link fra Dansk Trav og Galop Union:

https://www.danskhv.dk/media/d3rj2ais/dtgu-orientering-om-tilskud-maalrettet-breddehestevaeddeloeb-april-2024.pdf<br>

 20. april 2024:

Det var en meget sikker sejr for Torben Christensen trænede SPINOZA (JUNIPER TREE) i går aftes på Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus.

Simpelt redet af Melissa Vesterholm, hvilket også er en kunst for en dygtig rytter, placer hesten korrekt og giv den march ordre på det rigtige tidspunkt!

Preben Ahl der ejer SPINOZA er om nogen indbegrebet af en væddeløbs entusiast, altid tilstede på løbsdage, i stalden hos sin mangeårige ven Torben Christensen hvis ikke hver dag så mindst 5 gange på en uge, ''velforberedt'' med spørgsmål til hvordan den ene og anden hest har arbejdet, har SPINOZA spist op osv 😊

Forrige og kommende løbsdage vendes, tanker og meninger udveksles og efter en kop kaffe så en kold øl, staldpersonale og andre forbi passerende bliver venligt talt til, Preben er virkelig en behagelig og vellidt person.

Som dreng kom han på Jydsk Væddeløbsbane med sin bror Mogens, som siden i mange år var professionel galop træner, og Preben red en masse løb som amatørrytter trods hans højde var noget større end normalen for ryttere i galopløb. Efter en succesfuld erhvervs karriere, nyder han nu sit pensionist liv bl.a. med en masse tid omkring galop sporten.

Preben ejede SPINOZA's mor VAL DE FLORES (OASIS DREAM) med Jim Allen, og med OASIS DREAM (GREEN DESERT) som far fejlede hendes afstamning intet.

Hun blev købt på Horses in Training auktion i Newmarket som 2 åring i 2008, hvor hun havde haft to 2. pladser som bedste resultat ud af 8 starter med 71 i handicap tal for ca. 20.000 dkr. og gik i træning hos Torben Christensen.

Som 3 åring debuterede hun i Klampenborg med Ann-Charlotte Nielsen i sadlen i et maidensløb som hun vandt nemt med 5 længder!

Yderligere var hun 2. i Petit Prix i Aarhus, og flere placeringer som 3 og 4 årig, med 78 som max handicap.

I avlen har hun bl.a. givet VAL DE ROSA (SPECIAL QUEST) som Preben ejede med Jim Allen og Ole Frandsen.

Hun var en rigtig fin sprinter med 5 sejre og 77 i handicap som sit bedste. Som 2 åring vandt hun 2 åringernes Stayer prøve i Aarhus samt Stutteri Hjortebos Ærespræmie løb i Odense, som 3 åring vandt hun i sin årsdebut Petit Prix med Manuel Santos i sadlen.

VAL DE FLORES mor My Lass (ELMAAMUL) var bl.a. 3. i Listed race i Ireland, og ud af 15 afkom har de 12 startet og 8 vundet løb, bl.a. MAC LOVE (CAPE CROSS) der har vundet hele 10 løb, bl.a. fire Gr. 3 løb og 2 Listed race, samt været 2. i Gr.1 og indløbet mere end 3.5 million dkr. med 95 i handicap tal som sit bedste.

Hendes søn CLUB OCEANIC (CAPE CROSS) er vinder af 5 løb og vist 91 i handicap tal som sit bedste, DONNY ROVER (EXCELLENT ART) er ligeledes vinder af 5 løb og vist 85 i handicap tal.

Hendes ustartede datter My Eurydice (EXCEED AND EXCEL) er bl.a. mor til FUNDEGHE (RAVEN'S PASS) der som 2 åring vandt Listed race i Italien i 2017.

En søster til VAL DE FLORES havde en åring på auktion i Newmarket her i oktober 2023, afstamningen kan ses på følgende link (lig i øvrigt mærke til tidligere topsprinter her i Skandinavien CALRISSIAN (EFISIO) også figurerer i denne moderlinje):

httpwww.tattersalls.com/search-results?criterion=Balancing+Act+%28IRE%29

Mon ikke SPINOZA får 3 kg af handicapperen for sin flotte sejr i går, og dermed er oppe i 75? (jeg kan se her søndag 21. april  SPINOZA fik 2 kg for sin sejr).

17. april 2024:

Nu nærmer premier dagen for galop i Aarhus sig, og jeg tænkte her til formiddags kaffen måtte jeg lige se programmet.

Så ind på www.danskhv.dk og så lige finde det, det plejer at tage 30 sekunder.

Efter 4 minutter leder jeg stadig, det er da utroligt?

Først mødes man med ''Kommende løbsdage'', der er så 18. april i Nykøbing Falster vist.

Ikke så simpelt at se dagen efter er der på JVB, man skal finde en pil og trykke på, så vises næste løbsdag.

Der er så ''Info'' eller ''Til Banen'' man kan trykke på.

''Info'' kan man bl.a. læse løbene starter kl. 15.45, og noget om Mad og Drikke, samt man kan købe Billet ved at trykke på et link.

''Til Banen'' tænkte jeg må så have et link til programmet, men nej.

Her kunne jeg også købe billet til indgangen, og så var der informationer længere nede om at banens restauratør stopper 27. maj, lidt om Fælles Arbejdsdag, Fællestræning osv.

Jeg gik så tilbage til den første side på www.danskhv.dk og der var en rubrik der hedder ''Aktuelt'' der kan jeg her den 17. april formiddag se at der er link til startlisten på JVB, og klikker man der, kan man læse kort om de 2 galop løb, og rigtigt nok link til startlisten, men ikke noget program (også her er der så link til at købe billet til løbsdagen).

Så gav jeg op, og tænkte på Bet25 under deres Heste sektion måtte der være et program, men når jeg trykker på Aarhus Galop, og går til løb 1 hvor der står Program og trykker på Download sker der intet.

Enten er jeg total IT mongol, ellers viser det her vist at galop sporten har levet af kontant hjælp fra den Danske Stat i alt for mange år, og har glemt at følge med tiden….nej det kan jo ikke passe, der er så mange energiske, dygtige folk med kæmpe engagement ansat, så det må være Jan Olsen der bare ikke kan finde ud af noget så simpelt at finde et program til galopløb i provinsen!


14. april 2024:

Det er virkelig positivt at se Klampenborg igen sætte sig på tronen som den væddeløbsbane i Skandinavien med flest tilskuere på en ''ordinær'' løbs dag uden nogen storløb, næsten 6000 besøgende i går på åbningsdagen, et antal mange fodbold klubber i 1. division og Superligaen ville misunde, virkelig flot.

I 7 ud af dagens 9 løb skrives der i dommerrapporten fra voldgiften ''efter kamp med kort hoved'', ''efter kamp med hals'' eller ''efter kamp med 0,5 længde'', så publikum fik virkelig spænding ud over det sædvanlige.

Jeg er meget imponeret af lærling Kelvin C. Belcourts ridt på SIR JEFFREY (HUNTER'S LIGHT), som han virkelig fik holdt gang i til en sejr med hals foran SANDTASTIC (FOOTSTEPSINTHESAND).

Ser man hans jubelscene efter målstregen er passeret, får han publikum endnu mere op og ringe end sædvanligt, se bare det foto der er på www.galopsport.dk fra Burt Seeger hvordan folk smiler og jubler, det er bare super godt at se!

Total omsætningen i totalisatoren endte på 1.592.000, i 2023 var tallet 1.208.000 dog for kun 7 løb, og i 2022 var det 1.002.000 igen for 7 løb, så også her en positiv udvikling, men bestemt også ved at der var heste nok til 9 løb og ikke kun 7.

Positivt også at se Mikkel Mortensen fik 3 sejre ud af turen fra England, Lea og Bent Olsen tog fine sejre på træner siden.

KIS (MOOHAJIM) og NASCETTA (DUBAWI) skuffede stort begge to, man kan håbe/tænke det nok var den krævende bane, målt til 4.9, som er et middeltal af de vel omkring 8-10 målinger der tages banen rundt, så flere steder har den været decideret dyb!

6 årige MISS TWENTY (APPEL AU MAITRE) viste endnu engang hvor ærlig/hårdfør hun er, med en forholdsvis nem sejr med føring fra start til mål. I 2023 startede hun 17 gange, i 2022 var det 18 gange og i 2021 var hun ude 14 gange.

Hun er starterklæret til Jydsk Væddeløbane på fredag, og får jo ingen vægt tillæg for sin sejr i går, så mon ikke hun bliver klar favorit i spillet der med Ahern i sadlen, og i hvert fald er de garanteret penge for der er kun 5 heste til start.

Ahern fik ikke nogen lykke debut i Klampenborg, men viste bl.a. på CAMAR at han stadig kan ride på højt niveau, men forbi REVOLUTEME og Lyseng med 70 kg kom de ikke i går.


11. april 2024:

I USA ''Hall of Fame'' træner Bob Baffert er i mine øjne en af de mest ødelæggende personer for galopsporten, og det kan undre nogen ser noget positivt i den ''mand''.

Tilbage i 2020 da 27 personer (trænere, dyrlæger, staldansatte, ejere) fra galopsporten i USA blev anholdt og anklaget for systematisk doping, med deraf følgende korruption og i det ekstreme tilmed døde heste, var Baffert hurtigt ude til journalister/medier og fordømte de 27 personer.

Han krævede reformer af galopsporten for at den kunne overleve den dårlige omtale den var udsat for, ''intet var mere vigtigt end helbred og sikkerhed for hestene, og ingenting var mere ødelæggende end doping, så der skulle strammes op på regler og procedure på det område'' skrev han bl.a. i et indlæg på The Washington Post.

Det var jo helt utroligt at en mand der optil den dag han skrev sit indlæg førte sig sådan frem, da han havde haft mindst 74 heste der var registreret døde i hans varetægt som træner fra år 2000 til 2020, et tal der er langt højere end de mere end 200 andre trænere i Californien i den samme periode når man kiggede på offentligt tilgængelige data, bortset fra 1 træner der havde flere døde heste. Fra 1990 til 2000 var der yderligere 13 døde heste i Bafferts varetægt, men i den periode var der ikke så meget fokus på rapportering af døde heste fra trænere.

Baffert er overgået af en anden træner Jerry Hollendorfer som var registreret med 122 døde heste, Hollendorfer er som Baffert i ''Hall of Fame'' indenfor galopsporten!

I 2019 blev han dog udelukket fra den store galopbane Santa Anita Park, og de andre baner under dens ejerskab, efter 4 af hans heste i varetægt døde indenfor 6 måneder.

29 gange optil 2020 var Baffert taget i at bryde doping regler, sag nummer 30 og 31 har dog ramt ham hårdt, specielt nr 31 da Kentucky Derby vinderen i 2021 MEDINA SPIRIT, blev testet positiv med det forbudte stof betamethasone i kroppen.

I løbet af de næste 13 måneder testede yderligere 5 heste fra Baffert positive i doping tests.

Baffert er dog yderst bekendt med at blive taget for heste med ulovlige medikamenter i kroppen, første gang tilbage i 1977 da han fik 12 måneders udelukkelse da en af hans heste blev testet positiv med morfin i kroppen!

23 år senere I 2020 skete det igen, at en hest i hans varetægt blev testet positiv med morfin i kroppen, hvilket kun gav Baffert 2 måneders udelukkelse.

Baffert bruger igennem de sidste 30 år de dyreste, og dermed bedste, advokater til at forsvare sig, og i tilfældet fra 2020 var et argument for at hesten havde morfin i kroppen at det måtte være en stald ansat der havde spist bagels og muffins med valmue som ingrediens, der havde været i tæt kontakt med hesten.

En af Bafferts stald folk Clemintino Abrego Garcia, fortalte siden at Baffert 3 gange havde forsøgt at overtale ham til offentligt at forklare han havde spist dette tæt på hesten, hvilket han dog nægtede at gøre.

Efter flere års civil anlagt retssag ført af nogle af Californiens dyreste advokater for Baffert, blev hans udelukkelse suspenderet (så længe han førte den civile retssag kunne han frit fortsætte sin trænergerning) da en dommer mente at Baffert ''intet havde at vinde, sammenholdt med hvor meget han kunne tabe ved at give den hest et forbudt stof'' (et argument der kører igen og igen når en træner bliver taget i doping kontrol, se bare den aktuelle sag i Danmark med trav træner Bo Westergaard).

Myndighederne i Californien var efter 7 heste i Bafferts varetægt døde inden for kort tid, så bekymrede at de satte en undersøgelse i gang af hensyn til dyrevelfærd. 

CHRB (Califonia Horse Racing Board, der siden 1933 har varetaget sikkerhed og reglement på vegne af staten Californien indenfor galop sport) sendte en dyrlæge og efterforskere ned til Bafferts stald for at gennemgå dyrlæge rapporter samt afhøre Baffert.

Dyrlægen fandt at Baffert uden nogen form for forudgående test gav alle hans heste Thyro-L, som er et stofskifte hormon, i deres foder.

Det er et stof der er mistænkt for at give hjerteproblemer for heste under træning, som blev blandet i hestenes foder.

Samme dyrlæge udtalte senere at heste i træning hos Baffert over en 6 årig periode havde 9 gange højere risíko for en pludselig død i gennemsnit end hos andre trænere.

Men myndighederne kunne ikke agere uden klare beviser på reglerne blev brudt, og det dyrlægen og efterforskerne kunne fremlægge var åbenbart ikke nok til at inddrage Bafferts licens.

Baffert kunne ganske overlegent ligge ud på sociale medier at han var taknemlig for myndighederne havde endt deres undersøgelser og renset ham for alle mistanker og hans fokus lå på den bedst tænkelig omsorg for heste i hans varetægt!

I september 2021 vandt Bafferts hoppe GARMINE Kentucky Oaks, men hun blev testet positiv med betamethasone i kroppen. Det betød jo diskvalifikation af GARMINE, samt det gav en som sædvanlig begrænset straf til Baffert personligt med en bøde på ca. 10.000 dkr. og 15 dages udelukkelse fra at starte heste, men den dom blev omstødt da Baffert fik overbevist myndighederne at det ikke var hans skyld, men hans assistent havde smittet hesten med det forbudte stof i forbindelse med assistenten brugte et smerte stillende præparat på sig selv.

Men mindre en 2 uger senere var den gal igen for en Baffert trænet hest med samme præparat fundet, nu i hans Kentucky Derby vinder MEDINA SPIRIT, som efterfølgende blev diskvalificeret.

Samme MEDINA SPIRIT døde pludselig 6 måneder senere efter et 1000 meter arbejde på Santa Anita galopbane, efter et hjerte anfald, kun 3 år gammel.

Galopbanen Churchill Downs, som Kentucky Derby afholdes på har siden nægtet Baffert at starte på Churchill Downs og de andre baner kredsen bag ejer, da Baffert af dem anses som en ikke anstændig person som man ikke kan stole på.

Yderligere det faktum Baffert aldrig har erkendt sit træner ansvar i samtlige sager hans heste er testet positive i, viser alt om hans karakter udtaler de.

Der skal noget til, for at en væddeløbsbane udelukker en træner der 6 gange har vundet Kentucky Derby, hvis heste har vundet over 2.000 millioner dkr. (eller 2 milliarder dkr.) for Baffert som træner.

Jeg finder det sørgeligt nogen ejer vil støtte ham, personale vil arbejde for ham, foder producenter vil levere foder til ham, og at jockeys som Dettori vil ride for sådan en type.

Ja bare det at skulle se på Baffert gør en i dårligt humør, specielt når han står i en paddock eller vinder cirkel efter et løb.


9. april 2024:

I England måtte deres hoved organisation Jockey Club i går meddele at de fra maj og til nytår i 2024 så sig nødsaget til at sænke deres tilskud til løbs præmier med ikke mindre end 13 millioner dkr. grundet faldende indtægter.

Det står noget i kontrast til France Galop, der i 2024 har hævet deres i forvejen imponerende penge præmier, ikke mindst hvis hesten er fransk opdrættet.

PMU (Fransk trav & galops spilleselskab) omsatte alene i 2023 for mere end 64 milliarder kroner.

Fruen og jeg har rejst meget rundt i Frankrig, dog mest i området i/om Paris og Normandiet, og næsten uanset hvor lille en landsby med fx kun 1000 indbyggere vi kørte ind for at få frokost eller overnatte i, var der en PMU bod (oftest i en bar/lille restaurant) hvor man kunne spille.

I alt har de 15.000 boder fordelt i Frankrig!

På deres væddeløbs baner er der stadig boder med ekspedient siddende man kan spille hos, samt personale der går rundt blandt publikum hvor man også kan spille, men ud over det har de mange maskiner sat op hvor man ganske nemt kan gå over og tast sit ønskede spil ind, og betale enten med visa kort eller kontanter, noget der kan anbefales at sætte op på de danske baner hvor man i dag kun kan spille via mobil telefon apps som ikke alle har af forskellige årsager, personlig hader jeg at spille via en app så jeg prøver altid at lave alle mine spil hjemmefra over nettet.

Det betyder dog banen, og i sidste ende sporten, går glip af mine og sikkert andres ''impulsive'' spil og dermed penge til sporten, i løbet af en løbs dag.

Der er allerede mange udenlandske heste ejere i Frankrig, specielt tyske, engelske og irske, og med de nye nedskæringer i England bliver der nok ikke færre der søger mod Frankrig.

Et problem for engelsk galop sport er, at også trænere/jockeys nu søger permanent til Frankrig.

For at illustrere hvor gode penge der er i Frankrig, blev et handicap i går aftes vundet i Toulouse af en 8 årig vallak med 63 i handicap betalt med ca. 52.500 dkr. til vinderen, lig dertil 45% i ejerbonus så yderligere 23.626 kroner hvis den er fransk opdrættet (der er penge til de 5 første og alle får 45% bonus oven i pengepræmien). Det var det dårligst betalte løb på aftenen ud af 8 løb.

Vores hoved attraktion på åbningsdagen i Klampenborg er med 50.000 dkr. til vinderen, næste løbsdag har vi Danish Jockey Club Cup, Listed race, med 100.000 dkr. til vinderen, og i begge løb skal man vel have omkring 90 i handicap for at vinde.

Nu tænker man nok, at det er jo dejlig nemt i Frankrig selv om man skulle have en klasse 4. hest, men der kan jeg tilføje at det er det ikke!

For hvor vi i Skandinavien ser handicap løb ofte med kun 6-10 heste, er der som regel 15 heste til start i Frankrig, og det er ikke usædvanligt der på anmeldelses datoen er mellem 35-60 heste meldt.

Vi prøvede flere gange da vi havde 3 åringer i træning i Frankrig, at der var meldt omkring 100 i et maidens løb, det højeste antal jeg husker var 117!


6. april 2024:

På Arqana's åringsauktion i 2022 købte agent Morten Buskop en spændende hoppe efter TEN SOVEREIGNS (NO NAY NEVER) ud af den ustartede hoppe GLAFYRA (HIGH CHAPARRAL).

Feet of Fear som den er blevet navngivet, er søster til på det tidspunkt i Ireland netop 2. i Listed race placerede PAPILIO (STARSPANGLEDBANNER), som siden har vundet Gr.2 i USA og bl.a. været placeret 3. i Gr.1 i USA!

Ejerkredsen bag Feet Of Fear, er bl.a. med 50% Carsten Baagøe Schou's BS Racing Sarl.

Hendes 2 års debut var yderst lovende med en flot 2. plads i Tarbes over 1500 meter i blød bane, kort slået af See You Around (SIYOUNI) der efterfølgende vandt et rigtig godt løb i Toulouse, for så at blive 2. i Listed race i Deauville.

Med det in mente, samt det faktum at hun er trænet af en af de bedste franske trænere Rohaut, som tilmed har meldt hende i Prix de Diane, Gr.1, over 2100 meter (fransk oaks) i Chantilly i starten af juni, gjorde jeg satte lidt penge på hende da hun startede i Salon-De-Provence den 3. april over 1800 meter i en meget blød bane.

Desværre sluttede hun kun 5. i mål, og tidligt i løbet måtte hendes jockey være efter hende, så om det var den krævende bane der gjorde hun ikke fik med udfaldet at gøre kan tænkes.

Skulle hun ikke leve op til de forventninger der er om hende som løbshest, burde hendes avlsværdi række til at dække de ca. 600.000 dkr. hun kostede som åring, ref de flotte præstationer hendes bror PAPILIO jo har lavet.


2. april 2024:

Et af de store test løb op mod Poule d'Essai des Poulains, Gr.1, (fransk 2000 Guineas) er altid Prix Djebel, Gr.3, i Deauville over 1400 meter.

Det afholdes 9. april i år, og jeg sad og kiggede på anmeldelses listen hvor jeg faldt over en hest opdrættet i Holland var blandt mulige deltagere.

Endda med 91 i handicap tal, så ikke uden chance.

Efter noget research, viser det sig at SKYLIGHT BROCHARD, vitterlig er født i Holland som en af kun 5 registrerede fuldblods afkom i 2021.

Historien bag den er helt utrolig!

Hans mor Fonseca (RED CLUBS) løb tre gange i England for top træner Andrew Balding som 3 åring, alle uplaceret.

Som åring var hun købt for ca. 375.000 dkr, med en ganske fin afstamning som prisen indikerer, bl.a. via hendes bror GABRIAL (DARK ANGEL) som har startet 93 gange, de 65 i Gruppe/Listed race med 2 sejre i dem og otte 2. pladser og ikke mindre end sytten 3. pladser!

Hun blev efter sin 3 års sæson solgt til avl for ca. 75.000 dkr.

Hendes første 3 afkom skuffede fælt, i 29 starter til sammen var ingen af dem blandt de tre første i mål.

Hun var opstaldet på det store stutteri Tally Ho, og var bedækket med MEHMAS (ACCLAMATION) i 2020, hvor han kostede ca. dkr. 52.500 for en bedæking, her i 2024 koster han ca. 375.000 dkr!

En scanning viste hun ikke var i fol, og med hendes manglede succes som løbs og avlshoppe var ejerne nok lykkelige, og de endte med at sælge hende for næsten ingen penge til en hollandsk heste handler der hver uge købte 10-15 heste af alle mulige slags i Ireland, for at køre dem til Holland og sælge dem der til ride folk.

I Holland var en arbejdsmand i bygge branchen Desmond Brochard på udkig efter en billig ridehest til sin datter, og efter hun havde prøvet 3 forskellige heste bestemte hun sig for at Fonseca var den bedste at ride.

De havde ingen anelse om det var en fuldblods hest, og Brochards kendskab til galop var lig nul.

Datteren var meget glad for deres køb, men på et tidspunkt måtte de have dyrlæge til Fonseca da hun havde pådraget sig et sår på det ene ben.

Dyrlægen syntes hoppen virkede noget usædvanlig stor, så sagde de burde checke om hun var i fol, og ganske rigtigt var der et føl i hende.

Man kan forestille sig hvor overrasket familien Brochard var, men da datteren elskede Fonseca blev de enige om at selv om pengene var små, måtte de beholde hende og føllet når det kom til verden.

Passet der var blevet givet med af hestehandleren blev nu nærstuderet, og her fandt de ud af efter dyrlægen havde kigget i det, at de havde en fuldblods hoppe!

I passet var der et stempel fra handels huset Wetherbys fra dengang hun var på auktion efter 3 års sæsonen, så Brochard kontaktede dem, der henviste til Tally Ho, som var meget flove over de havde sendt en hoppe ud af stutteriet som værende ikke i fol. De tilbød at tage Fonseca tilbage, og give familien i Holland en anden nemt ridebar hest, men det blev afslået da familien jo var så glade for Fonseca.

Der har ikke været galop løb i Holland i rigtig mange år, men familien fandt af omveje en hollandsk dame der havde interesse i galop, og hun fik føllet registreret i hollandsk galop stambog, samt fandt et stutteri i Normandiet ejet af en engelsk dame som gerne ville tage i mod føllet og føre det frem til salg eller træning.

Brochard bestemte sig for at bruge deres sparsomme penge på at sende deres opdræt i træning, og valget gik til Tim Donworth i Chantilly da han talte engelsk.

SKYLIGHT BROCHARD startede dog sin løbs karriere yderst bekymrende, da han blev bortvist i Lion d'Angers, men næste gang vandt han i sin debut da han uden problem kom ind i startboksen i juli måned i Dieppe, hvor 2. hesten De Sica i sin følgende start vandt i Clairefontaine og derefter blev 2. i Gr.2 og 3. i Listed race samme år!

De næste to starter for SKYLIGHT BROCHARD bød dog kun på 6. og 5. plads i løb åbne for vindere, men ikke Gruppe/Listed race.

Han sluttede dog sin 2 års karriere af med en nem sejr 15. november i Deauville over 1300 meter med ca. 135.000 dkr. til vinderen, så sæsonen blev sluttet af med optimisme.

10. februar var han til start i år, og her blev han 2. i Deauville over 1300 meter igen, begge starter i Deauville var på deres fiber bane.

Da han startede 8. marts på fiber banen i Chantilly, var han i mellemtiden blevet kastreret. Det havde ikke taget hårdt på ham, for selv om det var et Listed race med 12 startende vandt han med hals foran engelsk trænede ACTION POINT (BLUE POINT) der som 2 åring havde vundet Listed race i Newbury.

Værdien på SKYLIGHT BROCHARD er uden tvivl langt over 2 million dkr. men indtil videre har Brochard afvist alle bud, han sælger kun til ''sky high'' penge, hvor meget det så er vides ikke 😊

Siden familien Brochard intet vidende om galop købte Fonseca, har hendes på det tidspunkt ustartede søn THE COVEX KID sejret i 5 ud af 7 starter som 3 åring i England i 2022, og solgt for ca. 1.500.000 dkr. til Bahrain hvor han har vundet 3 løb, ja faktisk yderligere 2 men i begge af disse var han testet positiv i doping test!

Men tænk en avlsværdi ride hesten Fonseca nu har, og i en tid hvor rige ejere/dyre heste dominerer sporten mere og mere er dette vel en af de mest utrolige eventyr man kan forestille sig………..

Brochard's datter har også fået sig en ny fin ridehest i mellem tiden så alle er glade.


1. april 2024:

I februar 2023 købte Lea Olsen en spændende hoppe til Danmark for ca. 400.000 dkr til MHJ Holding.

SHINING AL DANAH (IFFRAJ) som det drejer sig om kom fra mægtige John Gosden stald, for hvem hun havde vundet to gange og tre gange været 5. i sine 5 starter i 2022 som 3 åring, alle over 12-1400 meter.

Desværre blev det ikke den helt store succes her i Skandinavien, hun gik fra 81 i handicap tal til 78.

Dog kan man se hun i 5 af 6 starter kun var slået med 2 til 3.5 længde, og så var der en start i Gøteborg hvor hun var slået med 12.5 længder. En 2. plads og tre 4. pladser og 36.000 dkr. i indtjening blev det til i 2023.

Hun er nu solgt til Martin Hjorth, der har valgt at sende hende i træning i Frankrig hos Montfort.

Hun startede i dag i et udskrevet løb over 1650 meter i Machecoul for lærlinge/jockeys med max 25 sejre siden 1. januar 2023, der var ca. dkr 35.000 til vinderen, hvor der var 6 startende.

Ejer og træner skiftet til Frankrig var i dag ingen succes, da hun sluttede sidst slået med 15 længder.

Vinderen havde 78 i handicap tal, 2. hesten 65 og 3. hesten 62 i handicap tal.


30. marts 2024:

Dansk Galop er i mine øjne en forening der desværre aldrig er fuldt med tiden på mange områder.

Det største problem er faktisk helt basalt, at man har 15 medlemmer i bestyrelsen, det handler mere om kvantitet end kvalitet.

Det er svært at få en saglig og konstruktiv diskussion på bestyrelses møder med så mange folk samlet. Jeg har selv haft ''æren'' at opleve det da jeg var medlem af Dansk Galops bestyrelse tilbage omkring år 2001-2002, hvilket var spild af tid og dybt frustrerende når man kørte fra bestyrelsesmøderne.

Jeg har naturligvis læst indkaldelsen til årets generalforsamling i Dansk Galop, der afholdes efter sidste løb på Klampenborg Galopbane den 13. april.

Et forslag der er fremlagt, men ligger udenfor foreningens vedtægter og dermed ikke er egnet til afstemning, bryder med alle principper i afholdelse af væddeløb ikke kun i Danmark men vel på verdensplan.

Derfor burde man roligt kunne sige, at det er et forslag der hermed er lagt i graven og ikke burde give grund til bekymring.

Men når Dansk Galop tilføjer følgende kommentar, efter afvisningen af det fremstillede forslag kan bringes til afstemning den 13. april:

Omkring forslagets indhold, anser bestyrelsen det som konstruktivt og i øvrigt i tråd med pågående

diskussioner i foreningens avlsudvalg. Bestyrelsen diskuterer gerne forslaget videre, enten

i forbindelse med generalforsamlingen og/eller avlsudvalgets videre arbejde.

Så ringer alle alarmklokker!

For forslaget går på at for at deltage i Auktionsløbet, som skal være på 400.000 kroner i samlet præmiesum, så er det kun de åringer som har været mellem de 50% dyreste som kan deltage i det løb. Altså er der solgt 100 åringer, så kan de 50 billigste ikke deltage i Auktionsløbet året efter (men kan dog løbe i et Consolation om den halve løbs præmie).

Det finder Dansk Galop altså konstruktivt?

Nu skal Danmark som vel det eneste galop land i verden, for fordele dyre heste frem for andre som kriterie for at deltaget i et galop løb,

Det er en grotesk tanke, som nu er i spil.

Lad mig bruge min tid på at fremlægge et simpelt faktum der viser at det forhåbentlig aldrig bør gennemføres.

2020, bliver Dansk Auktionsløb vundet af en hoppe der kostede 28.000 kroner på årings auktionen året inden.

Hun havde starten inden vundet Dansk Kriterium, 2. i Futurity Stakes slået med ½ længde af en fin importer men 10 længder foran 3. hest i mål, placeret 3. i Produce Stakes samt vundet overlegent med 4 ½ længde i sin debut i Klampenborg.

Så MY JAMIL ville efter den tanke gang der ligger bag forslaget, ikke være egnet til at starte i Auktionsløbet, alene fordi hun kun kostede 28.000 kroner som åring.

Hvis jeg skulle/gad kunne jeg med garanti finde en masse andre billige åringer der har været blandt de 3 første i Auktionsløbet gennem årene, men dette ene eksempel illustrerer tankegangen med at pris på en åring skal afgøre hvem der er egnet til at være i startboksen til et i grunden hvilket som helst løb, er en absurd og fuldstændig usportslig tankegang.

24. marts 2024:

For de yngre læsere af min hjemmeside, har de ikke haft fornøjelsen at se min i Skandinavien favorit jockey Ole Larsen ride løb.

Jeg har 4. og 5. marts skrevet et par indlæg om Ole, og her kommer del 3.

Fruen og jeg var så heldige i et par sæsoner at hans søn Mark Larsen var ledig næsten hver gang vi startede vores heste, så han red ''fast'' for os bl.a. på BATISTUTA og RISKY LADY. Mark og jeg talte rigtigt godt sammen, og da jeg nævnte jeg havde hans far som ''all time'' favorit jockey smilte Mark lidt for sig selv, og sagde så med et stort smil på sine læber at hans fars ride stil var som i gamle dage når damerne vaskede tøj på et vaske bræt.

Der var måske noget om snakken, men det var jo det der gjorde Ole så stærk og effektiv i en finish, han havde fat i hesten og drev den fremad, noget der er så ufattelig svært og hårdt da det kræver en enorm styrke for en lille jockey på 52-56 kg at samle en galop hest på ca. 500 kg op og drive den fremad trods den faktisk er træt, doven og/eller ved at gå kold efter 80% af et galop løb.

Derfor vandt han også et hav af stor løb, og havde en flot karriere ikke kun i Skandinavien men også i Tyskland og Frankrig.

Efter mine indlæg  4. og 5. marts dukkede der en masse spørgsmål op i mine tanker, så jeg kontaktede Ole for at høre om han havde tid og lyst til endnu en samtale, og heldigvis var der grønt lys til det.

Historien om hoppen FABOULOUS der vandt Dansk Derby i 1984 er vendt mange gange. Ole havde to heste i feltet og den ene trives bedst i blød bane og den anden i god/hård bane. På starterklærings dagen lød vejr udsigten på sol og godt vejr ugen op til derby dagen, så Ole valgte naturligvis ikke FABOULOUS der var klart bedst i blød bane.

Joe Mercer fra England blev hyret til at ride hende, men han måtte melde afbud få dage før derbyet da en af hans mange top trænere i England havde valgt at efteranmelde en hest til Gruppe 1 løb i Italien.

De andre top jockeys var allerede optaget, så Ole gav hans unge medhjælper Klavs Hviid chancen.

Ole husker Klavs havde masser af selvtillid, rap i replikken, men faktisk en undervurderet jockey så Ole sov trygt natten op til Derby dagen, FABOULOUS var i gode hænder vidste han.

3 år senere var der for første gang i historien hele 1 million kroner i samlet præmiesum i Dansk Derby.

Ole red for samme ejerkreds som havde FABOULOUS, nemlig familien Ejler Rasmussen. Men desværre var Carl Ejler Rasmussen død året inden, så han nåede ikke at se sit opdræt vinde derby.

FARANDOLE var ikke blandt favoritterne, men silende regn optil var lige hvad hun trivedes bedst i.

På vej til start var Ole langt fra tilfreds med hendes aktion, og han husker faktisk at han måtte være meget hård ved hende i løbet, jeg tænker havde det ikke været derby var hun nok taget roligt, men her var virkelig noget på spil. Det viste sig efterfølgende ved en grundig undersøgelse på dyrehospitalet at hun havde ikke kun 1, men 3 steder ''kissing spine'' (når 2 ryghvirvler rammer hinanden, hvilket naturligvis giver smerte hos hesten).

Så ønsket om start i Oaks etc. blev dikteret som udelukket fra Ole, og hun gik efterfølgende i avlen.

Ole husker hende som en ekstrem god hest, bl.a. kunne hun i arbejde løbe fra SIMON SACC!

SIMON SACC var en norsk ejet sprinter som Ole og Lone Larsen fik i træning i 1987, kæmpe stor og vejede omkring 550 kg husker Ole. Han udviklede sig til at være en af de bedste sprintere i skandinavisk galopsport nogen sinde.

Bl.a. vandt han Gruppe 3 i Baden-Baden, Tyskland i september 1987. Året efter vandt han Listed race i Bremen, året efter var han 4. i Gr. 3 på Longchamp, 3. i Gr.3 i Italien samt vinder af Sara Open Sprint på Tåby med 300.000 skr. til vinderen.

Ejerkredsen bag SIMON SACC var norske, og Ole husker dem som vældig flinke og selskabelige, og ved en af sejrene i stor løb i Tyskland havde en af dem gået hårdt til den i baren i løbet af løbsdagen, så han skabte lidt postyr ved vinder foto/sejrs ceremonien 😊

SIMON SACC vandt ikke mindre end 4 år i træk Klampenborg Store Sprint!

Alle disse præstationer var naturligvis med Ole Larsen i sadlen.

Som det fremgår løb han faktisk i hele Europa, og da han ikke var glad for at rejse alene havde Ole købt en stabil hest med omkring 80 i handicap der rejste med rundt omkring, og med det handicap tal var der ofte en start til den også i udlandet.

Lone og Ole Larsen havde ikke deres heste opstaldet på Klampenborg i den periode, men drev deres trænervirksomhed fra Skovbogård i Hillerød.

Ole husker det som et fantastisk sted hvor hestene stortrivedes i idylliske omgivelser, herfra blev til det flere klassiske sejre, ud over de nævnte også sejre i både Dansk og Svenskt Derby med Chinatown og med Garonne i Dansk St. Leger. De to heste løb i samme årgang, og mens Garonne henviste staldkammeraten Chinatown til andenpladsen i Dansk St Leger, var rollerne byttet om i Svenskt Derby.

De var tæt på skoven, havde folde og en 1800 meter jord trænings bane, så hverdag blev der brugt arbejdstimer på at harve den, samt fjerne sten fra banen.

Jorden til banen var faktisk lejet af Elo Ervolder, der med sin datter Puk Ervolder havde stor succes i galopsporten op gennem 1990'erne og starten af 2000. Desværre stoppede de ret brat deres involvering i sporten af for mig ukendte årsager, virkelig en skam for de havde heste i alle kategorier fra klasse 1 til 5, folk som dem kan vores sport ikke undvære.

Engang i mellem gjorde baneforholdene på gården i Hillerød at de måtte starte deres benzin drevne 6 hestes transporter og køre til Klampenborg og træne der.

Samtidig skal man huske på Ole red hver uge i sæsonen hver løbs dag i Stokholm, Malmø, Klampenborg, Norge samt i provinsen når der var stor løb, så afslapning, timevis af søvn etc. var ikke muligt.

Trods deres succes i Skandinavien, var Ole ikke i ro.

Der skulle ske noget nyt, så de rykkede telt pælene op omkring 1990 og flyttede til Chantilly udenfor Paris.

Bl.a. opfordret til at komme til Frankrig af en af de største stutteri ejere i Frankrig, danske Jørgen Permin der havde Haras de Roiville, som støttede dem med et par løbs heste.

I Chantilly lejede Lone og Ole sig ind hos en træner og fik bokse der, hvorfra de trænede fra det helt sublime trænings sted der er til rådighed.

Jeg har selv haft æren/glæden at ride der en tidlig morgen for omkring 10 år siden, sikke et sted. Midt i en kæmpe skov har man ryddet træer i vel 40 meters bredde rundt omkring, og med over 100 trænere i området er der lavet over 1500 tønder land med top trænings baner til de mere end 2500 heste der trænes i Chantilly hver dag!

Hver time bliver de forskellige trænings baner/stier harvet over, og når man går græsgalops er det ikke hullede forsømte baner, men alt i tip top kvalitet. Den græs galop i fuld fart jeg red den morgen med Pia og Joakim Brandt glemmer jeg aldrig!

Deres 3 sæsoner i Frankrig bragte desværre ikke nogen franske ejere, så de måtte ''nøjes'' med heste ejet af skandinaviske forbindelser.

Der kom ikke nogen stor løbs vindere i Gruppe/listed races, men deres fine hoppe WALKING ON AIR vandt to gange i 1990 handicap løb i Lyon og Saint-Malo, samt 2 løb året efter.

Stutteri Skovmarken opdrættede DOUBLE ROW vandt på Longchamp i 1992 over 1400 meter med ca. 100.000 dkr. til vinderen, året inden var han 3. og 4. i Listed race i Tyskland.

Trods han var i Frankrig, fik Ole tilbud om at blive 1. jockey for Skandinaviens vel i tidernes største heste ejer Willy Bechmann, der en årgang havde mere end 150 avlshingste/hopper/åringer/føl og løbs heste, en opgave han udførte i 2 sæsoner.

Deres storløbs sejre i Skandinavien var enorme, men de havde også succes i udlandet.

For at nævne nogle er der bl.a. ICEMOOD der i 1992 var 3. i Gr.2 i Køln over 2400 meter, men ikke mindst i 1990 hvor de vandt Listed race i Nantes på en iskold 5. november løbs dag. Nantes væddeløbsbane ligger typisk fransk i udkanten af en skov, og når man ser løb der fra skjules hestene vel 100 meter fra indgangen til opløbssvinget, og til de er midt i svinget af træer.

Ole husker de lå sidst i feltet, til de nåede området hvor publikum ikke kun se hestene, men da de dukkede op hvor publikum kunne se dem, var han i front og vandt nemt med 2 længder foran PER QUOD der var en Gr.1/Gr.2 placeret top hest!

Hans form inden den sejr var, trods han kun var 3 år, at sætte den skandinaviske elite på plads med en 4 længders sejr i Dansk Eclipse Stakes på Klampenborg med Ole Larsen i sadlen.

En anden topvæddeløber fra Willy Bechmann var ICECOLT som Ole red til sejr i Norsk Derby, i Dansk Derby var de 2. til ligeledes Willy Bechmann ejede, men i Tyskland af Andreas Wohler trænede, TAO.

TAO er klart en af de bedste dansk opdrættede i historien, bl.a. vandt han som 3 åring Gr.3 tilbage i 1991 i Frankfurt over 2000 meter med 2 ½ længde med Ole i sadlen.

Ole's ufattelige energi illustreres vel bedst ved at mens de drev stald i Frankrig (ret beset ikke de ca. 30 heste de havde haft i Danmark, men mellem 5-10 heste) red han stadig hver uge i Skandinavien samt forskellige steder i Frankrig, og da sæsonen 1990 var ovre talte Ole 102 fly billetter tur/retur han havde gemt til regnskab, så cirka hver 3 dag i snit året rundt sad han i et fly.

I forbindelse med ICECOLT nævnte Ole en af hans bedste bekendtskaber igennem sin galop karriere, nemlig Ole ''Hokuspokus''.

En yderst behagelig mand, som Ole ved et tilfælde fandt ud af kunne lave ''Hokuspokus'' med hestene på en naturlig måde, altså kiropraktor/hestefys. Men ikke bare noget ''cirkus gøjl'' hvor man trykker og vrider og siger nu skal den lige have 5 yderligere behandlinger og så ser vi….nej han kunne finde fejlene, og løse dem hvis det fysisk var muligt, og hvis ikke fik man klar besked.

ICECOLT var halt på det ene bagben 5 dage før et stor løb og Ole Larsen ringede ''Hokuspokus'' og bad ham komme i stalden, efter 15 minutters undersøgelse/behandling af hesten kunne Ole ikke vente mere, så han spurgte om ''Hokuspokus'' mente hesten blev klar, og svaret var kort og præcist JA.

5 dage senere på vej til start følte Ole han sad på en vinder, og op gennem opløbet blev han mere og mere glad for at have mødt Ole ''Hokuspokus'', der desværre døde alt for tidligt, for ikke kun var han en trylle mester med heste på en naturlig måde, men også en god ven af Ole.

Efter Frankrig opholdet lejede Ole sig i 1998 ind på Hvidegården i Kgs. Lyngby.

Men kort tid efter de havde indrettet sig med heste etc. kom der en repræsentant fra kommunen der sagde at grundet Klampenborg Galopbane (der som jeg forstår det, lejede Hvidegården af kommunen, for så at leje det videre ud til galop trænere) ikke havde vedligeholdt stedet efter kontrakten de havde indgået, skulle Ole flytte sine heste ud indtil der var fundet en løsning med Klampenborg Galopbane.

Ole gik naturligvis til Klampenborg Galopbane med beskeden, men da det ikke var noget de kunne/ville løse her og nu, valgte Ole at flytte til Sverige og blev der til han stoppede som træner i 2015.

En af de heste der står Ole mest nært er BELLAMONT FOREST. Han var oprindeligt købt af Ole Bispelund og i træning hos Bent Olsen, som havde fundet hingsten på auktion i England for kun ca. 30.000 dkr efter hans 2 års sæson.

Ole Larsen købte BELLAMONT FOREST efter hans 3 års sæson i 1999 for 36.000 kroner husker han.

Det var en hest der pullede ekstremt meget i arbejde, så hårdt at ingen havde lyst til at ride ham da han løb afsted med dem.

Men Ole havde en del år inden været i USA og ride hos danske Kay Jensen som han var meget nært knyttet til, nærmest som en ''reserve far'' for Ole.

Kay Jensen var bl.a. i 1945 som jockey vinder af Svensk Derby, men rejste til USA i 1948 hvor han red både fladløb og forhindrings løb. Men da reglerne var man ikke både måtte ride og være træner, valgte han det sidste i 1949. I løbet af sin træner karriere vandt han mere end 25 Gruppe løb i USA, den sidste i 1997.

Uvant for Ole blev man ført af en ''Pony Horse'' til træning, dens opgave er med sin rytter på ryggen af få den til tider friske/iltre galophest til at slappe af.

Når der ikke var flere galopheste at følge til træning, red deres ryttere over ved en lille kaffebar der lå på banen, og her bandt de deres hest op som man ser i en Western film mens de gik ind og nød deres kaffe.

Ole så en af dem ingen trense havde på, en skimmel vallak, så den stod ubundet med de andre. Ole sagde det til Kay Jensen da han troede der var noget galt, men det var helt normalt sagde Kay, den bliver redet uden trense!

Det gjorde Ole nysgerrig så da han var færdig med at ride sin hest, skyndte han sig over til kaffebaren for at tale med rytteren for at høre hvordan i alverden han så styrede hesten.

Han fik en grundig lektion i hvordan man skulle gøre, og det var udelukkende ved hjælp af hals remmen. Kort version er, man hiver hårdt til højre eller venstre i hals remmen, og man får bl.a. reaktion ved at hesten stikker hovedet fremad. Efter lidt øvelse med hesten er den fuld styrbar, højre, venstre, stop.

Den teknik brugte Ole bl.a. på BELLAMONT FOREST, så han blev for Ole nem at ride i det daglige. Så fra at have 79 i handicap efter sin 3 års sæson, steg han til 92 og vandt bl.a. Swedish Open Mile, Listed race, (med Mark Larsen i sadlen), Tåby Open Sprint, Gr.3 (med Dina Danekilde i sadlen). I en alder af 11 år startede han 3 gange i Dubai, dog uden den store succes, ud fra 91 i handicap tal.

Et af de mest diskuterede derby gennem tiderne er løbet med RUSSIAN / CLARION KING.

Ole husker løbet tydeligt, de gik i front og feltet halsede efter dem, ind på opløbet var det kun CLARION KING der var i nærheden af dem, men 1-2 længder bag som tættest.

Da RUSSIAN havde tabt en bag sko på bagsiden af banen, løb han ikke 100% lige op gennem opløbet, hvilket var nok til voldgiften tildelte CLARION KING sejren, hvilket overvoldgiften et par uger lavede om igen, ret beset en korrekt dom.

Derby sejren blev dog en dyr omgang for Ole.

RUSSIAN var kendt for sit voldsomme temperament, så med det store postyr der er i paddock på en derby dag, parade præsentation til start osv. gjorde Ole havde arrangeret en pony til at lede RUSSIAN ned til præsentation, og da RUSSIAN hurtigt under præsentation begyndte at gasse sig gevaldigt op, valgte Ole at cantre direkte til start selv om de ikke havde tilladelse til det. Det sammenholdt med det ikke var tilladt at have en pony med, gjorde Ole fik bøder for over 20.000 kroner.

RUSSIANs ejer Freddy ''Fup'' Andersen havde sagt han nok skulle dække eventuelle bøder, så på det plan var der ingen bekymringer fra Ole's side.

Skæbnen ville dog, at et par uger senere, på dagen før Norsk Derby var Freddy ''Fup'' uheldigvis passager i et lille fly der styrtende ned og alle ombord døde.

Ud over det tragiske i det, betød det også en del økonomisk for Ole, for ud over hans bøder ikke blev dækket, fik Ole aldrig sine 10% træner og 10% jockey procenter af sejren.

Min samtale med Ole varede over 1 time, og der er flere historier/anekdoter jeg kunne skrive, men jeg holder her og så kommer der lidt ''dryppende'' nu og da her når jeg får tid og/eller det passer ind i andre sammenhænge.

Ole har desværre ikke video bånd fra hans stor løbs sejre tilbage i tiden, da hans søn Mark havde slidt båndene op inden Ole nåede at kopiere dem over på dvd/usb, men minderne kan man høre stadig er der, og jo mere man taler med Ole jo mere kommer frem.

Jeg slutter af med noget der viser hvor meget Ole ville vinde i løb, og specielt når han var ''under dog''.

Det skete ret ofte tilbage i tiden nogle af de største jockeys i verden kom til Skandinavien og red i vores stor løb, og naturligvis fik de megen fokus fra pressen og publikum, hvilket bare satte vores lokale top jockeys op til at præstere alt de havde i sig for at vise de ikke var uden evner selv.

Ole red en hest som på papiret burde være om ikke vinder aktuel, så tæt på, men Lester Piggott var på besøg og red en anden oplagt vinder emne, og da det var Piggott der red den fik den al opmærksomhed og da starten gik var den stor favorit i totalisatoren spillet helt i bund.

Ole ville for alt i verden vinde det løb, og vise alle at godt nok var det Piggott der var verdens etter, men han skulle ikke komme sovende til det, og med alt han havde i sig fik Ole på de allersidste meter presset sin hest til sejr med hals foran Piggott.

20. marts 2024:

Som skrevet 9. januar i år valgte vi at sende vores 3 avlshopper Aylin (GOLD AWAY) samt hendes ustartede datter Pie O My (KENDARGENT) og DANISH DESIGN (AMERICAN POST) til Frankrig for bedækning i år.

Vi laver et sats i at sende alle til HEY GAMAN (NEW APPROACH) der i år har sin første årgang ude som 2 åringer.

Men vi er overbeviste om han nok skal få succes som avlshingst, trods han kun koster ca. 13.500 kroner for en bedækning, med betaling ved levende føl.

Til den pris skal en hingst i Frankrig virkelig være effektiv, for med det kæmpe udbud af hingste der er at konkurrere imod, ofte til utrolig høje penge, samt de dyre importer man har fra England, Ireland og Tyskland at konkurrere imod når ens afkom kommer på banerne, skal der leveres vindere i de første 2 sæsoner ellers er det slut som kommerciel avlshingst.

Så vi var noget spændte da vi allerede i dag så et afkom efter HEY GAMAN til start over 1000 meter i Marseille med ca. 90.000 dkr til vinderen (lig dertil 72.000 dkr i fransk bonus hvis vinderen er fransk opdrættet).

Trods en placering midt i feltet og med en del længder op til de førende ind på lige bane, skulle der kun 1 nænsomt slag med pisken til før hans søn EAGLE GATE fløj til front og vandt med 1 længde, og yderligere 2.5 længder til 2. hesten.

Vinder tiden 58.95 sekund i blød bane er meget fin må man sige.

Af de 7 deltagende var HEY GAMAN den hingst til billigste bedæknings takst.

EAGLE GATE er opdrættet på Haras du Taillis, hvor HEY GAMAN er opstaldet.

Ejer af Haras du Taillis, Bernhard Wenger taler flydende fransk, engelsk, tysk og dansk da han er dansk gift.

Han blev solgt for kun 60.000 dkr som åring.

Vi har egenhændigt betalt for at HEY GAMAN er tilmeldt den skandinaviske Breeders serie, så håber alle hopper kommer i fol og vi undgår uheld så hans afkom kan komme på banerne her i Skandinavien.

Læser man mit indlæg af 9. januar 2024 tror jeg ikke man er i tvivl om det er en super hingst, allerede bekræftet i dag, og trods små årgange fra ham er jeg sikker på der kommer mere succes fra hans side.

17. marts 2024:

Hvor vi her i Skandinavien næppe er langt fremme med 2 åringerne i trænings henseende, var der i dag årets første 2 års løb i Frankrig!

Det var i Lyon over 900 meter, med 8 startende i en meget blød bane.

Vinderen CYLENECHOPE løb de 900 meter på en ok tid 57 sekunder i den krævende bane, og sejrede med 2 længder.

Hendes far GUTAIFAN var som hans far DARK ANGEL og hans far ACCLAMATION og hans far ROYAL ACADEMY en rigtig 2 års stjerne, i øvrigt i sin eneste sæson som løbs hest, bl.a. vandt han på Maisons-Lafitte samt i Doncaster Gr.2 løb, samt var 2. i Gr.1 i Deauville.

I avlen har han modsat sin forfædre ikke har den store succes, og bedækker til kun ca. 27.500 dkr. i Frankrig i år.

CYLENECHOPE's mor startede 14 gange som 2 åring tilbage i 2005, hendes første start var faktisk allerede 5. marts det år hvor hun sluttede 8. slået med 8 længder over 900 meter i Bordeaux.

Ud over en 2. plads over 1000 meter i et meget lille løb i provinsen, samt en 3. plads i et salgsløb var hun ikke i top 3. Som 3 åring løb hun blot 1 gang.

I avlen har hun haft lidt mere succes, bl.a. med hendes datter Laia Chope (SOAVE) der var vinder som 2 åring og 3. i Listed race på Longchamp. I avlen har hun givet LIVACHOPE (GOKEN) der som 2 åring vandt Gr.3 og Listed race i Frankrig.


14. marts 2024:

I sidste uge kom Forum for Hestevelfærd som er en sammenslutning af 8 organisationer indenfor heste verden, inklusiv ''Hestens Værn'', ''Dansk Travsports Centralforbund'' og ikke mindst for os relevant ''Dansk Galop'' med en presse meddelelse, med et link til en rapport som er resultatet af en række møder, hvor de har gennemgået den overordnede præmis for brug af heste i sport.

Deres klare formål er som de skriver ''at oplyse politikere samt borgere om faglige problemstillinger, med den hensigt at sikre og øge den danske hestevelfærd''.

Forum for Hestevelfærd har reageret på en anmodning fra Det Dyreetiske Råd som i foråret 2023 bad hestesportsorganisationer om en gennemgang af de nuværende rammer og præmisser for brug af heste i sport i en kontekst, hvor hestevelfærd og opdatering af hestevelfærd i henhold til evidens på området evalueres og nytænkes.

Det Dyreetiske Råd er sat til for ud fra en etisk vurdering at følge udviklingen inden for dyrevelfærd og rådgive fødevareministeren i forbindelse med fastsættelsen af regler om dyrevelfærd og dyreetik.

Så denne rapport må formodes at blive seriøst brugt ved fremtidig lovgivning indenfor hestehold i Danmark.

Læser man rapporten fra Forum for Hestevelfærds skriver de i en rubrik der hedder ''HESTENS BASALE FORHOLD'' at hestesektoren er kommet meget langt på dette område siden indførelse af Lov om Hold af Heste i 2008. Der er fokus på, at der foregår en udvikling indenfor viden om hestes basale behov, og der er derfor klare intentioner om at udvikle området løbende.

Her skal man huske tilbage i 2008 blev det ved lov bestemt i Danmark skulle alle heste på fold minimum 2 timer 5 dage om ugen.

Det lykkedes bl.a. Dansk Galop at få indført en undtagelse fra denne regel, så der står i loven:

§ 17 : Heste skal i mindst 2 timer 5 dage om ugen motioneres eller gives fri bevægelse på fold.

Men under ''HESTENS BASALE FORHOLD'' skriver Forum for Hestevelfærd bl.a.:

Vi ønsker at stå bag en anbefaling om, at alle heste tilbydes fri bevægelse på fold, uanset om hestene også motioneres eller rører sig på anden måde. Forum for Hestevelfærd anser det som god hestevelfærd, at heste dagligt tilbydes at bevæge sig frit, og anser det som en gevinst for såvel hestens fysik som hestens trivsel.

Hvad er så krav til en fold, ja der står i ''Lov om hold af heste'':

§ 16 : For ethvert hestehold skal der være adgang til en fold. Stk. 2. Folden skal have et areal på mindst 800 m², hvoraf den korteste side skal være mindst 20 m. Benyttes folden af mere end fire heste på samme tid, forøges det i 1. pkt. angivne arealkrav med 200 m² pr. hest.

Så hvis anbefalinger fra et samlet Forum for Hestevelfærd bliver til lov, skal der store ændringer til på de danske galop og travbaner vil jeg vurdere.

Det er næppe indenfor det næste år der sker noget konkret, for inden noget fremlægges i Folketinget, vedtages ved lov og føres ud i livet, går der jo en rum tid.

13. marts 2024:

Desværre har vi langt fra de mange dygtige jockeys som red løb for 20-25 år siden, så som Nicholas Cordrey, Kim Andersen, Mark Larsen, Fredrik Johansson, Fernando Diaz, Manuel Santos etc.

Derfor er det glædeligt at læse der er kommet et par nye til Sverige i form af Alan Wallace, samt en ung engelsk lærling som jeg dog ikke kender niveauet af endnu.

I Norge rider Sandro Paiva jo hver sæson, men med få chancer i Danmark og Sverige. Jeg har bemærket han hver vinter er i Dubai, og i år har han vundet 16 løb (Fuldblod og Araber løb) der ude!

+

Nu er der kommet propositioner til løbene i Provinsen, og det er mig en gåde hvordan man i Aalborg ud af 21 løb der afholdes i 2024 har udskrevet 19 på distancen 1800 meter eller derover, altså mere end 90% af løbene?

10. august og 13. oktober er der et enkelt 1500 meter løb med -8kg…..det virker til man egenhændigt forsøger at reducere antal startende heste i løbene, og dermed aflive sin egen berettigelse som galop bane!

5. marts 2024:

Del 2 af mine indlæg om en af de mest succesfulde jockeys i vores hjemlige galopsports historie, Ole Larsen følger her.

Jeg sluttede i går af med at nævne Ole har vundet over 2000 sejre i sin karriere.

Han startede som lærling med at ride 49 kg, og som udlært lå han omkring 52 kg, til sidst i sin karriere lå ridevægten omkring 54 kg, trods hans dengang 164 cm (i dag nærmere 159cm 😊 )var det ikke et større problem at ramme den vægt.

Når jeg bad ham om at nævne den bedste 2 åring han havde redet, var svaret prompte MANI som han jo bl.a. vandt Svensk Kriterium med.

Svar på hvem der var bedste 3 åring og bedste stayer, gav næsten sig selv i CHINATOWN (yderst smart hest), LONG JOHN og ALGARVE.

Dog med den tilføjelse, at LONG JOHN var en ypperlig løbshest, med fantastisk aktion/balance og ufattelig hurtig men dog med et ''frustreret'' sind/hoved kunne have været den klart bedste.

ALGARVE, der kom længst på sine resultater ved at være ufattelig ærlig, hårdt kæmpende og aldrig gav op, men bare ville vinde.

Havde LONG JOHN haft ALGARVE's sind/hoved, var han en hest der havde været i toppen af europæisk niveau!

Bedste sprinter Ole havde redet, var der mange af, men ROOTS blev fremhævet og der lyste jeg op.

Jeg undlod ikke at nævne det famøse ''match-race'' mellem ROOTS og MUSIC STREAK, tilbage i 1982 hvor begge heste var 4 år.

Jeg var 12 år, og total bindegal med galop, og jeg husker stemningen var præcis som når jeg er på AGF stadion (i de tider hvor det går godt, og jo det sker). Alle talte om hvem vinder, og man hørte folk som ikke kendte hinanden diskutere for og imod den ene frem for den anden. Som kæmpe fan af Ole Larsen var jeg jo ROOTS tilhænger.

Baggrunden for dette historistiske løb kunne Ole delagtig gøre mig mere detaljeret i.

Som 3 åringer i Forårsløb over 1600 meter (i dag 2000 Guineas) havde MUSIC STREAK vundet overlegent med 6 længder foran ROOTS.

I Larch Ærespræmie var MUSIC STREAK naturligvis stor favorit, men Ole Larsen trænede BORN FREE med David Coates i sadlen gik i front i hård kamp med MUSIC STREAK fra start, kort ind på lige bane kastede BORN FREE geværet og MUSIC STREAK lignede en vinder, men Ole Larsen lå med ROOTS i baghjul og gik frem til en nem sejr med 1-2 længders penge (jeg har et foto hvor Ole klapper ROOTS på halsen med 30 meter til målstregen!).

Senere i deres 3 års sæson vandt MUSIC STREAK i Klampenborg Tuborg's Store Sprinterløb med 2 ½ længde med føring fra start til mål foran top heste som TRIBAL JESTER, BOOBE GRAND, BUSTER BROWN.

Mere imponerende havde han været i Stockholm International Sprinter Stakes hvor han vandt foran heste fra hele Europa, og siden kun slået med 5 længder i Prix de l'Abbey, Gr.1, på Longchamp.

Men nederlaget til ROOTS i Larch Ærespræmie kunne kredsen bag MUSIC STREAK bare ikke slippe, de mente nederlaget udelukkende skyldtes Ole Larsen havde taktisk ''ødelagt'' løbet for deres hest, og han var bedre end ROOTS.

Så Ole foreslog at de i 4 års sæsonen lavede et match race for engang for alle at lukke den diskussion.

Ole forhørte sig om det kun skulle være de 2 heste, eller hver måtte tage 1 ekstra deltager med, men ønsket var klart kun de 2 og ingen andre heste.

Begge heste kom med løb i kroppen, MUSIC STREAK havde vundet i sin debut i Klampenborg og så været i Paris uden større held. ROOTS havde startet en gang, hvor han var 3. til THAI KING og WATER OF LIFE.

Hver ejer havde lagt 25.000 kroner, samt løbets sponsor AGFA ligeledes 25.000 kroner, og vinderen tog det hele. Omsætningen i løbet var trods kun 2 deltagere i 1982 imponerende 40.000 kroner!

Da lågerne gik op sprang ROOTS perfekt ud og var i hurtigt i front, Ole der lå i spor 2 havde dog ingen intention om at skulle føre, så han lod Rae Guest komme op indvendigt for sig og gå i front, hvilket han gjorde for fuld fart/musik, med ROOTS lige bagved i slip strømmen.

Med kun 250-300 meter igen, trak Ole ROOTS ud, som han kendte til mindste detalje og beskriver som at køre en bil, så da ROOTS blev bedt om at rykke gjorde han det uden tøven og strøg forbi MUSIC STREAK til en historisk sejr.

Jeg citerer fra ''Fuldblod'' magasinet juni 1982 ''Da de var godt inde på lige bane nærmede ROOTS sig mere og mere, snart lå de hoved og hoved. Det satte gang i publikum, der gav deres begejstring tilkende som var det et Derby det gjaldt. Ole Larsen behøvede kun en gang at minde ROOTS om opgaven før sejren var hjemme. Derimod havde Rae Guests overdrevne brug af pisk ikke nogen effekt''.

Den bedste miler Ole har redet er uden tvivl Ole Bispelunds hoppe INTRUDER der bl.a. vandt Gr.3 i Tyskland, og endte med at vinde 9 løb og over 1 million kroner.

Af de mange sejre Ole har haft, er der et løb han husker som yderst sjovt at vinde. Ikke kun fordi det var et storløb over 2400 meter Jægersro på den gode SUNSET BOULEVARD, men fordi hans konkurrent top jockey Gunnar Nordling som red storfavoritten FEUERBACK vidste at SUNSET BOULEVARD var en ægte front runner, og blev han først passeret i løb så smed SUNSET BOULEVARD geværet og fik ikke mere med udfaldet at gøre.

Så da Nordling lige før det sidste sving ind til den korte opløbs strækning på Jægersro kom op udvendigt for Ole ikke kunne lade være med at kommentere ''at nu er showet forbi Ole'' og strøg i front, tænkte Ole det skal fandeme være løgn det her. Så helt utraditionelt valgte Ole at søge ud i banen, så SUNSET BOULEVARD lå fri af alle andre og pludselig svarede for Ole's drivning, og helt uventet kom igen op gennem opløbet for til slut at passere FEUERBACH så langt ude i banen at Ole kunne have klappet publikum i hånden.

Gunnar Nordling havde 200 meter ind på opløbet kigget sig tilbage, og konstateret at der var mindst 10 længder ned til på det tidspunkt nr. 2 i løbet BROTHER BUSIDO med Ken Stott i sadlen og dermed følte sig helt sikker på en overlegen sejr, så han havde travlt med at kigge til venstre ud mod løbs fotografen og anede ikke at de var slået da målstregen var passeret.

Efter at have pullet sin hest op, var Nordling på vej til vinder foto i sejrs båsen, og blev fuldstændig forvirret da Ole maste sig foran og sagde ''sejren er min Gunnar'' 😊

Hans værste ridt var da han red favoritten i Dansk Derby PASHA, som han bl.a. havde vundet Kriterium med året inden. Desværre var han i startboks ret op af en hest fra norske Terje Dahl, der var total umulig og vild i startboksen, så PASHA blev bange og spillede også op. En ellers erfaren mand fra startboks personalet kravlede op mellem de 2 heste og holdt dem i ørerne, men da lågerne gik op var han længe om at slippe dem, så PASHA tabte 15 længder og endte slået med 5 længder efter et miserabelt løb.

Den største sejr i Ole's karriere var uden tvivl hans første Derby sejr i Klampenborg på ALGARVE, hvilket efter en masse hygge og glade timer i stalden blev fuldt op på Bakken til den lyse morgen, hvor Ole til slut tog hjem kun iført under bukser!

Selv om livet som jockey er meget hårdt, ikke kun på grund af den evige kamp med vægten, presset fra ejere, presse, spillere osv. er der altid nogen der holder humøret højt i jockey rummet.

Ole fremhæver uden tvivl Brian Wilson som den person han husker højest for altid at lave fis og ballade, smil, grin, kvikke kommentarer (selv under løb, når det skete Ole slog ham til sidst kom det ''not you again'' fra Brian). 

Ole husker han en dag red en svensk hest der aldrig havde været i Klampenborg før, som han vandt med indvendigt i banen. Brian lå et par spor ude i banen og kom hurtigt til sidst som 2. i mål.

Da målstregen var passeret brød Ole's hest ud mod indgangen til banen som den åbenbart huskede tydeligt, og trods Ole gjorde alt muligt maste den ind i Brian's hest med det resultat at begge heste var ved at styrte, dog Ole's først så for at undgå at ryge med hesten ned kastede Ole sig over bag på Brian's hest, som blev meget forskrækket over alt det der skete og endte med at smide begge jockeys af…..da Brian rejste sig godt forslået udbrød han ''not you again'', til stor latter fra begge som trods alt var sluppet billigt.

Af de mange heste ejere Ole red for, fremhæver han som de mest reelle og behagelige tidligere nævnte John Jensen, og pudsigt nok ejeren bag Stald Domino, som jo ikke ville tillade Ole som lærling at få ridt på sine heste.

Det vendte dog mange år efter da Ole var i toppen af jockey ligaen, og efter et par ridt for ham da Ole kom lidt sent ind i paddocken sagde ejeren ''det var da godt du kom og red for mig, jeg var helt urolig'' og Ole returnerede ''det mente du ikke for mange år siden'', svaret var kort med et smil på læben ''lad os ikke hænge os i fortiden''.

Den værste ejer Ole har oplevet var, uden at nævne navn, en stor norsk heste ejer for mange mange år siden, som havde heste i træning både i Norge og Sverige, og brugte en herboende engelsk jockey som første jockey.

Denne første jockey var forhindret i at ride på en løbsdag, så den norske ejer havde bedt Ole om at ride hans heste den dag. Ejeren var klar i paddocken og startede prompte med at give ride ordre, trods han faktisk var ganske uvidende om det at ride løb, men hans status som en af de største ejere gjorde ingen normalt talte ham i mod. Ole kendte dog godt de heste han skulle ride, og ikke mindst deres konkurrenter af heste, så han svarede kort og kontant den store ejer ''jeg er klar over alle normalt hopper og danser efter deres instrukser, men jeg rider som jeg selv vil og mener er bedst for mig og hesten'' så der kom ikke flere ride ordrer, og heldigvis blev det en succesfuld dag!

Jeg nåede ikke at runde Ole's udlands karriere i Tyskland og Frankrig, og sikkert meget mere, så håber jeg kan lokke Ole til en ny samtale om nogen tid for at få den del med også (og så gætter jeg på vi af ''omveje'' kommer ind på flere interessante detaljer fra Ole's lange karriere).

4. marts 2024:

Da jeg for nogle uger siden talte med Gert Hansen om hans flotte jockey karriere, og spurgte til hvilke jockeys han havde redet imod som imponerede ham mest svarede han: Ole Larsen, men også Benny Jensen, Janos Tandari samt Jack Egan. 

Ole Larsen var jeg fra jeg var 6 år og til han stoppede med at ride kæmpe fan af, i mine øjne utrolig stærk jockey og med ekstrem god pace bedømmelse. Så det er jo naturligt jeg kontaktede Ole for at høre om han ville bidrage med info/historie om hans flotte jockey karriere.

Jeg tillader mig at skrive, en af grundene til jeg kontakter disse ''levende legender'' er netop for at få deres ord på karrieren, for godt nok er der skrevet meget om disse top jockeys gennem årene, men det var hovedsagelig inden internettets tid, og derfor ligger det meste på tryk rundt omkring på lofter/kontorer hos ældre passionerede galopfans i datidens ''Fuldblod'' magasiner, og løbsprogrammer.

Mine gamle galopvenner Uffe Juul, Jørgen ''Winston'' Hougaard, Flemming Hansen, Jørgen Wittrock kunne underholde mig på løbsdage over et par øl om ''de gamle dage'' på/omkring Klampenborg Galopbane, og man fornemmede der var liv og glade dage 😊

Min samtale med Ole var yderst interessant, og trods hans mange år med heste og deraf hårdt arbejdsliv, samt diverse uheld og styrt med heste gjorde han er skidt gående, så fejlede hukommelse og humør ikke noget, og at han fylder 79 år til september fornemmede jeg ikke gennem vores samtale.

Ole's vej til galop sporten var ikke noget man ville have forudsagt, da han er født og opvokset på Nørrebro. Som 5 års var han utrolig lille af sin alder, og hans manglede appetit bidrog ingenlunde til vækst. Men han var så heldig at han som 8 årig komme på ferie hos en familie på landet i Kirke Sonnerup, tæt på Roskilde, og det var lige Ole, som med det frie og aktive liv på landet pludselig fik appetit og dermed begyndte at vokse.

Der var en masse dyr, bl.a. 2 store belgiske arbejdsheste, som han kom til at holde meget af gennem hans mange ferier på gården. Folk var meget imponerede af den lille dreng fra Nørrebro kunne gå og harve marker med de 2 store heste, så der blev ligefrem taget fotos af det sære syn det var at se.

Hans forældre var skræddere, og Ole's far havde på et tidspunkt en fabrik med næsten 50 ansatte, men tiderne gjorde det næsten umuligt at få materialer at arbejde med så det holdt ikke ved med så stort et foretagende.

Da Ole var ved at være færdig med skoletiden, havde hans forældre skaffet ham et muligt job hos en skrædder på Frederiksberg. Han startede en tidlig lørdag morgen, og blev sat til at pudse vinduer, gå ærinde i byen, klippe efter skabeloner etc. men Ole havde mere energi end til det så efter den arbejdsdag sagde han til sine forældre det var ikke ham.

En ven af familien overhørte dette, og sagde han havde netop set en trav træner søgte en lærling og foreslog Ole det. Uden Ole nogensinde havde været til trav, eller galop, afviste han med det samme trav og sagde skulle han noget så skulle det være galop hvor man sad i sadlen.

En nærlæsning af aviser viste en galoptræner Alex Thorngren også søgte lærling, så Ole troppede op den følgende morgen, men desværre var der en anden ung mand der var kommet 15 minutter før Ole og han fik stillingen. Det viste sig tilfældigt at være en anden fra Nørrebro der var kommet Ole i forkøbet, Jimmy Hof, som Ole husker som en yderst dygtig jockey senere hen, der blev champion i både Sverige og Norge.

Thorgrens stald lå på Charlottenlund travbane, og så red man hver dag til Klampenborg for at træne der.

Alex Thorngren nævnte for Ole at nu han var der, kunne han jo høre træner Fridjof Hansen om han ikke kunne bruge en lærling. Hansen var privat træner for en større ejer, Stald Domino, som havde 12-14 heste i hans træning. Samtalen gav gevinst og Ole kom i lære i den gamle idylliske stald med mure på 1 meters tykkelse som gjorde temperaturen var dejlig om sommeren. Stalden lå lige over for Ordrup Kro i Charlottenlund.

Tiden i lære hos Hansen kastede ikke mange ridt af sig, da ejeren bag Stald Domino ikke var tilhænger af at bruge lærlinge, så det var meget få ridt Ole fik derfra.

Dog var Ole så heldig, at 2 heste der blev solgt ud af stalden til Jydsk Væddeløbsbane, fik han lov at ride i løb i Aarhus da han jo kendte dem fra dagligt arbejde inden de skiftede træner, og begge gav sejr!

Det var hans eneste vindere i 4 års tid som lærling (alle hos Fridjof Hansen, bortset fra 6 måneder hos Hans Beckholm).

Da Ole var udlært ville Hansen gerne fortsætte samarbejdet, men Ole ville videre da der tydeligvis ikke blev nogen nævneværdige ridt fra den stald.

Han startede så hos Henning Højelse i Klampenborg, og efter 1 uge der fik han chancen i løb på en hest der hed MICK.

Grunden til Ole husker hestens navn så tydeligt efter så mange år, var at det blev hans sidste ridt og dermed sidste arbejdsdag hos Højelse.

Den var spillet kraftigt af ejere/kredsen i stalden, men den meget høje vægt den bar i løbet gjorde den ikke vandt, og frasen ''tab og vind med samme sind'' var ikke hvad Ole oplevede efterfølgende, så han forlod stalden.

Herefter drog han til Stokholm, netop fyldt 18 år, og red der om vinteren, og så til Jægersro forår/sommer, hvorefter han om efteråret endte hos træner Thorvald Nordqvist i Gøteborg som han havde et rigtig godt samarbejde med.

Året efter fik han sit gennembrud, da han vandt Svensk Kriterium på Jægersro på en hoppe der hed MANI, trænet af Nordqvist. Det var 1200 meter lige ud, på det område der nu er trænings baner på Jægersro.

Der kom flere gode sejre, bl.a. på MANI, men militærtjenesten i Danmark kunne Ole ikke blive ved at udsætte så han måtte sige sit job op for 12 måneder hos Nordqvist, og drog til session i København.

Enden på sessionen blev at en dame bag et skrivebord kaldte Ole over og meddelte ham at han skulle til Frederiksværk, i Civil Forsvaret i 30 dage og så var hans tjeneste overstået. Det tog Ole med højt humør og gav damen et kys på kinden og skyndte sig afsted for at ringe til Nordqvist og sige han ville komme igen allerede om 1 måned og ikke 12 som meddelt. Men desværre havde han allerede ansat en ny på 12 måneders kontrakt.

Ole fik herefter i en kort periode job hos Benny Jensen, men han havde flere faste jockeys i stalden så der kom ingen ridt hans vej.

Så Ole rejste til Jægersro hvor han kom til træner Hans Wiking (som er far til Mikael Wiking der red løb i 1980-90'erne, og bl.a. vandt Prams Memorial i 1998 på BANZHAF, og Jyllandsløb i 1983 på CARDINAL ROW).

I 1969 på en løbsdag i Klampenborg blev Ole pludselig kaldt hen til den klart bedste jockey Ole i sin karriere har redet i mod, Jack Egan (som Gert Hansen også nævnte som den hårdeste jockey at ride mod i løb). 

Ole nævnte også Egan som en ''oustanding'' men  ''ondskabsfuld'' jockey, som dog af en eller anden uforklarlig grund kunne lide Ole.

Ole var nærmet ved at ''pisse i bukserne'' da han gik over til Egan, som dog var helt rolig, og forklarede Ole at han året efter havde tilbud på 2 kontrakter fra heste ejere med gode heste, og han kunne ikke takke ja til begge.

Så Ole skulle tage den ene, som var for heste ejer Tersling. Ole svarede straks at Tersling jo havde sine heste hos Benny Jensen så det ville han ikke, da Benny ikke ville bruge ham.

Det skal du ikke tænke på svarede Egan, det klarer jeg med Benny.

Så Ole startede hos Benny Jensen, og de havde 7 år med kæmpe succes sammen. Ole fremhæver Benny som ekstrem god til at bibeholde, og finde nye, hesteejere.

Det blev bl.a. til sejr i Dansk Derby i 1976 med LONG JOHN og året efter med ALGARVE mens Ole var hos Benny Jensen.

I sin tid hos Benny Jensen mødte Ole en ung tiltrækkende dame, Lone Graversen, som han jo fik børn med og for os galop folk jo ingen mindre end Mark Larsen der som sin far har været en usædvanlig dygtig jockey, i sin storheds tid efter min mening vel den bedste i Skandinavien (kan være Fredrik Johansen var bedre?) de sidste 30 år.

Da Ole holdt hos Benny Jensen startede han med Lone sin egen træner virksomhed, mens han stadig fortsatte med at ride løb.

Energien har aldrig fejlet noget for Ole, så trods timevis af arbejde med heste, børn etc. så købte han med Lone et renseri på Jægersborg Alle hvor han om aftenen arbejdede for åbne døre så der kom frisk luft i lokalet og kunder/forbi passerende kunne stikke hovedet ind for en kort samtale.

En aften kom en mand ind som var i godt humør, og Ole og ham havde god kemi med det samme, det blev nævnt Ole var i galop verden og manden spurgte hvad en galop heste kostede, trænings penge osv…..efter lidt snak sagde han ''køb mig en hest''. Ole fandt en ung hest til forholdsvis billige penge, som blev en anstændig løbshest der bl.a. var 4-5 i Dansk Derby.

John Jensen, som manden hed, havde lyst til noget bedre og Ole købte en dejlig åring fra Stutteri Nippon til ham, CHINATOWN som jo blev dansk derby vinder i 1981.

CHINATOWN husker Ole som en rigtig krudt ugle, fuld af energi, og kun Ole red ham i arbejde af den grund. Desværre havde han en tendens til at flyve springe når humøret var helt i top, og en dag gik det galt da han fløj ned på sandbanen og trådte på kanten, med det kedelige udfald at han brækkede benet og måtte aflives.

Ole havde ikke styr på antal sejre i sin karriere, men på et tidspunkt havde den i mange år på Klampenborg Galopbane ansatte Anita Wiisbye kigget et hav af årbøger fra Skandinavien igennem og kom frem til over 2000 sejre!

Jeg troede jeg kunne skrive det hele her til aften, men må dele mit indlæg op om Ole Larsen i 2, og jeg har jo kun hørt en brøkdel af hans historier/minder fra hans karriere.

Del 2 følger i morgen, med bl.a. hans vurdering af bedste sprinter, miler, stayer osv han har redet, sjoveste jockey kollega osv.

3. marts 2024:

En af de hurtigste sprintere i nyere tid her i Skandinavien er uden tvivl NOM DE PLUME (SHAMARDAL).

Han var ekstrem hurtig og vandt bl.a. flere gange ''Super Sprint'' over 650 meter i Klampenborg.

Kentaur A/S (Bernt Dahl) købte ham efter hans 2 års sæson i Frankrig hvor han bl.a. havde været 2. i Chantilly og vundet i provinsen på Croise-Laroche i oktober over 1100 meter, hvilket gav ham et handicap tal på 85.

Han kom i træning hos Lars Kelp som 3 åring i 2021, øjensynligt med diverse problemer med i bagagen da han først statede 7. juli i Gøteborg hvor han blev 4. og så 11. august i Klampenborg hvor han blev 5. for så at blive slettet i sin næste start.

Hans 4 års sæson viste han var værd at vente på, da han sejrede to gange i Super Sprint på Klampenborg og flere placeringer over 1050-1200 meter.

Som 5 års blomstrede han for alvor op, med 5 sejre i 7 starter, og en indtjening på 120.000 dkr.

I 6 års sæsonen var han blevet handlet til Falconertjenesten (Flemming Salomonsen), som satte ham i træning hos Castro på Jægersro, de første 2 starter var uden den store succes (nok fordi det var på dirt), for hans 2 starter på græs over 650 meter i Klampenborg og Gøteborg gav begge nemme sejre i juni 2022.

Herefter skiftede han træner til Bettina Andersen, som nåede at starte ham 3 gange i sæsonen 2022, der gav 3., 2. og sejr som resultat.

NOM DE PLUME blev herefter solgt til Holland, som faktisk ikke har nogen galopbaner, men da det jo ligger tæt på Belgien og for den sags skyld Tyskland og Frankrig, åbenbart har nogle få aktive stadig.

Banen Mons-Ghlin i Belgien, som er en kombineret trav/galopbane, lever nærmest af den støtte de får fra det franske spilleselskab PMU, som for en del år siden manglede løb at spille til, og nu er 90% af løbene på Mons-Ghlin at finde på PMU's hjemmeside når der skal laves spil til trav/galop.

Der afholdes 18 løbs dage med galopløb, 49 travløbs dage og 3 kombinerede løbsdage.

Underlaget er ikke dirt, men som jeg husker det nærmest sand men nok blandet med noget andet.

Netop den bane har NOM DE PLUME siden oktober 2023 startet på 4 gange, og de 3 er endt med sejr!

Distancen har alle gange været 950 meter, og han har været redet af sin træner/ejer Tim Hendriks med vægte mellem 71-74.5 kg, senest start/sejr var 20. februar i år.

Inden han blev startet i Belgien har han løbet 4 gange i Tyskland/Frankrig uden succes.

Ser man på hans afstamning er den helt i top.

Hans mor TICKLED PINK (INVINCIBLE SPIRIT) har bl.a. vundet Gr.3 i Newmarket og Sandown som 4 åring i 2013, sejren i Sandown over 1000 meter var foran ingen mindre end KINGSGATE NATIVE (MUJADIL) der bl.a. har vundet 4 Gruppe 1 løb!

Ud over NOM DE PLUME har hun givet ikke mindre end Gr.1 vinderen i 2022 VICORIA ROAD (SAXON WARRIOR) der med Ryan Moore i sadlen, trænet af Aidan O'Brien, vandt Breeders' Cup Juvenile Turf over 1600 meter i Keeneland USA med ca. 3.500.000 dkr. i vinder præmie!

I 2023 var han 3. i Gr.2 på Leopardstown, Ireland, og herefter solgt til Australien i en privat handel uden tvivl til et astronomisk beløb!

En åring efter hende blev så sent som i oktober 2023 solgt på Tattersalls auktion for ca. 10 millioner kroner til ingen mindre end Godolphin.

Når man ser afstamningen som jeg linker til her, er der jo faktisk helt vildt godt blod i NOM DE PLUME:

 https://www.tattersalls.com/search-results?criterion=Tickled+Pink+%28IRE%29


29. februar 2024:

Da jeg startede denne hjemmeside, håbede jeg der ville være læsere der fandt den interessant og anbefale den til andre. 

Den første måned havde siden 300 side visninger, så omkring 10 per dag.

I dag så jeg tallet er 4380 de sidste 30 dage, så næsten 150 per dag, hvilket er langt højere end jeg havde forventet, hvilket jo kun er glædeligt.

Det er hovedsageligt danske læsere, men også omkring 15-20 fra henholdsvis Norge og Sverige per dag.

28. februar 2024:

Da fruen og jeg købte vores første galophest tilbage i 1998 var vi 28 og 26 år, og dermed nogle af de yngste hesteejere i sporten.

Nu er der gået 26 år, og underligt nok føler jeg vi stadig er blandt de yngre hesteejere, sådan i grove træk 😊

Det der har kendetegnet Dansk Galop gennem alle de år vi har været aktive som ejer/træner etc., er man har meget fokus på opdrætterne og at gøre en masse for at de skal ''trives'' og bibeholdes i sporten.

Nu kan jeg, som selv er opdrætter, ikke helt forstå man ikke for længst har sat rigtig meget fokus på at få nye ejere i sporten, som dermed jo oftest vil købe ungheste fra opdrætterne, som gør de derved kan trives endnu bedre.

Klampenborg Galopbane, og for den sags skyld også Fyns Væddeløbsbane, har de seneste 5-6 år virkelig fået en masse nye publikummer på løbsdage.

Specielt har jeg bemærket i Klampenborg en del velklædte i aldersniveauet 25-32 år, som oftest sider 6-10 personer om borde ud for Owners & Trainers lounge og uden tøven køber den ene magnum flaske efter den anden, spiller rask væk for 500-1000 kroner per løb, og jeg har da flere gange faldet i snak med disse gæster når de ville bede om et råd mht. hvordan man læser programmet, spiller etc. og når de hører vi har været med i sporten i mange år bl.a. som træner, ejer, opdrætter, amatør rytter ja så spørger de om alt muligt og bl.a. hvad det koster at købe en hest, månedlige omkostninger etc.

Jeg er klar over galoptrænere ikke har tid på en løbsdag at opsøge disse personer, men hvor er Dansk Galop henne?

De gør intet for at kontakte disse folk, som jo er åbenlyse emner til at blive nye hesteejere?

Vores forening ''praler'' ofte med hvor godt det er de er 15 bestyrelses medlemmer, som dækker bredt og kan ja næsten alt, men jeg må ærligt indrømme som sagt og skrevet mange gange før, at de efter min mening bare sidder på hænderne og sniksnakker om stort og småt, men der er praktisk talt INGEN handling for at få nye ejere i sporten.

Var det ikke nærliggende at Dansk Galop fik lavet et A4 papir med nogle grundlæggende informationer om de lokale trænere i Klampenborg samt Rikke Bonde + Sandie Kjær + Flemming Poulsen på Sjælland, og så gik en/flere repræsentanter fra Dansk Galop rundt blandt publikum og gav eventuelt interesserede det A4 ark, og samtidig hurtigt kunne besvare de første elementære spørgsmål mht. trænings priser etc.

Samtidig skal Dansk Galop så have aftalt med de 4 på Klampenborg baserede trænere, at de på skift efter løbsdage tager imod eventuelle nye interesserede hesteejere hvor Dansk Galop sørger for der er nogle flasker vin/øl/vand som træneren på dagen kan skænke til de besøgende, og så tage sig tid til at give lidt vejledning og information om det at være hesteejer.

Den person fra Dansk Galop der har kontakt med publikum på dagen kan så gøre nye hesteejer emner opmærksom på, at umiddelbart efter sidste løb kan man besøge fx Bettina Andersens stald, hvis det nu er hende af trænerne man har lavet aftale om står for kontakten den dag.

Det er jo noget der kan gøres på samtlige provinsbaner også.

Om det lykkes at få nye ejere ind vides jo ikke, men potentielle kunder sidder jo lige uden for snuden af os, så hvorfor ikke give det et forsøg, det er da sådan mange andre får en forretning op at køre hvis man altså virkelig vil gøre en indsats, og det vil man da i Dansk Galop……håber jeg, men ja, det kræver en indsats!


24. februar 2024:

Sidste ''gentagelse'' af tidligere indlæg med hensyn til økonomien i vores sport, kommer her for de mange nye læsere min hjemme side har fået i 2024 er fra 20. oktober 2023 som følger:

Vi er i dansk trav og galopsport så heldige at vi modtager ret store beløb fra Kulturministeriet (den danske stat), som jo bruges indenfor sporten. Der aflægges hvert år regnskab af Dansk Trav & Galop Union, som er udført/kontrolleret af det respekterede revisions firma Deloitte.

Tager man et kig på regnskabs tallene for 2022, fremgår bl.a. indtægter for trav og galop i alt som:

Tilskud fra Kulturministeriet på ca. 89 millioner (heraf bidrag fra Dansk Hestevæddeløb på 7 millioner)

Forfeits indtægter ca. 20 millioner.

Entre, parkering og program salg ca. 4 millioner.

Stald og boks leje ca. 3.5 millioner.

Gebyr, kontingenter, abonnement ca. 6.2 millioner.

Bane afgifter og startgebyr ca. 4.3 millioner.

Sponsor indtægter og arrangementer ca. 48 millioner.

Provion spil indtægter ca 3.8 millioner

Så er der yderligere indtægter for ca. 2 millioner.

Det bliver alt i alt til indtægter for ca. 182 millioner.

Ud af de indtægter står heste ejerne og trænere/jockeys for over de 30 millioner (forfeits, bane afgifter, gebyr, kontingenter, stald og boks leje).

Samlede udgifter for Dansk Trav & Galop Union var i 2022 ca. 185 millioner, de fordeles i hovedtal med:

Præmie udbetalinger 79 millioner.

Opdrætter præmier 6.5 millioner.

Løbsdags udgifter 8 millioner.

Anti-doping 2 millioner.

Sportslig administration 6 millioner.

Bane vedligehold, maskiner og bygninger 24 millioner.

Arrangementer, events, sponsoraktiviteter 5.6 millioner.

Markedsføring og kommunikation 6 millioner.

Tv produktion 18 millioner.

Afholdte investeringer og andre udgifter 9 millioner.

Ledelse og administration 29 millioner.

Kigger man tilbage til 2018, var der af større forskelle mellem 2022 og dengang kun

175 millioner i indtægter, og 177 millioner i udgifter.

Præmier i løb var kun 65 millioner, så der er faktisk 14 millioner mere udbetalt 4 år senere.

Forfeits fra ejerne var på ca. 16 millioner, så procent vis en del højere end i 2022.

Udgifter til administration var i 2018 på 32 millioner, så der er kun en stigning på 3 millioner.

I 2018 solgte man sponsorater og events for ca. 48 millioner, der er overraskende nok ingen fremgang på den front.

Løbsdags udgifter er faldet med 2 millioner.

Udgifter til baner, maskiner og bygninger er kun steget med 2 millioner.

22. februar 2024:

Igen lidt om økonomi i sporten, og da jeg som skrevet for 2 dage siden har fået en masse nye læsere til denne hjemmeside, gentager jeg mit indlæg af 25. oktober 2023:

Regnskab fra ATG er yderst vigtigt for dansk galop og trav sport, da det er der vi skal hente hovedparten af indtægter fra, når tilskud fra Kulturministeriet er næsten udfaset fra 2027.

3.3% af ATG overskud vil være det vi får i tilskud derfra, og første år vi modtager penge fra ATG er fra 2024.


ATG (der er ejet 91% af Svensk Trav og 9% af Svensk Galopp) har netop offentliggjort resultat før skat og finansielle udgifter for de første 9 måneder af 2023.


Det er vigtigt at huske, at det ikke kun er spil på heste de har deres indtjening fra, men også online spil som Casino, Poker, Odds på fodbold, tennis osv.


ATG ejer BET25 her i Danmark, som de fleste danskere spiller til når vi ser trav og galop. BET25 dækker alle løb i Danmark med deres live udsendelser på tv/internet. BET25 er som ATG ikke kun spil på heste, men alle mulige andre online spil også.


De første 9 måneder er der samlet set for ATG en stigning i netto indtjening på 1 million svenske kroner (skr) i forhold til samme periode 2022, fra 1244 til 1245 million skr. Det er omregnet med dagens valuta kurs på 0,63 fra skr til danske kroner (dkr) 788 millioner.


Specielt 1. kvartal var der stor nedgang i ATG, derfor er det glædeligt at i 3. kvartal er der en fremgang på 60 millioner skr i forhold til 2022, fra 437 millioner til 497 millioner skr, eller 314 millioner dkr for 3. kvartal.


De første 9 måneder er indtægter for spil på heste faldet med 5%, hvilket jo ikke er imponerende set fra vores sports synspunkt. Casino spil indtægter er steget med 23% og de øvrige spil til fodbold, tennis etc. er steget med 11%.


Danske BET25 bidrog i 3. kvartal med en fremgang på 18% i forhold til samme periode i 2022, fra 78 million skr til 92 million skr, det lyder jo umiddelbart meget flot, men desværre er den svage svenske krone nu i forhold til 2022 en del af årsagen til den flotte fremgang.


Den svenske krone var i det meste af 2022 i kurs mellem 0,65-0,70, i 2023 har den ligget omkring 0,62-0,65. Tager man som middel kurs for 2022 fx 0,67 med 78 millioner er det 52,25 million dkr at BET25 bidrog med.


Tager man så som middel kurs for 2023 fx 0,64 med 92 millioner er det 58.88 millioner dkr, og så er fremgangen faktisk kun 12,7%, men heldigvis da stadig en pæn fremgang for 3. kvartal.


I BET25 er 51% af netto spil indtægter fra Casino spil, spil på heste 33% og så øvrige sports spil 16%.
Hos ATG er tallene Casino spil 10%, spil på heste 79% og så øvrige sports spil 11%.


ATG resultat efter skat og financielle posteringer for året 2022 var 1352 millioner skr, i 2021 var det 1521 millioner skr og i 2020 var det 1749 millioner skr.


Hvis man forestiller sig resultatet for 2023 ender på samme som 2022, vil det i danske kroner være 854 millioner, og 3.3% af det ville så betyde 28 millioner til dansk trav & galop, hvilket jo er milevidt fra de ca. 75-80 millioner vi får fra Kulturministeriet i de senere år.


I juni kom der en positiv pressemeddelse fra Dansk Trav og Galop, at fremadrettet tilgodeses vi med en andel af de udfasede midler fra det oprindelige tilskud til hestevæddeløbssporten fra Kulturministeriet.


Der står at pengene skal gå til breddeidrætten inden for hestevæddeløbssporten, og som jeg forstår det dermed ikke til pengepræmier. Det vil i runde tal være 2024: 25 mio. kr. 2025: 26 mio. kr. 2026: 28 mio. kr. 2027 og frem: 31 mio. kr.


Herudover modtager Hestevæddeløbssporten fortsat midler i en overgangsperiode frem til den endelige udfasning i 2027 fra det oprindelige tilskud med følgende beløb 2024: 47 mio. kr. 2025: 32 mio. kr. 2026: 16 mio. kr og denne del af midlerne kan trav og galop bruge til hvad de vil, inklusiv penge præmier.


Men holder de tal, er der fra 2027 og fremefter virkelig brug for at de indtægts tal jeg fremhævede i mit indlæg 20 oktober for den samlede trav og galopsport stiger gevaldigt, og omkostninger falder drastisk!

20. februar 2024:

Jeg blev spurgt til økonomi i galopsporten for nylig i forbindelse med min opfordring til at flytte nogle af de 64 stor løb der er for vores heste i 2 og 3 års alderen, til 4 års sæsonen.

Da flere af mine indlæg tilbage i oktober/november ikke er læst af de heldigvis mange læsere jeg har fået de sidste 3 måneder gentager jeg nogle tidligere indlæg her først med et indlæg fra 27 oktober 2023:


Skandinavisk galopsport er desværre ikke særlig sund.


Der er for få hesteejere, heste, jockeys, staldpersonale, opdrættere og ikke mindst det der i sidste ende skal holde sporten oven vande, spillere.


Uden spil er der ikke penge til præmier.


Det virker som om ledelsen i de forskellige forbund ikke magter, eller har evnerne til at ændre dette - og begge dele er jo skræmmende for fremtiden.


Der er mere eller mindre samme antal løb og løbsdage nu som for 10-20 år siden hvor der var langt flere heste i løbene, og det er antal heste i løb der gør spillere er villige til at satse store penge på spil.


Jeg tænker her ikke om mange af dem der spiller for 500 kroner på en løbsdag, men om dem der spiller 3000-10000-25000 kroner på en løbs dag, og de findes, men antal af løbs dage de finder de store beløb frem og spiller for, bliver kun mindre og mindre.


Svensk Galopp er i mine øjne de mest blinde for udviklingen, specielt på Jægersro er det jo ufatteligt med små felter, hvor man udlodder ret store pengepræmier.


Tag for eksempel løbene onsdag i denne uge.


Der var tre 2 års løb på programmet, der var start erklæret 5 heste per løb (desværre var 2 slettet i det ene løb så der startede kun 3 heste) og total udbetaling for de 3 løb var 605.000 skr.


Samlet omsætning i de 3 løb var på 233.000 skr.


Tilbagebetalings procent er for ATG på vinder/plads 85% og i Trio/Komb 70%, så det vil sige ATG beholder omkring 40.000 skr, som er det netto tal der ligges ind i deres regnskab, og efter diverse udgifter/skat udbetales overskud til Svensk Trav og Svensk Galopp.


To af 2 års løbene indgik i dagens V5 løb, og der var den samlede omsætning 215.000 skr og her udbetaler ATG 65% af omsætningen, så det giver et netto overskud på ca. 65.000 skr for de 5 afdelinger tilsammen.


At afholde en løbs dag koster over 200.000 skr til officials, ambulance, startboks personale, dyrlæge, banesmed etc.


Det er jo åbenlyst for alle, at det her holder ikke i længden, men gør man noget ved det fra de ansvarlige i ledelsen?


Er det meget anderledes når vi har løb i Provinsen her i Danmark?


Det første man burde gøre var at skære 15% af løbene væk i hele Skandinavien, og mindske antal løbs dage ved at afholde 10-11 løb per løbsdag.


De penge man sparer på at fjerne de 15% løb skal direkte over i de tilbageværende løb og dermed stiger pengepræmierne.


Ved at afholde 10-11 løb pr løbsdag, vil gøre at trænerne ser mulighed for at starte flere af deres heste på en løbsdag end hvis der kun er 7-8 løb, dermed mindsker man for trænere og ejere bl.a. transport udgifter pr hest, personale udgifter og rejsepenge til jockeys (da de jo burde få flere ridt på en løbsdag og dele rejse udgifter ud på) osv.


Spillerne får større felter at spille i, og dermed højere omsætning.


Sporten sparer en masse udgifter ved at afholde færre løbsdage.


Det er i hvert fald sikkert efter min mening, at som det kører nu og i de seneste år, så eksisterer galopsport i Skandinavien ikke i nærheden af hvor vi er nu (og det er ikke imponerende), om 5-8 år.

19. november 2023 skrev jeg:

Jeg var omkring fundamentet i at drive skandinavisk galop nu og i fremtiden i mit indlæg den 27. oktober 2023.

Desværre er de ''ansvarlige'' i de 3 galop forbund ikke deres opgave voksne og får lavet et løbs program der modsvarer antal heste i træning, og dermed få stoppet de direkte tabsgivende løbsdag der finder sted nærmest uge efter uge.

Lad mig tage et par eksempler som vi har set siden 27. oktober.

Den 11. november havde Svensk Galopp planlagt tre 2 velbetalte 2 års løb, Svensk Kriterium, Svensk Kriterium Consolation samt Tandari Minneløp. Der var på starterklærings dagen starterklæret 4 i Tandari Minneløp, 2 i Consolation som blev tilbudt at komme i hoved løbet.

Endeligt var der starterklæret 5 i Tandari Minneløp og 5 i Kriterium, så 10 heste i 2 løb om henholdsvis 500.000 skr og 200.000 skr.

Omsætning i vinder/plads/trio/komb/tvilling for de 2 løb blev samlet 181.000 skr, hvoraf de circa 75% betales tilbage til spillerne, så der er et overskud til ATG på omkring 45.000 skr.

Svensk Kriterium indgik som 1 afdeling i løbsdagens V64 hvor omsætningen var på 1.165.000 skr, hvoraf 65% betales tilbage til spillerne. Så her er der et overskud til ATG på 408.000 skr.

At Svensk Kriterium kun mønstrer 5 heste til spille kuponen er jo klart den afdeling der bidrafter mindst til de 6 løb man spiller til, men er man barmhjertig og siger det løb har bidraget med 1/6 af overskuddet til ATG er det så cirka 68.000 skr.

Det er overskud før spil skat, samt drifts udgifter ATG har til at dække såsom annoncering, løn til medarbejdere, husleje etc, så man kan vel konkludere Svensk Galopp har udbetalt 700.000 skr. i præmier (uden at medregne opdrætter præmier) og løbene har skabt omkring 115.000 skr. i brutto overskud til ATG (jeg er klar over ejere har bidraget med forfeits til løbene, men jeg har så ikke medtaget løbsdags udgifter til lønning af startboks personale, voldgift, læge/ambulance, banesmed etc hvor jeg ved at 1 løbsdag for flere år tilbage kostede lige over 200.000 skr).

23. november 2023 skrev jeg:

Nu har jeg et par gange været omkring de store penge præmier der uddeles på løbsdage i Sverige, hvor omsætningen langt fra bare tilnærmelsesvis kommer i nærheden af udgifterne ved at afholde de løb, samt nævnt at der bør reduceres i antal løbsdage, men øges i antal planlagte løb på de løbsdage der så afholdes etc.

Noget jeg aldrig har forstået er hvorfor man vælger at afholde løbsdage i november på Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus (og for den sags skyld i Klampenborg).

Når sæsonplanen laves ved man med 95% sikkerhed at banen vil være ekstrem blød/fedtet.

Den ene banemand (og en deltids ansat) der er i Aarhus kan umuligt køre ud med traktor og reparere/lappe hullerne, uden at lave endnu større skade på græsbanen end allerede påført af hestene.

Det vil sige den står vinteren over med huller der sætter sig, og er næsten umulige at få op i en acceptabel stand til den følgende sæson.

Samtidig ved man, at mange heste specielt fra amatør trænere har sat vinterpels, samt en lang sæson har slidt på en del ældre heste, som derfor ikke er startklare, og som man så den 11. november i år, bliver felterne dermed små (og de er i forvejen alt for små i provinsen) samt baneunderlaget kan betyde flere sletninger på dagen når/hvis det har regnet meget den/de sidste uger op til løbene.

Løbsdagen endte med der var starterklæret 42 heste i 6 løb, 2 blev slettet på dagen pga. banens beskaffenhed, 3 var slettet da de var halte, 1 blev bortvist og endeligt blev 6 heste slettet da 3 professionelle jockeys og 1 amatør nægtede at ride efter dagens andet løb da de følte græsbanen var for farlig at afholde løb på.

Dagens omsætning i svenske kroner blev på v4: 110.000, v5: 63.000 og så 300.000 i vinder/plads/komb/tvilling/trio, så alt i alt dkr 473.000 svenske kroner, hvoraf ca. 70% blev tilbagebetalt til spillerne, så overskud til spilleselskaberne blev ca. 145.000 svenske kroner, som er ca. 92.500 danske kroner. Det er det beløb ATG/Bet25/Dantoto har i overskud, før de skal dække medarbejder lønninger, husleje, spilskat etc.

Udbetaling af pengepræmier for hele løbsdagen var 275.000 kroner.

Dagens hovedbegivenhed var 2 års løb om 100.000 hvor ejerne løbene havde betalt forfeits, resten af løbene var uden forfeits.

Med udgifter til banefolk, startbokspersonale, voldgift, læge etc kræver det ikke det store at se denne løbsdag som et stort minus.

Det er blevet helt tydeligt i 2023 at de bedre professionelle jockeys sjældent vil ride i provinsen af flere forskellige grunde, og måske skulle man fra sportens hovedforbund prøve at vende den tendens i 2024 så niveauet på løbene kan stige, og dermed ejere/trænere/spilleres interesse ligeså.

Så istedet for at ''belønne'' heste der slutter u placeret med 800 kroner, så lav for eksempel en bonus til hver professionel jockey på 2000 kroner per løbsdag som han/hun rider i provinsen oven i de ridepenge han/hun i forvejen får.

Det drejer sig om 14 løbsdage i 2024, og man kunne droppe den bonus den løbsdag der afholdes Jyllandsløb, da den dag altid trækker de bedste jockeys ref de store pengepræmier på dagen.

Drop den mærkelige konkurrence ''DM for galop ryttere'', det er jo ja undskyld mig, en joke med den konkurrence, samtidig udelukker man ryttere fra Sverige/Norge der kunne tænkes at ville bruge en dag på at ride løb i provinsen. Yderligere smider man 18.000 kroner i den konkurrence til nr 1-2-3 som i stedet kunne bruges i ovenstående forslag til at få en ordentlig standard i provinsløbene tilbage.

De 5-6 løb der er planlagt i november 2024 på Jydsk Væddeløbsbane burde droppes allerede og i stedet placere et løb her og der på de allerede planlagte løbs dage.

Jeg er på ingen måde ude på at lukke sporten ned, tværtimod, men der må og skal tænkes fremadrettet nu, så der stadig afholdes galopløb om 3-5-7-10 år osv frem i tiden.

Skulle nogen mene jeg ser tallene forkert, hører jeg meget gerne og vil naturligvis poste eventuelle korrektioner/misforståelser om nogen……..


11. februar 2024:

I forbindelse med mit indlæg om Gert Hansen, nævnte Gert den bedste sprinter han havde redet som hoppen DUNOAK og som Gert tilføjede efterfølgende også blev en rigtig god avlshoppe.

En galop kender kontaktede mig og kunne oplyse hun trænet af William Heavy bl.a. selv var vinder af i alt 11 løb, og var mor til bl.a. SOAMES der vandt Dansk Derby, samt FOGGY DEW som var vinder af Dansk og Svensk Kriterium, så ja det var da en kvalitets hoppe må man sige!

7. februar 2024:

Jeg har i de sidste 30 år syntes der er for mange storløb for 2 og 3 åringer i Skandinavien.

I takt med der bliver færre og færre heste i træning, forstærkes min holdning kun.

Det er som om de to sæsoner er de vigtigste for hovedparten af hestene, og derefter skiller ejere som har heste i professionel træning sig af med deres heste, undtagen hvis de har top 5-10 i årgangen så sker det måske de fortsætter i træning.

I mellemtiden har skræmmende mange heste stoppet deres karriere i en alt for ung alder, og de der stadig er aktive men med et handicap tal på under 80 skal man af med hurtigst muligt for det er ufattelig dyrt at have en ældre klasse 2-3-4-5 hest i træning med de små penge præmier der løbes om for de klasser.

Da køberne af den type heste er reduceret gevaldigt de sidste 10 år, forsvinder mange ellers startbare heste ud af sporten, hvilket ses i de små antal ældre heste i træning og dermed på banerne når der afholdes løb.

For trods det støt dalende antal løbs heste i træning, er der stik i mod al logik stadig ikke ændret synderligt i antal løb/løbsdag i Skandinavien (se mine indlæg i november og oktober 2023 om dette).

I 2023 var der af storløb for 2 åringer i Sverige 11, Danmark 7, Norge 7.

For 3 åringer var der i Sverige 19, Danmark 9, Norge 11.

Det er 64 storløb i alt for 2 og 3 åringer forbeholdt deres egen generation, uanset handicap tal.

Efter 3 års sæsonen, er der af løb forbeholdt kun 4 åringer Breeders i Klampenborg og Breeders på Bropark.

For at ejere får et incitament til at beholde deres heste efter 3 års sæsonen, ville det så ikke være en ide at flytte samtlige Breeders løb fra 2 og 3 års sæsonen til 4 års sæsonen?

Det vil betyde et 2 års stor løb i Sverige flyttes, og for 3 åringer 2 færre stor løb i Norge samt 2 færre stor løb i Sverige.

Det vil sige blot 5 løb skal skubbes, hvilket dog vil betyde træner/ejer også får mindst 1 sæson længere med de heste hvor de som det er i dag, uvilkårligt til tider presser dem lidt mere end hvad godt er, for det er jo som det ser ud i dag næsten kun muligt at tjene mange penge på en 2-3 års hest, med mindre man har en der kan vise tæt på 90 i handicap tal som ældre.

Har man derimod med min tanke, en 4 åring med fx 74-78 i handicap tal, og den måske ikke vinder men bliver placeret 2-3-4 i Breeders i et eller flere af de 7 Breeders løb der så vil være, har den hurtigt tjent 100-200.000 dkr, og samtidig starter den jo også i handicaps i løbet af sæsonen til gavn for sporten og ikke mindst spillerne som med større felter vil lave større omsætning, og det er jo derfra hovedparten af indtægter udefra til sporten kommer.

Der kan næppe være nogen trænere, ejere eller opdrættere der har noget imod min ide? Hvis, hører jer gerne argumenter fra deres side…….

Nu er det jo Norge og Sverige der skal vælge at ændre deres løbs sammensætning, da Dansk Galop allerede afholder deres enlige Breeders løb for 4 åringer, men det er også i Dansk Galop interesse at den ændring kommer af indlysende årsager så de kan jo lufte ideen/ligge pres på de andre lande, hvis man er enig…..?

5. februar 2024:

Som jeg har skrevet for nogle måneder siden, kom jeg for første gang på Klampenborg Galopbane da jeg var 6 år i 1976, og siden har jeg nydt hver en løbsdag jeg har været til rundt omkring i Danmark, og resten af verden.

Man får altid som i alle andre sportsgrene sine egne favoritter, i vores sport favorit heste, trænere og jockeys.

Det er altid til debat hvem der er bedst, som barn/ung var Ole Larsen altid min klare favorit jockey, efter fuldt af Gert Hansen og Lars Kelp (der faktisk kun var lærling men red som en stjerne jockey). Franz Nutz var klart min favorit træner, og blandt heste var Music Streak, Long John og Clarion King dem jeg husker først.

Nogle af de store legender i galopsporten er desværre gået bort, men jeg var så heldig at Gert Hansen tog sig tid til en samtale om en brøkdel af hans lange flotte karriere i sporten, med fokus på hans jockey karriere.

Gert er født i 1935, og kom i lære som 16 års hos Percy Waugh i 1951. Hans far havde ellers skaffet Gert en læreplads som værktøjs mager men trods Gert ikke var ride vant plagede han i lang tid sin far for at komme i lære som jockey, hvilket hans onkel der kom på Klampenborg som publikum havde opfordret til da Gert med hans størrelse passede perfekt som jockey.

Efter lang tid gav hans far efter, men undlod ikke at pointere at Gert ikke skulle komme 6 måneder efter og forsøge at lave om på beslutningen.

Det må man sige ikke er sket, Gert er stadig i stalden 7 dage om ugen, og står op klokken 04.50 hver morgen (hans tro væbner og livsledsagerske ''Sidse'' Inge Mette Dejgaard er dog A-menneske og er oppe før Gert må han indrømme 😊). Alderen gør dog Gert tillader sig at få en lur efter frokost, og tilføjer et godt liv med heste giver en mindst 10 år længere at leve i, og det har han nok ret i tænker jeg.

Læretiden var 4 år dengang, og ud over lange krævende arbejdsdage, var der også indlagt boglige fag bl.a. blev lærlinge undervist på Landbohøjskolen om hestes anatomi etc.

Gerts første ridt kom 2 år og 1 uge inde i sin lære tid, det dengang fine lærlinge løb ''Den Gyldne Spore'', som han vandt og så fik han ikke flere ridt det år for han skulle koncentrere sig om det daglige arbejde og der igennem forbedre sine ride og forståelses evner for heste, hvilket man må sige har båret frugt.

Sidst i 1970'erne havde han passeret sejr nr. 500 og efter den sejr holdt han ikke tal på antal sejre længere, men omkring 1000 må det være blevet til.

Gert var jockey for flere forskellige trænere i gennem årene, bl.a. William Heavy, Benny Jensen, Frants Nutz og for Vincenz Vogel fra 1971 og 7 år frem. Alle trænere og deres ejere har bidraget positivt til et godt liv i sporten, men Gerts bedste år var dog hos en træner fra før min tid hos Eddy Munther som han beskriver som professionel og yderst behagelig.

Dengang rejste jockeys ikke så meget rundt som vi ser i dag, men ud over Klampenborg var Gert næsten altid booket som jockey af svenske trænere når der var løb i Malmø og Gøteborg. Oslo og Stockholm kaldte kun når der var stor løb, alle steder hvor Gert har vundet mange af de store løb der er blevet afholdt.

Med en højde på 165 cm var en fast ridevægt på 52 kg ingen problem for Gert igennem karrieren, faktisk en vægt han holder den dag i dag, men højden er mindsket lidt 😊

Gert var grundet værnepligt væk fra galopsporten i en periode, hvor han var inde som Gardehusar, men måden de behandlede hestene på dengang var Gert meget i mod, så ''pludselig'' udviklede hans brok i lysken sig så voldsomt at han simpelthen ikke kunne sidde i sadlen, hvilket lægen lidt tøvende måtte medgive og så blev Gert løst fra sin gardehusar pligt.

En af de øverste befalingsmænd var galop interesseret og da han blev medlem af voldgiften i Klampenborg ville han ikke undlade at give Gert en kommentar for det han fandt mistænkeligt som pjæk og ikke brok i lysken og kaldte ham Poul Reumert (skuespiller) men Gert kunne jo kun sige at når man står i sadlen generer brok i lysken jo ikke, og så var han stiltiende tilgivet……

Hans sidste sejr var i Klampenborg i 1993, i et løb for trænere, men med i totalisatoren og pengepræmier hvor han vandt på VIKING IVOR.

Hans sidste ridt var i 1999 på Jægersro, et løb for forskellige aktive/pensionerede galopfolk, og lidt uigennemtænkt var distancen sat til 2200 meter så et par kastede op efter løbet, og nogen lå med krampe, naturligvis ikke Gert som var kort slået 2. i mål fuldt ridende.

Gert har redet utallige top heste, den bedste sprinter han erindrer er nok hoppen DUNOAK som han red i Sverige, en hoppe der også blev en rigtig god avlshoppe. Jeg må melde pas mht. mit kendskab til hende men må være en rigtig kvalitets hest.

Af milere står GLACIAL og MADS BOMSTÆRK stærkt i hans erindring.

Blandt bedste ældre heste fremhæves igen MADS BOMSTÆRK, ACROBAT og ikke mindst FLYING DRUMMER som den allerbedste.

Af bedste 2 åringer er Vogel trænede GREEN HOME først nævnt, samt WALKIE TALKIE.

Af 3 åringer er FLYING DRUMMER igen i top, som gav ham en sejr i Svensk Derby i 1973.

Dansk Derby 1973 er løbet Gert husker som det værste i sin karriere, han red FLYING DRUMMER og de lå perfekt 4. kort før lige bane, men en anden jockey red dem ned på værste ureglementeret vis så pludselig lå de sidst ind på opløbs strækningen, og nåede desværre ''kun'' frem til en 2. plads bag TOMCA.

I 1967 havde Gert vundet Dansk Derby på FAR BELL.

Gert har redet mod rigtig mange jockeys, af de bedste nævner Gert først Ole Larsen (til min anerkendelse 😊 ) men også Benny Jensen, Janos Tandari samt Jack Egan. Sidst nævnte var samtidig den hårdeste jockey at ride i løb med husker Gert.

Af jockeys med altid højt humør og grin i jockey rummet husker han John Andersen (far til champion jockey Kim Andersen).

Som svar på mit spørgsmål om der er nogen specielle forskelle på nutidens galop heste kontra for 50 år siden, er der ikke megen, ud over de er bedre opdrættet i dag. Sore shins (ømme skinben) var ekstremt udbredt dengang, men bedre hestefoder med mineraler og vitaminer har forbedret meget på ungheste.

Gert har hørt mange kommentarer fra trænere/ejere igennem årene efter et ridt, og en husker han tydeligt da han red på Øvrevoll i et 4000 meter løb, hvor hesten han sad på var usædvanlig doven, så fra lågerne gik op til de passerede målstregen var han fuldt ridende.

Ejeren tog imod sin hest og Gert da de kom tilbage ved vægten efter en kort slået 2. plads, og hans første kommentar var '' kunne du ikke have begyndt at ride lidt før''!

Der er jo ingen tvivl om FLYING DRUMMER af alle heste står Gert nærmest, ikke kun fordi han red ham i 15 af hans 16 sejre i karrieren (eneste sejr han ikke var i bøjlerne var pga. et kravebens brud).

Jeg var i øvrigt af den opfattelse at alle sejre med FLYING DRUMMER var ud fra taktikken at ligge sidst langt efter feltet og så en usædvanlig spurt op gennem opløbet, men Gert har vundet med ham fra front en del gange, taktikken afhang helt af FLYING DRUMMERs humør de første 20 meter i løbet, så vidste Gert om det var det ene eller det anden der var på menuen i det løb på dagen.

Forholdet mellem Gert og FLYING DRUMMER var specielt, bl.a. når Gert kom ind i boksen hver morgen hos FLYING DRUMMER, så løftede han det ene forben frem til Gert som så strakte det ud som en morgen hilsen.

Gert red ham ofte alene i skoven, og en februar morgen var de nået ned omkring Dyrehavsbakkens ''DEN HVIDE HEST'' hvor et lille stykke med is fik FLYING DRUMMER til at vælte med Gert nederst, godt mørbanket efter uheldet. FLYING DRUMMER løb først et stykke væk, men vendte så om og gik forsigtigt hen til Gert der stadig lå ned og puffede til ham med sin mule.

Da Gert havde fået luften, prøvede han at komme tilbage i sadlen, men et flækket korsben gjorde han blot kunne hænge ind over sadlen. Hans kloge ven forstod der var noget galt, så han skridtede roligt den forholdsvis lange tur tilbage til stalden med patienten.

Jeg har selv haft æren at ride ud med Gert et par gange i Klampenborg, og husker hvor glad jeg var da han og Sidse lod mig i mit kun 10. ridt ride deres øjesten SONNY i HM Dronningens Ærespræmie tilbage i 1999, en stor dejlig hest som jeg sluttede 4. på.

Det der kende tegner Gert som jockey var nok hans pace bedømmelse, og så kunne han ''samle'' en træt/doven hest op, hvilket kræver langt større rideevner og kræfter end man tror, men ud over det er hans altid behagelige og høflige væsen mindst lige så vigtigt og gennemgående når man tænker og taler med andre om Gert.

2. februar 2024:

Jeg fik et tip om der var en interessant artikel på www.travservice.dk her til morgen, og efter at have læst den og lavet lidt research selv, er det faktisk yderst interessant.

SKAT har i mange år haft godt fat i danske trav og galop stutterier/ejere og underkendt deres moms regnskab (hvor man som oftest har kørt med negativ moms, og dermed tilbagebetaling fra SKAT) med SKAT´s begrundelsen at det blev anset som hobbyvirksomhed.

Den praksis har EU underkendt, og dermed har SKAT udsendt et nyt ''Styresignal'' for hold af væddeløbsheste ejet i Danmark:

Bl.a. står der:

Praksis ændres, så virksomheder med væddeløbsheste, der efter en skattemæssig vurdering anses for erhvervsmæssigt drevet, også anses for selvstændig økonomisk virksomhed efter momsreglerne dvs. virksomheden med væddeløbsheste bliver omfattet af momslovens regler.

Det betyder:

  • at der er fradragsret for moms af køb af ydelser, f.eks. til foder, staldomkostninger, dyrlæge, smed, træning m.v. vedrørende vedløbsheste,
  • at der skal betales moms af de indtægter, der knytter sig til væddeløbsheste f.eks. ved salg af væddeløbsheste.

Der skal ikke betales moms af indtægter i form af løbspræmier, da sådanne præmier ikke kan anses for levering af en tjenesteydelse.

Så EU har underkendt SKAT´s krav, at virksomhederne bliver drevet med overskud eller med henblik på et overskud og kategoriseret det som hobbyvirksomhed. Så, under visse betingelser har man mulighed for at fradrage moms.

Der er link her til det nye Styresignal fra SKAT:

https://info.skat.dk/data.aspx?oid=2395983<br>

Som i alle andre tilfælde med forhold der omhandler moms, afgifter etc. som SKAT interesser sig for, kan jeg kun 100% anbefale man søger rådgivning fra autoriseret revisor, og ikke bare blåøjet tænker ''det går nok''.

Når man læser det nye Styresignal, er der en del ubekendte faktorer som kun professionelle rådgivere kan vurdere/gennemskue (og selv for en revisor der arbejder med disse sager året rundt, kan der være tvivl vil jeg tro, men igen søg revisor bistand hvis den mindste tvivl er min anbefaling).


30. januar 2024:

En af de største (hvis ikke den største?) løbs præstation af en Skandinavisk opdrættet hest, leverede hoppen Pompøs (BELMONT) som 2 åring på Longchamp da hun blev en flot 2. i Prix Marcel Moussac, Gr.1, over 1600 meter trænet af Søren Jensen med engelske men i Danmark bosatte Rae Guest tilbage i 1979, en præstation der blev vurderet til 98.5 i handicap tal som jeg mener er højeste nogensinde for en Skandinavisk opdrættet hest.

Hun var opdrættet af Gitte & Mogens Holm på det succesrige Stutteri Nippon på Sjælland.

Hun debuterede i Klampenborg med Sussi Hald i sadlen, og trods hun mistede mange længder i starten vandt hun nemt med et par længder. Sussi havde redet hende til hos Søren Jensen, hvor hoppen var noget af en håndfuld, så flot at hun lykkedes at vinde med hende i løb.

Herefter var Janos Tandari i sadlen og de næste 3 starter vandt hun også inklusiv Dansk Opdrætningsløb og Dansk Avlsløb. Så vandt hun Dansk Kriterium med Rae Guest, og herefter sendt til Paris.

Efter den flotte 2. plads solgte hendes ejere Brødrene Strecker hende for ca. 1.500.000 dkr til Mahmoud Fustok, som satte hende i træning i Paris hos Gibert. Som 3 åring var hun en flot 3. i sin årsdebut på Longchamp i Gr.3 løb over 1600 meter, herefter blev hun sendt ud i 1000 Guineas, Gr.1, i Newmarket hvor hun sluttede som nr 21.

Hun startede så i Prix de Sandringham, Gr.2, over 1600 meter hvor hun blev 5. slået med 5 længder (præcis som vores egen ejede CERVEZA gjorde i 2011), herefter blev hun 8. i Gr.2 over 1000 meter og 5. i Gr.2 over 1850 meter for så at starte 2 gange uplaceret samme år i USA.

I avlen havde hun stor succes også, bl.a. med hoppen THREE GENERATIONS (ALYDAR) der i Frankrig bl.a. vandt 4 Listed race, var 2 gange anden i Gr.3 og 2 gange anden i Listed race. Desværre kom hun aldrig i fol.

Derimod var Pompøs datter FREE THE MAGIC (CRYPTOCLEARANCE) en stjerne i avlen da hun har givet Gr.1 vinderen RING WEEKEND (TAPIT), som bl.a. også vandt tre Gr.2 løb og to Gr.3 løb, i alt startede han 22 gange i Gr/Listed race og vandt de 6 samt en 2. og en 3. plads og mere end 6.5 millioner dkr. i samlet løbs indtjening. Han kostede ca. 2 millioner dkr. som åring i 2012. Da han var vallak blev der jo ingen avlskarriere for ham.

Hendes søn FOREST WIND (GREEN FOREST) vandt bl.a. Gr.2 i England, samt var 2. i to Gr.3 løb samt 3. i Gr.2 i USA. Han endte i avlen i England og Ireland med begrænset succes til omkring 15.000 dkr i bedæknings afgift.

Pompøs ustartede datter Forest Breeze (GREEN FOREST) er mormor til i Argentina Gr. 1 vinderen CAYAYA (SLEW GIN FIZZ) samt ligeledes i Argentina Gr.2 vinderen AP CANDY (INDYGO SHINER). Galop heste fra Argentina skal man ikke underkende niveauet på, det er set mange gange de vinder storløb i USA, Dubai etc.

Hoppen der slog Pompøs i Paris i 1979 var AREYNNE (GREEN DANCER) redet af den franske top jockey Yves Saint-Martin, og i avlen gav hun bl.a. top hingsten QUEST FOR FAME (RAINBOW QUEST) der i 1990 vandt intet mindre end Epsom Derby, Gr.1, og som 4 åring var 2. i Juddmonte International Stakes, Gr.1, året efter vandt han bl.a. Hollywood Turf Handicap, Gr.1, i USA.

Så det må siges at være et usædvanligt stærk løb den dag i oktober 1979, og flot af en dansk opdrættet hoppe at sætte så kraftigt et aftryk på den internationale galopsport!

28. januar 2024:

I de store galop lande har man avanceret tidtagning på løbene, bl.a. kan man se hvor hurtigt de løber undervejs, mellem tider for fx 200 meter, 400 meter osv afsluttende med præcis vinder tid og gennemsnits fart samt topfart målt undervejs.

Desværre har vi ikke det i Danmark, snarere det stik modsatte med vinder tider der er vildledende (se mit indlæg af 3. november 2023).

Af de mange løb der er registreret rundt om i verden, viser det sig at den hurtigste tid der er målt for 400 meter undervejs i et galop løb, overraskende ikke er en af de Gr.1 vindende sprinter heste vi kender, men er en 2 årig hoppe WINNING BREW der løb i tiden 20,57 sekunder, eller 70,81 km i timen som gennemsnits fart for de 400 meter.

Hun startede 9 gange som 2 åring, og vandt de 2 løb og var bl.a. 5. og 7. i Gr.1 løb.

Dog er det en sand topsprinter der med 78,26 km i timen har rekorden for højeste topfart målt, da BAATTASH (DARK ANGEL)  i 2020 for fjerde år i træk vandt King George Stakes, Gr.2, på Goodwood over 1000 meter i en god til hård bane, i en vinder tid af 55,62 sekunder.

Den hurtigste tid for 1000 meter registreret nogensinde var STONE OF FOLCA (KODIAC) der på Epsom løb i tiden 53,69 sekunder, eller en gennemsnits fart på 67,43 km i timen.

Han løb i et handicap med 20 heste, banen var god til hård, vægten var 56,25 kg, hans handicap tal var 86,5 på dagen.

Han havde startet 5 gange som 2 åring og bl.a. været 2. i Gr.3 og 4. i Gr.2, som 3 åring tog han sin første sejr i sin årsdebut hvor han havde 90 i handicap tal. Hans næste 6 starter som 3 åring var alle uplacerede.

Han blev kastreret i december som 3 åring, og gjorde så debut i nævnte løb på Epsom året efter, hvor han vandt til gode odds 50:1.

Siden vandt han ikke i sine næste 18 starter, faktisk var der kun en 2. plads i samme sæson som 4 åring og så en 2. plads som 7 åring hvor han var nede i 77 i handicap tal.

I 1933 red irske Harry Beasley Snr sit sidste ridt, i en alder af 83 år som er den ældste jockey der til dato har redet løb!

Den yngste jockey der har gjort debut var i 1915 da 10 årige George Formby red i Lingfield.

Lester Piggott var 12 år i sit debut ridt, og i den alder vandt han sin første sejr i 1948 på Haydock banen, i hans sidste sejr var han 59 år i 1994.

18. januar 2024:

Da jeg skrev 16 januar om forhindrings heste fra Skandinavien til England/Ireland sluttede jeg af med at skrive:

Der er en hest mere jeg husker kom til Ireland og løb som forhindrings hest, jeg tænker og tænker, den var vist norsk trænet og Jacob Johansen vandt storløb i Klampenborg med den da den var 3 år, når jeg kommer i tanke om navnet må jeg lige opdatere lidt om den.

Og her 18 januar da jeg sad med en kop kaffe og slappede af, kom jeg i tanke om hvad det var for en hest.

Irsk opdrættede TRUE BLUE VICTORY (CATRAIL) der var købt at Rune Haugen på årings auktion i England for ca. 580.000 dkr.

Han var bl.a. bror til Gr.2 og Gr.3 vinderen BOLD RUSSIAN, og med en mor der var efter ingen mindre end NIJINSKY (NORTHERN DANCER) havde TRUE BLUE VICTORY været spændende som avlshingst her i Skandinavien alene på afstamning, da hans far CATRAIL (STORM CAT) trænet i England af Gosden var vinder af Gr.2/Gr.3 over 1200-1400 meter, samt 2. i Gr.1 over 1200 meter, og ret succesfuld som avlshingst, men det var bare en sidebemærkning😊

Som 2 åring løb han 4 gange på Ovrevoll, en sejr og to 2. pladser samt en 4. plads, vurderet til 79 i handicap tal.

Som 3 åring debuterede han i Klampenborg hvor han blev 2. kort slået til ingen mindre end DANOMAST (UNFUWAIN) over 1800 meter hvor de kom i mål i samme tid.

Herefter vandt han overlegent med Jacob Johansen i sadlen med 5 længder Dansk 2000 Guineas, foran en super god hest som WOVEN ROWING (MYSTIKO) der i sin karriere vist 90 i handicap tal.

Larch Ærespræmie vandt han 3 uger senere, denne gang med 9 længder foran WOVEN ROWING.

Ellers var han bl.a. 2. i Treåringernes Eliteløb i Tåby bag endnu en fantom hest PISTACHIO (UNBLEST) der som DANOMAST viste 97 i sin karriere.

Året efter så vi ham 1 gang mere på Klampenborg i Pokal løb, Listed race, hvor DANOMAST vandt total overlegent med 3 længder foran SENADOR (ALZAO) der var ½ længde foran TRUE BLUE VICTORY.

Som 5 års løb han kun 4 gange på Ovrevoll hvor han blev 2., 3., 4. og 5 og sluttede sin løbs karriere i Skandinavien 7 september af med 86 i handicap tal.

Hans ejer valgte lidt spøjst så at sende ham i træning i Chantilly hos Nicolas Clement, som startede ham en gang i oktober på Maisons-Lafitte i blød bane over 1600 meter, som han vandt overlegent med 4 længder, bag ham i feltet var bl.a. tre vindere/placerede i Gruppe løb!

Han skiftede så ejer og løb allerede i januar 2001 som 6 årig for sin nye træner Walsh i Tramore, Ireland.

Her blev han en flot 2. ud af 15 startende over 3200 meter i blød/tung bane med 9 forhindringer, slået med 4 længder hvilket gav ca. 12.000 dkr.

Der gik som 3 måneder før han startede igen, nu i 1400 meter fladløb, hvor han med en af mine absolut favorit jockeys Johnny Murtagh i sadlen blev en flot 4. i Gr.3 løb.

De næste 6 starter blev med en 3. plads som bedst frem til oktober måned, over vekslende distancer fra 1200-2200 meter, noget specielt må man sige.

I november var han tilbage over forhindringer og vandt vildt imponerende med 7 længder i et felt med 20 heste over 3200 meter i blød bane, en sejr til ca. 45.000 dkr.

Han vandt yderligere to forhindrings løb i december 2001 i felter med 10 og 17 heste.

Herefter løb han ikke i 345 dage, og de næste 3 starter i december 2002/januar 2003 var uden det store, så vandt han i februar et godt handicap med ca. 100.000 dkr. til vinderen i Naas, Ireland, over 3200 meter med 12 heste i feltet.

Yderligere blev det til to sejre og en 2. plads, hvorefter han 16. november 2003 blev 3. i Gr.3 over forhindringer i Punchestown over 4000 meter god til blød bane. Det blev så til en sejr på samme bane i et godt handicap med ca. 110.000 dkr. til vinderen, for så at blive en flot 3. i Gr.2 i Limerick 26. december 2003.

2004 løb han tre gange i alt i januar/februar og sluttede sin utrolig flotte karriere af med at vinde Gr.2 i Navan, Ireland, over 3200 meter med 11 forhindringer og ca. 250.000 dkr. til vinderen.

Sikke en hest, og utroligt han med den afstamning var så god en forhindrings hest!

18. januar 2024:

Nu skrev jeg om skandinaviske heste der er sendt til England/Ireland for at løbe over forhindringer, og kom i tanke om Stutteri Hjortebo opdrættede MAGNUM (APPEL AU MAITRE) gjorde turen i 2020.

Faktisk har MAGNUM en søster der ligeledes i 2014 tog turen fra fladløb i Skandinavien til England, den vender jeg tilbage til.

MAGNUM's mor EMBATTLE (DERNIER EMPEREUR) var i Frankrig vinder af 2 løb over 2100 meter som 3 åring.

I avlen er hun bl.a. herhjemme mor til STINGER (Academy Award) der bl.a. vandt Vinterfavoritternes Ærespræmie i 2014, samt Breeders i Ovrevoll over 1980 meter året efter. Han viste 88 i handicap som sit bedste.

I Frankrig har hun avlet bl.a. STORM RIVER (STORMY RIVER) der bl.a. er vinder af Listed race i Frankrig over 2500 meter og vist 91 i handicap tal.

MAGNUM var oprindeligt ejet af Stald Shaker, og startede i træning hos Hanne Bechmann for hvem han løb tre gange som 2 åring med en 2. plads som bedste resultat.

Som 3 åring løb han 7 gange og vandt engang, og viste som bedst 70 i handicap tal.

Som 4 åring skiftede han træner til Søren Jensen, for hvem han startede 7 gange med to 2. pladser som bedste resultat, og viste 74 som højeste handicap tal.

Morten Buskop overtog ejer skabet i sæsonen 2020 og sendte ham til England hvor forhindrings træner Lucinda Russell overtog træningen.

Han gjorde debut i Musselburgh 27 februar 2020 over 3100 meter i blød bane med 9 forhindringer, hvor han blev en fin 2. slået med ca. 6 ½ længde i et felt på 6 heste, hvor alle fuldførte. Han var i odds 40:1, og 2. pladsen gav ca. 8.500 dkr.

De næste 5 starter afsluttende 30. november 2020 var noget anderledes, slået med mellem 43-93 længder i de 4 løb og i sin sidste start blev han pulled up ved 3. sidste for hindring.

Bedre gik det for hans søster født i 2011 på Stutteri Hjortebo ved navnet MOULIN ROUGE (ZAMBEZI SUN) der ejet af IKC Racing var i træning hos Johan Reuterskiold som 2 og 3 åring, med kun 6 starter bedst var to gange 2. og viste max 65 i handicap tal.

Hun blev så sendt i træning (stadig svensk ejet) i England 9 november 2014, altså som 3 åring, hos Ian Williamson som faktisk startede hende allerede 20 dage senere hvor hun blev 6. ud af 11 kun slået med 4 længder i et handicap på Wolverhamptons tapeta underlag.

Hun startede 8 gange mere på dirt/syntetisk underlag fra december 2014 til maj det følgende år, og hun vandt de 3 løb og var 2. samt to gange 4. og steg fra 66 til 71 i handicap og tjente ca. 60.000 dkr. på de starter.

Herefter kom hun ud i forhindringsløb den 30 maj 2015 som 4 åring, hvor hun blev 3. ud af 10 startende over 3300 meter med 8 forhindring i god bane slået med 27 længder, det gav ca. 3.000 dkr.

14 dage senere startede hun for sidste gang med svensk ejer, hvor hun blev 6. ud af 7 i et hurdle løb i Newton Abbot slået med 25 længder.

Herefter blev hun solgt på Tattersalls auktion for ca. 100.000 dkr. til forhindrings træner Kevin Frost for hvem hun startede 10 gange mere over forhindringer frem til november 2016, med bl.a. 1 sejr i Stratford over 3700 meter som gav ca. 23.500 dkr. i indtjening. Yderligere havde hun to 2. pladser og en 3. plads, og total gav hendes forhindrings karriere ca. 63.000 dkr. i indtjening.

16. januar 2024:

Jeg kan huske for en del år siden at der var hurdle løb i Klampenborg. Klavs Hviid var en af de jockeys der var i sadlen, bl.a. husker jeg han vandt på KING VALIANT trænet af Keld Chr. Karlsen, det må være tilbage omkring 1985.

Sjældent er heste fra Skandinavien solgt til forhindringsløb i England/Ireland, men jeg kan huske EKO DEAUVILLE som Søren Jensen trænede for Stall Eko tilbage i 1997-98 som 4 åring endte i træning i England, hvor han siden løb 23 gange over forhindringer.

Han var opdrættet i Danmark af Stall Eko, hans mor var sikkert købt i Deauville i fol i februar 1995.

Bedste resultat for de engelske ejere/træner var en 2. plads i Newtow Abbot hvor han var slået med 18 længder i et felt på 8 hvor de 4 fuldførte løbet. Det gav ca. 6500 dkr. Ellers var der to 3. pladser og en 4. plads, som total gav ca. 5500 dkr.

Jeg forstår ikke helt baggrunden for han endte som forhindrings hest, da han var en god fladløbs hest der som 3 åring bl.a. vandt Dansk 2000 Guineas med Kim Andersen i sadlen.

Hans mor ELTSINEA var en stayer i fladløb, startede aldrig i forhindringsløb, og har aldrig givet et forhindringsafkom ud over EKO DEAUVILLE.

Hans far FIJAR TANGO (IN FJIAR) var en 2000-2400 meter Gr.1/Gr.2 vinder i Frankrig, som bedækkede til omkring 10.000 dkr. og ud af 170 afkom kun gav en Listed race vinder, og 4 afkom placeret i Listed/Gruppe løb. Kun enkelte forhindrings afkom var der efter ham i Frankrig, som ikke havde synderlig succes.

En anden dansk opdrættet jeg husker der røg til England var stutteri Nova opdrættede Rock All (KATEB) der som 3 åring vandt Dansk St. Leger med 3 længder med en af mine virkelige favorit jockeys i sadlen, Fernando Diaz.

Starten efter vandt han 3200 meter mod ældre heste i Klampenborg, med hele 9 længder ned til gode heste som NIGHTINGALE og BONGO BELLO.

De to flotte sejre den 29. september og 13. oktober gav træner Lars Kelp optimistiske forhåbninger om noget stort, så han sende Rock All til Tyskland for at starte 27. oktober i et Listed race over 3400 meter, hvor han blev en flot 2. i et felt på 10 slået med 2 længder af 8 årige LAMANTAN (UNFUWAIN) – der var kun en 3 åring yderligere i feltet.

Trods han som 3 åring var i prøveløb 13. april, og så maidensløb 28. april og løb i alt 13 gange den sæson, var der ingen kære mor fra ejer og træners side mht. en pause. I stedet blev han sendt til forhindrings træner David Pipe i England den 15. januar året efter, for at debutere allerede 24. januar over 3200 meter i dyb bane med 8 hurdles. Han blev en fin 3. ud af 9 startende slået med ca. 7 længder af vinderen, 2 af de 9 startende fuldførte ikke.

Herefter løb han igen bare 13 dage senere i et 4200 meter hurdle løb med 15 startende, hvor han igen blev en flot nr. 3 slået med ca. 9 længder af vinderen, 3 af de startende fuldførte ikke løbet.

Der gik så 4 uger før han løb igen, her blev han 4. ud af 12 startende slået med ca. 18 længder i et 3400 meter hurdle løb i god/blød bane.

Hans sidste start i England var 4 uger senere, 31. marts i Wincanton i et lille maidensløb, hvor han sluttede 7. slået med 70 længder, mon ikke han var godt slidt på det tidspunkt?

Hans ejer norske Bjarne Skutvik valgte herefter at sende ham retur til Skandinavien og i træning igen hos Lars Kelp, som ventede til 9. september med at starte ham på Jægersro, hvor han blev 4. ud af 5 startende slået med 50 længder over 2200 meter. Herefter startede han 18 dage senere i Dansk St. Leger hvor han blev 6. slået med 6 længder af SUPERMAN (PALATAL). Han fik så en start 12. oktober over forhindringer på Tåby galop bane hvor han blev 2. kort slået.

Hans ejer skiftede sæsonen efter træner til Dennis Persson, som startede ham 7 gange i Sverige over forhindringer, vandt 1 og fik en 2. plads og to 3. pladser med en total indtjening det år på ca. 60.000 dkr.

Der er en hest mere jeg husker kom til Ireland og løb som forhindrings hest, jeg tænker og tænker, den var vist norsk trænet og Jacob Johansen vandt storløb i Klampenborg med den da den var 3 år, når jeg kommer i tanke om navnet må jeg lige opdatere lidt om den.


10. januar 2024::

Tilbage i 1996 gik Wido Neuroth langt i auktions budene for at købe hoppe åringen DELICIEUSE LADY (TREMPOLINO) i Deauville til det dengang hårdt satsende Meridian Stud (ejet af Nagell-Erichsen) i Norge.

Ca. 1.115.000 dkr. var den endelige købspris, hvilket faktisk var billigt hvis man ser på prisen for hendes bror 3 år senere, der endte i ca. 6.850.000 dkr. Han var dog også efter SADLER'S WELLS (NORTHERN DANCER) og blev som 2 åring 3. i Listed race og 5. i Gr.1 i Ireland, men forblev maiden efter 13 starter i fladløb og skiftede så til forhindringsløb hvor han løb 16 gange uden at vinde.

Meridian Stud havde en del hopper, og flere avlshingste opstaldet bl.a. ARLBERG (SECOND SET), ROYAL EXPERIMENT (ROYAL ACADEMY), uden at genere nogen synderligt var disse 2 hingste ikke den store succes i avlen som jeg husker det. EFESOS der bl.a. vandt Scandinavian Open, Gr.3, i 2018 i Klampenborg var vel klart den bedste af deres afkom og fra ROYAL EXPERIMENT, EFESOS var opdrættet på Fyn af Stutteri Nova.

Meridian Stud havde også som avlshingst ustartede, men med topafstamning, Deceptor (MACHIAVELLIAN) der bl.a. var far til gode heste som VORTEX der viste 93 i handicap tal og vandt 24 sejre og ca. 1.300.000 dkr samt DICKIE DICKENS der vandt 20 løb og viste 90 i handicap tal og ca. dkr. 1.500.000 i indtjening.

DELICIEUSE LADY vandt i sin debut på Ovrevoll i juli 1997, og var herefter 2. og 4. samt 4. i gode 2 års løb i Sverige og Norge, for så at vinde Vinterfavoritternes Ærespræmie i Klampenborg.

Som 3 åring skuffede hun og bedste resultat var 3. i DIANALÖPNING på Tåby banen.

Som 4 åring vandt hun ud fra 76 i handicap tal to gange.

Hendes max handicap tal i karrieren var 81.

Herefter blev hun sendt i avlen i Frankrig, og her var der klart mere succes end på væddeløbsbanerne.

Hun blev opstaldet på Haras du Mezeray, der er et af de historiske franske stutterier. Grundlagt i 1962 af Paul de Moussac, og siden overtaget af hans søn. Fruen og jeg har været der et par gange, og det er virkelig imponerende sted med omkring 70 avlshopper, 300 hektar, flotte velholdte bygninger og bl.a. set MUHTATHIR (ELMAAMUL), NAQOOS (OASIS DREAM), MYBOYCHARLIE (DANETIME), men desværre fik vi ikke set deres to ejet opdrættede Prix de l'Arc vindere TREMPOLINO (SHARPEN UP) og SUBOTICA (PAMPABIRD). Moussac ejede selv TREMPOLINO, der dog var født på hans stutteri i USA, SUBOTICA solgte de som åring, men da de også havde opdrættet hans far var det sikkert en helt speciel dag for stutteriet.

DELICIEUSE LADY første afkom var med tyske ACATENANGO (SURUMU) der var opstaldet i Tyskland, til en bedæknings takst omkring 100.000 dkr i år 2000.

Afkommet blev solgt på årings auktion i Deauville for ca. 1 million dkr, og gik i træning i Chantilly hos Pascal Bary. Han blev døbt BLUE CANARI og i sin debut i oktober som 2 åring blev han 3. for så at vinde i sin næste start et 1800 meter maidens løb på Maisons-Lafitte med kort hoved foran den senere Gr.1 vinder REEFSCAPE (LINAMIX).

Som 3 åring startede han i april og maj med at blive 3, 4 og 3. i Listed/Gr.3 løb, for så meget overraskende i odds 33:1 at vinde fransk Derby, Prix du Jockey Club, Gr.1, i Chantilly over 2400 meter.

Den flotte præstation blev aldrig rigtig fulgt op igen, i hans næste 7 starter som 3 og 4 åring blev det bedst til to 4. pladser i Gr.2 og henholdsvis Gr.3, samt en 5. plads i Gr.2.

Som 5 årig blev han solgt på Tattersalls auktion i Newmarket for ca. 900.000 dkr. til et stutteri i Schweitz.

Han gik så i avl i 2007, og kom til Frankrig som avlshingst i 2018 efter nogle sæsoner hvor hans afkom med begrænset antal gik ok med et par afkom der var placeret i Gruppe/Listed race, han stod til ca. dkr. 12.500 den ene sæson i Frankrig.

DELICIEUSE LADY næste afkom blev i 2003 solgt for ca. dkr. 600.000 og var efter UNFUWAIN (NORTHERN DANCER). Han gik i ringen før BLUE CANARI havde debuteret som 2 åring. Han blev døbt Crabappel og var bl.a. 3. i Gr.3 og Listed race som 3 åring, indløb ca. 400.000 dkr.

Næste afkom kostede naturligvis mange penge da den kom i ringen 2 måneder efter BLUE CANARI vandt fransk Derby, og kostede ca. dkr. 2.400.000.

Han var efter ANABAA (DANZIG) og blev døbt BLUE KSAR. Han kom i træning hos Rob Collet, ejet af Paul Vidal, for hvem han startede i august i Deauville som 2 åring. Han vandt overlegent med 3 længder foran Bremen (SADLER'S WELLS) der var ejet af Sheik Mohammed al Maktoum, som derefter købte BLUE KSAR i en privat handel, så han startede i hans væddeløbs farver i Prix Thomas Byron, Gr.3, på Saint-Cloud i sin næste start som 2 åring hvor han sluttede 4.

Han blev herefter sendt i træning i England hos Saeed bin Suroor, for hvem han startede i et par udskrene løb med 91 i handicap tal med en 2. og 1. plads som resultat. Herefter vandt han Listed race og Gr.3.

Som 4 åring vandt han Listed race og var bl.a. 3. i Gr.2.

Som 5 årig løb han kun 1 gang u placeret, så sendt til Dubai hvor han løb tre gange som 6 årig med to 3. pladser som bedste resultat, den ene i Gr.2.

Vi skal frem til 2007 før næste afkom ud af Delicieuse Lady kom i ringen som var et føl, fremstillet af irske Knocktoran Stud, Ireland på Tattersalls auktion i Newmarket. Han var efter MONTJEU (SADLER'S WELLS) som kostede omkring 1 million dkr i 2006. Føllet blev solgt for ca. 2 millioner dkr. Året efter var han på auktion samme sted som åring, og blev solgt for ca. 2.200.000 dkr.

I 2010 blev en åring efter TEOFILO (GALILEO) og DELICIOUS LADY solgt for ca. 3 millioner dkr, hun kom i træning hos Sir Henry Cecil men vandt aldrig, og tjente kun ca. 25.000 dkr i 5 starter. Hun har i avlen kun givet et startende afkom der har tjent omkring 320.000 dkr. i 40 starter i fladløb/forhindringer. 3 afkom er solgt efter hende, 1 for ca. dkr 55.000, 1 for ca. dkr. 450.000 og 1 for ca. 235.000 dkr.

Næste afkom var på auktion i 2012, og trods hoppe åringen var efter GALILEO (SADLER'S WELLS) blev den kun solgt for ca. 900.000 dkr i Newmarket. Hun startede 7 gange i Frankrig som 3 åring og vandt de 2 og havde omkring 78 i handicap tal.

En bedækning ved GALILEO i 2010 kostede omkring 2 millioner dkr. så det var jo et direkte tab med den salgs pris!

I 2011 havde DELICIEUSE LADY en åring på auktion i Deauville efter DALAKHANI (DARSHAAN) som blev solgt for ca. 750.000 dkr. Det afkom startede kun 1 gang uplaceret og hun har givet 3 middelmådige afkom. 6 åringer er solgt efter hende for total pris af ca. 1.950.000 dkr.

Trods ''fiaskoen'' med åringen solgt i 2012 efter GALILEO kom der i 2014 endnu en åring med ham som far i ringen, denne gang i Deauville hvor hingsten blev solgt for ca. dkr. 2.235.000 hvilket var nogenlunde bedæknings taksten, og køber blev Magnier som jo også er ejer af GALILEO…..Hingsten blev døbt LE MUSEE og gik i træning hos Fabre, startede 1 gang i marts som 3 åring hvor han blev 6. over 2400 meter slået med 20 længder. 3 måneder efter blev han solgt på auktion for ca. 23.500 dkr. til England hvor han har startet 31 gange i flad/forhindrings løb og vundet 8 gange og tjent ca. 500.000 dkr.

Sidste åring solgt ud af DELICIEUSE LADY var en hoppe efter DECLARATION OF WAR (WAR FRONT) for ca. 400.000 dkr. Hun blev døbt Dafia, har startet 4 gange uplaceret i Frankrig.

Den 30. november 2021 var DELICIEUSE LADY's på det tidspunkt 11 årige datter FRAGONARD (TEOFILO) på auktion hos Tattersalls i Newmarket, i fol med CALYX (KINGMAN) og solgt for kun ca. 40.000 dkr.

Sælger er tvunget til at betale bedæknings afgiften på den hingst en ifolet hoppe er i fol med inden hun kan komme på auktion, og i dette tilfælde kostede CALYX ca. 120.000 dkr. så hun var dyr at komme af med.

Der er link til katalog siden her:

https://www.tattersalls.com/cat/december/mares/2021/1866.pdf

9. januar 2024:

Da jeg skrev mit indlæg om betydning jeg syntes franske hingste har haft for vores heste, kom jeg til at tænke på det måske var tid til et nyt eventyr.

Så jeg har brugt nu mange timer på at se hvad jeg kunne finde af interessante hingste til vores 3 avlshopper, og er nået frem til de skal bedækkes i Frankrig i 2024.

Hingsten vi er endt med at vælge opfylder alle kriterier vi kan ønske, dog ikke nogen startende afkom på banerne endnu da hans første årgang er 2 år i 2024.

Han var en top væddeløber med 7 starter i England som 2 åring, første start 30 maj 2017 hvor han blev 2. ud af 14 slået med en mule, vinderen var blevet 2. ud af 13 i sin forrige start. Sjovt nok var den senere Cathrine Erichsen trænede MATCH MAKER (DECLARATION OF WAR) 3. i det løb slået med 1 ¾ længde, ham har vi jo set vinde bl.a. Jockey Club Cup og Golden Mile i Klampenborg med 1 ½ længde begge gange foran KING DAVID (ELUSIVE QUALITY) i 2021.

Yderligere var vores valgte hingst vinder af 3 løb inklusiv Listed race i Newbury og 2. i Gr.2 slået med hals som 2 åring i Doncaster.

Som 3 åring var han 2. i fransk 2000 Guineas ''Poule d'Essai des Poulains'', Gr.1, på Longchamp slået med kort hoved, yderligere var han 2. i Gr.2 og Gr.3.

Som 4 åring vandt han Listed race i England, samt Gr.3 på Longchamp. Yderligere var han 2. i Gr.2 i Ireland og England slået med 1 længde, alle starter var over 1400 meter.

Han viste 5 gange i sin karriere 96,5 i handicap tal.

Hans mor blev solgt for ca. 650.000 dkr. som åring i 2010, og var bl.a. to gange 2. i Listed race og to gange 3. i Gr.3 løb. Hun fik kun 2 afkom i avlen da hun døde som 7 årig, ud over hingsten vi har valgt blev hendes andet afkom solgt for ca. 2.400.000 dkr som åring i 2017 og viste 87 i handicap tal. Hendes far koster ca. 3 millioner dkr. for en bedækning i 2024.

Hans far løb 11 gange i sin karriere, de 10 i Gruppe løb. Han vandt i sin debut som 2 åring i et felt på 15 heste med 2 længder i Ireland. Herefter vandt han sine 3 øvrige starter som 2 åring i Ireland i Gr.1, Gr.2 og Gr.3 løb. Hans sidste start som 2 åring var i Newmarket hvor han vandt Dewhurst Stakes, Gr.1, foran bl.a. FAST COMPANY (DANEHILL DANCER), RAVEN'S PASS (ELUSIVE QUALITY), RIO DE LA PLATA (RAHY), DARK ANGEL (ACCLAMATION) som tilsammen er vindere af 10 Gr.1/Gr.2 løb.

Som 3 åring var vores valgte hingst far 2. i Irsk og Engelsk 2000 Guineas, Gr.1, for så at vinde Epsom Derby, Gr.1, for så at vinde mod ældre heste Champion Stakes, Gr.1, i både England og Ireland. Yderligere var han 3. i Juddmonte Internation Stakes, Gr.1, i Newmarket.

I avlen har han givet vinder af Epsom Derby, Engelsk 2000 Guineas, Irsk 2000 Guineas etc, mere end 30 af hans afkom har fået 93,5 til 102,5 i officielt handicap tal. Der har været 260 åringer solgt efter ham i England og Ireland til en gennemsnits pris af ca. 1.100.000 dkr.

Hingsten vi har valgt hedder HEY GAMAN og hans far er så NEW APPROACH (GALILEO) og hans mor er Arsadi (DUBAWI).

Han er 167 cm høj, er opstaldet helt tilfældigt på Haras du Taillis i Normandiet, som jeg har omtalt før.

Prisen er ca. 14.000 dkr. ved levende føl. Vi tilmelder ham til vores Skandinavisk Breeders Serie for egen regning.

Pris for opstaldning på Haras du Taillis er ca. 4.800 dkr. per måned plus moms (som i Frankrig er 10%).

Jeg ved af erfaring dyrlæge regninger er meget billigere end i Danmark, så på den front bliver man ikke ruineret når der tages prøver før/efter bedækning.

Vi har aftalt med Mikkel Olsen vores 3 hopper køres til Frankrig sidst januar/midt februar skulle nogen få lyst til at sende deres hopper afsted også.

Der er link her til hans 2. plads i Fransk 2000 Guineas, han er indvendigt i boks 2 med jockey i blå dragt/hue med orange stjerne, med helt fremme i starten og ligger så 3. til ind på opløbet :

https://www.youtube.com/watch?v=UkG5nYTCC5s&t=1s

7. januar 2024:

Det er yderst sjældent sket en åring er solgt fra Skandinavien til andre lande, men i 2021 var den engelske træner Jane Chapple-Hyam i Stockholm da hun havde 2 heste til start på Bro Park.

Den ene var AMBASSADORIAL (ELUSIVE QUILTY) der med 90 i handicap blev 2. i Nickes Minneløp, Listed race, trods han kom med tvivlsom form fra England og stod til 23:1 i odds.

Hendes anden deltager på dagen var APLOMB (LOPE DE VEGA) der trods ok form fra England i handicaps, men kun 86 i handicap, blev sidst i et stærkt Bro Park Sprint Championship, Listed race.

Nogle af de 140.000 skr. som 2. pladsen havde givet var allerede investeret aftenen inden, da hun havde købt en hoppe åring efter BAROCCI (DEEP IMPACT) og hoppen ROCK THE LEGEND (ROCK OF GIBRALTAR) der jo bl.a var 2. i Dansk Derby i 2013. Hendes mor er vel en af de 5 bedste hopper nogen sinde i Skandinavien nemlig FUNNY LEGEND (FUNAMBULE) der var vinder af 24 løb i sin karriere, og 5.5 millioner skr.

Bl.a. vandt hun i 2006/2007 Stockholms Stora Pris, Gr.3, og Maris Sveas Minneløp, Gr.3, to løb hvor hun mødte toppen af hingste/vallaker i Skandinavien, som på det tidspunkt efter min vurdering holdt klart højere klasse end nutidens.

Åringen tog Chapple-Hyam naturligvis med til England hvor hun selv trænede den.

Den blev navngivet I Am Legend, og nåede kun 1 start på den fine All-Weather bane Chelmsford der ligger kun 1 times kørsel nord øst af London. Banen er relativ ny, fra 2015, og virkelig moderne og har et godt ry for sine publikums faciliteter, høje penge præmier i løbene med bl.a. to Listed race i løbet af sæsonen, så bestemt ikke en nem bane at vinde løb på.

Her i 2024 får de tilmed en græsbane, som egentligt skulle være taget i brug i 2023, men grundet den ekstreme tørre forår/sommer blev sat tilbage, og man valgte at udskyde premieren til i år.

I Am Legend sluttede 6. ud af 11, slået med ca. 5.5 længde. De 5 første i mål har ligget omkring 70-74 i handicap efterfølgende.

Siden har hun ikke startet, om hun så er gået i avlen må tiden vise, man kan sige hendes afstamning jo på papiret er fint med internationale hingste som ROCK OF GIBRALTAR og FUNAMBULE bag sig, og man skal ikke underkende BAROCCI var en international top væddeløber med sejr i Frankrig i Listed race, samt 2. i Gr.3 på Longchamp. Herefter blev han solgt til USA hvor han for Christophe Clement bl.a. var 3. i både Gr.2 og Gr.3. Det virker som en hingst der er undervurderet i Skandinavisk avl.

Hans far er DEEP IMPACT (SUNDAY SILENCE) der bl.a. er 7 gange vinder af Gr.1 i Japan og bedækkede i 2019 sin sidste sæson til ca. 1,9 mio dkr. og bl.a. irske Coolmore har brugt ham, og resultatet blev Epsom Derby, Gr.1, vinder 2023 AUGUSTE RODIN.

Apropos det derby, står det klart Coolmore for at undgå endnu mere ''inbreeding'' på deres mange hopper med tætte relationer til top hingste som GALILEO, MONTJEU, SADLER'S WELL etc. jo er tvunget til at bruge hingste som ikke har disse hingste i de første generationer, eller ligefrem i ingen generationer.

De har jo købt for mange penge den franske WOOTTON BASSETT (IFFRAJ) alene af den grund, og han var jo far til 2. hesten i Epsom Derby KING OF STEEL der dog ikke er ejet/opdrættet af Coolmore.

Heldigvis kommer der jo som vist i 2023 Epsom Derby storløbs vindere ud af kryds med andre hingste som med AUGUSTE RODIN. 

KING OF STEEL derimod har med VERGLAS (HIGHEST HONOR) som morfar faktisk ingen af de ''normale'' Coolmore hingste bag sig i flere generationer, og vil uvilkårligt blive yderst populær som avlshingst alene af den grund, ud over han jo er en fantastisk væddeløbs hest.

3. januar 2024:

En debat der naturligvis ikke fylder så meget herhjemme, men alligevel dukker op engang i mellem hvis man virkelig går op i galop, er de bedste hingste i Europa.

Mange er tilhængere af FRANKEL (GALILEO) andre hælder til DUBAWI (DUBAI MILLENIUM) da de er de 2 dyreste til rådighed i øjeblikket.

Jeg laver en kort gennemgang af de 2 hingste, og slutter af med en noget overraskede faktuel forskel på dem!

FRANKEL, der nu er 16 år, bedækker til 3 millioner dkr. i år, hvilket er en stigning på ca. 600.000 dkr. i forhold til 2023, da han startede i avlen som 4 års i 2013 bedækkede han de 5 første år til ca. dkr. 1 million.

Hans bedste afkom må være CRACKSMAN der bl.a. er vinder af 4 Gr.1 løb, bl.a. Champion Stakes på Ascot i 2018 med ikke mindre end 6 længder, han viste 105 i handicap tal. I avlen stod han til ca. 200.000 dkr. de første 2 år og de næste år inklusiv i 2024 til ca. 150.000 dkr.

En anden blandt mange top afkom fra FRANKEL er ADAYAR som bl.a. vandt Epsom Derby, Gr.1, i 2021 med 4 ½ længde, senere det år vandt han King George VI And Queen Elizabeth Qipco Stakes, Gr.1, på Ascot med 2 længder. Han debuterer i avlen i år, og helt specielt for en Godolphin ejet hingst i Japan til en takst af ca. 850.000 dkr. Jeg henviser i øvrigt til mit indlæg om japansk galopsport 28. november 2023.

DUBAWI, der nu er 22 år, bedækker også til 3 millioner dkr. i år, hvilket han også gjorde i 2023. Da han debuterede i avl tilbage i 2006 var det til ca. 225.000 dkr, og i hans 4. sæson i avlen var han helt nede i ca. 135.000 dkr (det er som regel det billigste år for en hingst da ''nyhedens interesse'' er gået af ham efter hans første år i avlen, samt det faktum ingen ved hvordan hans første årgang vil begå sig på banerne senere det år).

Han har således gået en noget hårdere vej end FRANKEL for at ende i 3 millioner for en bedækning, men hans afkoms enestående resultater har arbejdet hans pris helt til tops. Fra 2016 og til 2022 kostede han ca. 2.250.000 dkr.

Personligt er jeg mest vild med hans søn POSTPONED som løbs hest, måske fordi jeg har set ham live et par gange, men for pokker en dejlig hest han er, og faktisk koster han kun ca. dkr 35.000 for en bedækning i år i England. At han startede i avlen til ca. dkr 190.000 er nok et tydeligt tegn på han ikke har levet op til forventningerne, men det ændrer ikke på hans top niveau som løbs hest hvor han var helt oppe og vise 102 i handicap flere gange.

Hans søn MAKFI er jeg også vild med, igen måske fordi jeg har set ham live, men ud over at vinde Engelsk 2000 Guineas, Gr.1, i 2010 vandt han samme år Jacques Le Marois, Gr.1, i Deauville foran GOLDIKOVA (ANABAA) med 2 længder, og den tophoppe kom med ikke mindre end 10 Gr.1 sejre før hun mødte ham, vundet i Frankrig, England, Hong Kong, USA!

Efter det nederlag til MAKFI vandt hun 4 Gr.1 løb, tre 2. pladser i Gr.1 og en 3. plads i Gr.1, så præstationen af ham var ufattelig stærk, lig dertil at 3. hest i mål den dag var PACO BOY (DESERT STYLE) der var vinder af 3 Gr. 1 løb, samt 3 Gr.2 løb etc.

En ''sjov'' twist ref MAKFI er, at han blev solgt 28. oktober 2009 som ustartet 2 åring ud af træning i Newmarket fra Marcus Tregoning for kun ca. 235.000 dkr. ejet af Shadwell Stud (Sheikh Hamdan).

Bare 29 dage senere startede han for sin nye træner Delzanges i Frankrig og vandt nemt foran 13 andre.

Historien er at en af Tregoning arbejdsryttere var ven med en ansat i Delzanges stald, og havde sagt at den hingst var værd at købe, og det må man sige han var!

Heldigvis for Tregoning var Sheikh Hamdan en loyal ejer, der accepterede at der var sket en fejl af de større, men fortsatte som ejer hos Tregoning, det må man da kalde format af en ejer!

MAKFI var 4 år i avlen i England til ca. 225.000 dkr. for en bedækning og så 2 år i Frankrig hos Aga Khan's Haras du Bonneval til ca. dkr. 150.000, for så at blive solgt til Japan.

Men nu tilbage til den store forskel på de 2 top hingste.

Målet for de største ejere og trænere i England, Ireland og Frankrig er uden tvivl at vinde Epsom Derby.

Det er noget man kigger på når der opdrættes, og specielt også når der handles på auktioner.

Går man efter det, skal man faktisk holde sig fra afkom efter DUBAWI der overraskende nok, trods hans afkom i alene England og Ireland har vundet 57 Gruppe 1 løb, aldrig har haft afkom blandt de 3 første i Epsom Derby! 

Han har trods alt været i avlen siden 2006. Hans resultater i Epsom Oaks, Gr.1, der løbes samme weekend som Derby er kun lidt bedre med en 2. og en 3. plads.

Utroligt er det, specielt når man tænker på han har avlet top stayere som fx POSTPONED og ikke mindst GHAIYYATH der er har vist 105 i handicap tal og vundet bl.a. to Gr.1 løb over 2400 meter i Coronation Cup i Newmarket og Grosser Preis von Baden i Tyskland.

MONTEROSSO er også efter DUBAWI og vinder over 2400 meter i Gr.2 løbet King Edward VII Stakes.

Det samme gælder AL KAZEEM der er vinder af Jockey Club Cup Stakes, Gr.2, over 2400 meter i Newmarket.

Men måske starten af juni i 3 års sæsonen bare er nogle måneder for tidlig for stayers efter DUBAWI.

I deres løbs karriere var FRANKEL aldrig ude over 2000 meter i sine 10 starter som han jo alle vandt. DUBAWI løb 7 gange mellem 1200-1600 meter og vandt de 5 og en 2. samt 5. plads, og så var han som storfavorit 3. i Epsom Derby.

FRANKEL derimod har brillieret som avlshingst utallige gange i både Epsom Derby og Oaks på 1-2 og 3. pladser.

Om det gør ham bedre end DUBAWI kan jeg ikke vurdere.

1. januar 2024:

Godt Nytår!

Min interesse for galop var fra jeg var 6 år til omkring 16 år nærmest kun omkring Klampenborg. Jeg gik virkelig op i det, jeg kunne huske alle vindere, og 2. og 3. heste i mål i samtlige storløb, afstamning på hestene osv.

Jeg havde de første år 10 kroner med til løbsdage, og hvor andre børn ville købe slik for pengene, gik jeg ind i bygningen med totalisator spil og fik en voksen i køen til at spille 5 kroner plads på en hest jeg troede på, og forhåbentlig blev min indsats forrentet så jeg kunne blive ved at spille hele løbsdagen. Til slut hvis der var overskud eller bare et par kroner tilbage, gik jeg som andre børn i slikboden.

Der var så mange folk i den gamle trætribune at man stod tæt pakket sammen, jeg kiggede ind i navle højde på de fleste, det var ren kaos til tider følte jeg.

I løbet af en løbsdag gik jeg rundt og samlede toto boner op som folk havde smidt, og jeg fandt altid mindst 1 bon hvor der var en lille gevinst som jeg kunne hæve, småpenge, men med mit budget en stor gratis gevinst og så jeg havde mere at spille for 😊

Da jeg blev omkring de 12 år tjente jeg lidt penge i løbet af ugen hos mine forældre, så nu var budgettet til løbsdage omkring 50 kroner, jeg havde ofte en kammerat med der havde samme beløb, og sammen lavede vi en v5 kupon til omkring 30-40 kroner. Hvis vi var så dygtige/heldige at være gået igennem afdeling 1-2-3 kunne vi sælge en part i bonen i Toto boden, hvor der altid var et par ældre herrer der råbte ''er der V5 til salg''. Havde der været overraskelser i en af de første afdelinger, kunne vi sælge for eksempel 50% for 100 kroner, ikke mere da vi jo ofte kun havde 1 eller 2 heste i hver af de 2 sidste afdelinger, og dengang var der oftest 12-14 heste i hvert løb så det var svært at vinde.

Men fik vi solgt en part i vores bon var vi jo på den grønne gren, for der var stort overskud i vores verden, og samtidig var vi jo stadig med i 50% af bonen de sidste 2 afdelinger.

Vi vandt desværre aldrig v5 som børn, men jeg husker stadig den ene gang hvor vi havde lavet en bon til 32 kroner, og vi var i syv sind om vi i sidste afdeling skulle ofre 16 kroner på at tage en hest der hed Garonne med (utroligt man stadig kan huske det 40 år efter), men vi valgte at spare de penge og så have ekstra til vinder/plads spil i de øvrige løb. Siden jeg stadig husker det så klart, er jo at Garonne vandt, og havde vi haft den med var gevinsten over 10.000 kroner!

Da min far stoppede med at have heste omkring min 16-17 års alder, og turen til Klampenborg hver weekend dermed også stoppede, var det begrænset hvor meget jeg fulgte med i de næste 10 år. Man kunne jo ikke som i dag se løb live, og spille over nettet, og internet sider som galopsport.dk etc. eksisterede ikke, ellers havde jeg fulgt det på nærmeste hold.

Jeg kom i lære i shipping som 19 årig, og arbejdede i de næste år ekstremt mange timer hver dag, fik børn, købte hus i Svendborg og og og, så pludselig var jeg 27 år før jeg fandt tid til galop sporten igen.

Jeg begyndte at ride hos min gode ven Jan Godtfredsen, som havde en gård omkring Ringsted, med en masse heste i alle aldre/klasser. Klart bedst var jo hans fantastiske LAST DANCE (SHAHDJI) som bl.a. vandt Dansk Jockey Club Cup i 1997, som den første der besejrede Søren Jensens ''Kongen af Klampenborg'' FEDERICO (KNOWN FACT) hvilket kom bag på rigtig mange. FEDERICO havde inden den start løbet 3 gange på Klampenborg hver af de foregående 3 sæsoner, og vundet alle 9 løb.

Jan Godtfredsen var/er værre end mig når det kommer til selvtillid 😊 og jeg husker han før løbene skrydende sagde til mig ''vi trækker tarmen ud på Kongen i dag'', jeg tænkte i mit stille sind at han nok skulle være tilfreds med 2. pladsen. Men taktikken var klar, Jacob Johansen som red LAST DANCE gik i front fra start til mål og via hestens evner og hårde tempo nedkæmpede FEDERICO der endte 2. i mål slået med næsten 5 længder!

Det blev noget af en omvej, at komme frem til det jeg egentligt ville skrive om i dag, nemlig at efter mange år kun at være interesseret i hovedsagelig dansk galopsport skete der en ændring omkring år 2000.

For hvor vi havde været forkælet med Filip Zwicky gode hjemmeside www.galopsport.dk og stadig er det, dukkede der en ny hjemmeside op med fokus på galop sporten.

Filip har altid været yderst ordentlig i sin omtale af alt i galopsporten, og ekstremt sjældent (hvis overhovedet?) har skrevet kritisk om sporten. Det er tydeligt hans indgangs vinkel til hans hjemmeside og stor respekt for det fra mig, og alle andre er jeg sikker på.

Men den nye ''aktør'' på galop hjemmeside plan var lidt anderledes.

Hans ''Bongo'' Poulsen fra Fyn startede www.bongoracing.dk

Bongo tog en masse fotos fra løbsdage og brugte på sin hjemmeside. Han skrev engageret om løbene på Klampenborg og i provinsen, og efter min mening faktisk altid korrekt. Men Bongo lagde ikke fingre imellem hvis han for eksempel syntes en jockey overdrev sin brug af pisk, red imod reglementet, satte hænderne ned sidst i opløbet og mistede en 3. plads og i stedet blev 4. eller 5. 

Bongo havde ingen problemer med at skrive hvis han fandt hovedparten af hestene i en årgang var ringe, og selv om det var tydeligt han havde ret, blev det taget ilde op af de fleste af dem der ejede/trænede/opdrættede den årgang.

Det er vores sport her i Skandinavien simpelthen for lille til at absorbere, altså kritik selv om den ofte er berettiget.

Jeg var selv i lidt over et år i Dansk Galop bestyrelse, og her blev Bongo stor rost af 2 af landets førende opdrættere lige da han havde startet sin hjemme side, for så 9-10 måneder efter at blive taget op under punktet Eventuelt, for han var jo pludselig skadende for sporten? Engang vrøvl, men det var seriøst nogens mening som man brugte tid på at diskutere.

Bongo lod sig ikke slå ud, men gradvist begyndte han at skrive mere og mere om specielt fransk galopsport, og det må jeg sige vakte min interesse.

Da Bongo på en eller anden måde fik kontakt til stutteriet Haras du Taillis i Normandiet, og skrev om hans besøg på stutteriet og ture ud til de andre stutterier i Normandiet hvor han så kvalitets hingste, flotte stutterier etc. blev jeg endnu mere interesseret i fransk galop.

Følgende jeg skriver nu, kan jeg takke Bongo for, for uden hans passion for galopsporten og flotte billeder/artikler fra hans ture i Frankrig havde jeg aldrig opdaget den del af galop verden.

Ejer og daglig leder af Haras du Taillis er en yderst behagelig mand man kan stole 100% på ved navn Bernhard Wenger. Hans far grundlagde Haras du Taillis, og Bernhard er dansk gift så taler flydende dansk også.

Vi havde på det tidspunkt 2 avlshopper, og jeg begyndte at planlægge at sende dem til Frankrig for bedækning.

Bongo gav mig kontakt detaljer til Bernhard Wenger, og i 2004 kørte jeg med min gamle ven Gunnar Ferdinand vores 2 hopper til Haras du Taillis. Det var en 16 timers tur i januar, med dårligt vejr, og klokken var 4 om morgenen da vi ankom på stutteriet. Vi sov 3 timer, for så at gå rundt og se hele stutteriet som havde 2 avlshingste, omkring 50 avlshopper og 40 åringer.

Derefter kørte vi til Deauville og så galop løb, så tilbage til Haras du Taillis og næste dag ud og se avlshingste på andre stutterier.

Fruen og jeg er altid blevet taget fantastisk godt imod når vi har været på besøg på utallige franske stutterier. Jeg spurgte engang Bernhard Wenger om det var ok vi bare sådan kom for at se hingste, velvidende at vi nogen gange ikke ville bruge hingsten. Til det svarerede Bernhard at man på stutterierne så det som en ære bare det vi ville se deres hingst, og hvem ved, måske 2-3 år senere kom den besøgende med en hoppe til hingsten.

Baggrunden for at bruge al den tid, og penge, på at køre 2 hopper til Frankrig var at vores hopper var ok men ikke de bedste i Skandinavien. Bedækkede vi med de samme hingste som andre i Skandinavien, ville vi teoretisk ikke blive bedre end de andre, men kvaliteten på de franske hingste var/er klart bedre end herhjemme og dermed kunne vi indhente/komme nærmere de bedste herhjemme med vores opdræt.

Teorien virkede fint på den ene hoppe, de afkom vi havde fra hende med hingste herhjemme havde haft max 66 og 69 i handiap tal, de tre afkom efter franske hingste fik 78, 78 og 84 i handicap tal.

Den anden hoppe havde haft et afkom med max 56 i handicap, de 3 føl hun fik fra franske hingste kom de 2 ud for uheld og startede ikke og den ene fik 57 i handicap og kun 4 starter.

Samtidig via vores mange ophold i Frankrig fik vi en del kontakter indenfor galopsporten dernede, og på et tidspunkt besluttede vi os for at købe nogle heste i Frankrig og sætte i træning dernede. I alt 3 styk købte vi, og den ene vandt Listed race og var placeret 4. i Gr.3 og 5. i Gr. 2, og fik 90 i handicap tal.

Det er bestemt ikke nemt at vinde løb i Frankrig, jeg husker stadig da vi havde en 3 åring meldt til maidensløb og der var meldt 128 heste i løbet, det er faktisk ikke unormalt at 60-90 heste er meldt i samme løb midt i sæsonen!

Jeg mindes vores 2 åring i træning dengang startede 3 gange det år, i det ene løb var der 20 heste i feltet, og hun nåede at møde 8 konkurrenter i de 3 starter der blev vinder/placeret 2-3 i Gruppe/Listed race – så man får intet forærende!

Vi købte også løbs heste fra Frankrig og tog hjem hvor fruen og jeg stod for alt dagligt arbejde, træning, transport til løb, klargøring på løbsdage til løb, osv.

Første køb var i 2007 da vi købte Here She Comes (TAKE RISKS) som vi startede 8 gange, hun vandt 2 hoppe løb i Klampenborg med 50.000 dkr til vinderen, samt var 2. og 3. i Listed race i Sverige, 2. og 3. i Listed race i Norge og viste 88 i handicap.

Siden købte vi i 2014 Aylin (GOLD AWAY) som for os viste 89 i handicap tal, og vandt EOS Memorial i Norge, samt var 2. i Listed race i Hamborg slået med hals, og to gange 4. i Listed race i Tyskland begge gange kort slået med kun 2-2.5 længder. Yderligere vandt hun Jydsk Champion Stakes overlegent i sin første start for os. 

I 2018 købte vi vallaken LOTUS CAFE (SIYOUNI) som bl.a. var 2. i Jydsk Champion States og viste 83 i handicap.

Vi tog vores opdræt fra Frankrig DANISH DESIGN (AMERICAN POST) hjem til Danmark, hun vandt bl.a. GÖTEBORGS STORA PRIS og viste 87 i handicap.

Siden har vi avlet på de 3 nævnte hopper, samt 2 andre hopper købt i Frankrig, hvor vi har beholdt nogle af deres afkom og ellers solgt en del i Deauville som det har været spændende at følge når de løb i Frankrig, Ireland og England.

I forbindelse med vi havde heste i træning i Frankrig, i nogle år hos Pia Brandt, ringede hun en dag til mig og spurgte om jeg ville overtage den tidligere vinder af Listed race MARGARETA WETTERMARKS MINNESLÖPNING hoppen POLLIWILLINE (MULL OF KINTYRE)

Hun var i fol med LE HAVRE (NOVERRE), og jeg kunne få hende gratis da ejeren af hende var død og arvingerne ikke ville beholde hende.

Eneste betingelse var, at der skulle betales ca. dkr. 37.500 hvis hun folede et levende føl til ejerne af LE HAVRE. 

Vi havde på det tidspunkt opstaldet i Frankrig 4 avlshopper, 4 føl og 3 løbs heste i træning, så min overførsel af Euro hver måned til Frankrig var rimelig stort 😊 Men i stedet for bare at sige nej tak, ringede jeg til min bror Dean og spurgte om det ikke var noget for ham. Han brugte 30 minutter til at tænke sig om, og ringede så og sagde ja tak. Hvilket han jo aldrig har fortrudt da det afkom hun folede var den gode hoppe TRANSSYLVANIA der bl.a. vandt Lanwades Stud Stakes , Listed race, i Norge og var 2. i Mowerina løb.

Hun har i avlen givet TASSMANIA (SIR PERCY) der bl.a er vinder af dansk 2000 Guineas og Mowerina løb.

Yderligere er hun mor til TITANNIA (APPEL AU MAITRE) der jo er vinder i 2022 af Dansk Derby, Jyllands Løb, Breeders Trophy Classic, og i 2023 vinder af et stærkt Fawzia Stakes.

Sidste gode afkom der er storløbs vinder med forbindelse til Frankrig vil jeg nævne min gode ven Uffe Juuls dejlige hoppe MADAME ESPRIT.

Uffe havde hendes mor KINKY SPOT (MAS MEDIA) som løbs hest, og han havde fulgt med i vores afkom avlet på franske hingste, og da jeg nævnte vi i 2007 ville sende en hoppe til ESPRIT DU NORD (LYPHARD) som var Gr.1 løbs vinder, og som i 1983 var en af de første internationale stjerner til at løbe i Japan Cup, Gr.1, i Tokyo hvor han blev en flot 3.

Han var opstaldet på Haras du Taillis, vi skulle kun betale ca. dkr. 7.500 ved levende føl, og han havde avlet flere Gruppe/Listed vindere og placerede, hans afkom havde på det tidspunkt vundet over 50 millioner dkr. i Frankrig alene (75 millioner inklusiv fransk bonus).

Uffe var som altid frisk, og han har heller aldrig fortrudt han sendte sin hoppe til Frankrig, da det afkom han fik jo var MADAME ESPRIT som vandt bl.a. Dansk Oaks, Screptre Stakes, EOS Memorial, og var 2. i EOS Memorial, Skandinavisk Opdrætnings løb og 3. i Dansk Kriterium, i alt vandt hun 1.100.000 dkr. i sin karriere.

Man kan vel konkludere, at Bongo's hjemmeside har haft en vist aftryk på skandinaviske galopløb hvis man drager en parallel til ovenstående løbs/avls resultater, som jeg ikke kan se var sket uden hans inspiration på hans hjemmeside.

30. december 2023:

Ordet Pinhook læser man ofte i galopsporten, hvor en/flere person(er) køber et føl med øje for at sælge den igen som åring, forhåbentlig med en god profit.

Håbet er naturligvis føllet udvikler sig til at blive en perfekt åring fysisk og psykisk, samt at man kan være så heldig en af dens søskende, eller den mors søskende eller deres afkom vinder eller bliver placeret i Gruppe/Listed race i det mellemliggende år.

Yderligere er en vigtig faktor, at dens far får stor succes, specielt hvis den giver en masse vindere af 2 års løb det følgende år.

Succeshistorier læser vi jo altid, og derfor virker det så nemt, men var det tilfældet ville alle jo gøre det.

Der er mange der har brændt fingrene på Pinhook køb.

Når der sælges føl på auktioner, er det naturligvis ikke alle der købes med videre salg for øje, men ser man på føl solgt på Tattersalls og Goffs auktioner i 2022 var det i alt 1500.

De 62% blev fremstillet igen på auktion som åringer, altså 929.

Som jeg skrev tidligere her på siden, kan man ikke som opdrætter/ejer forvente at salgshusene bare siger ja til alle tilmeldte åringer til auktion. Når man melder til auktion, sender auktionshusene en af deres ansatte ud og inspicerer den tilmeldte åring, og allerede der kan de sige nej hvis åringen har mangler fysisk eller psykisk ikke er vurderet egnet.

Yderligere fravælges en del åringer på grund af deres afstamning ikke er vurderet god nok, der er et bestemt antal åringer der er besluttet der skal sælges, og dem med dårligst afstamning bliver sorteret fra når man når til grænsen.

Fra føllet er købt, til det fremstilles igen går der normalt omkring 10 måneder, og omkostninger for at have en åring stående på stutterier i England/Ireland/Frankrig ligger omkring 9.000 dkr. per måned, dertil er der jo en del andre omkostninger til smed, dyrlæge, transport, auktionsgebyr, agent kommission etc. så man skal regne med omkring 110-120.000 dkr. for den periode.

Gennemsnits prisen fra den dag de 929 føl var handlet lå på ca. dkr. 360.000, og gennemsnits salgs prisen var på ca. dkr 550.000, hvor der så er udgifter i runde tal omkring 110.000 dkr. så giver det en gennemsnits profit på ca. dkr. 80.000, hvilket jo er en gennemsnits forrentning på 18% som må vurderes som ganske god.

Men, ikke alle har jo tjent 18%, nogle har tjent meget mere, og så er der nogle der har tabt.

Bedst handel var et føl efter CRACKSMAN (FRANKEL) der kostede ca. dkr. 480.000 og blev solgt for ca. dkr. 4.100.000!

Kun 39% af Pinhooks var med profit, 61% med tab, af de 929 solgte åring var 381 (altså 41%) med 30% tab eller mere.

Jeg har søgt på Pinhook køb lavet af skandinaviske ejere/opdrættere i England/Ireland/Frankrig og jeg fandt på Filip Zwicky gode hjemmeside www.galopsport.dk bl.a i 2016 solgte 360 North Horse Racing en åring i Deauville for ca. dkr. 900.000 som var købt som føl for ca. dkr 390.000, så med ca. 110.000 dkr i udgifter oven i købs prisen en profit på ca. dkr. 400.000.

360 North Horse Racing købte I 2019 på Goffs auktion et føl for ca. dkr. 485.000 som de sendte til York Stutteri, hoppen blev året efter fremstillet på auktion i Danmark og købt tilbage af 360 North Horse Racing, siden gik hun i træning i Sverige men udover et prøveløb kom hun aldrig til start. Yderligere købte de et hingsteføl for ca. dkr. 600.000 på samme i auktion hos Goffs, den blev også købt tilbage det følgende år i Danmark, gik i træning i Sverige hvor den tjente ca. dkr. 110.000 i 4 starter og fik 78 i handicap tal.

I 2012 solgte Bernt Dahl en åring i Deauville for ca. dkr. 1.080.000, og han havde købt den som føl for ca. dkr. 320.000.

Nogle af de penge investerede han i endnu et føl i 2012 til ca. dkr. 225.000, som blev solgt året efter for ca. dkr. 600.000 i Deauville.

Buskop købte i 2017 et føl i samarbejde med en englænder for ca. dkr. 470.000 i Deauville, den blev solgt året efter for ca. dkr. 1.190.000.

York Stutteri købte i 2017 en søster til Niels Petersen trænede SQUARE DE LUYNES (MANDURO) for ca. dkr. 60.000 i Deauville, den blev fremstillet i Danmark året efter og solgt for 140.000 dkr. Hoppen Queen Khaleesi løb 3 gange uplaceret i Danmark.

I 2018 købte Jessica Long på Tattersalls auktion et føl for ca. dkr. 30.000, den blev købt tilbage på auktion i Danmark året efter for 30.000 dkr, den kom aldrig til start. På samme auktion købte hun et føl for ca. dkr. 10.000 som blev solgt året efter i Danmark for 85.000 dkr. til Norge, hvor den fik navnet WILLOW IT IS, den tjente ca. 55.000 dkr og max 71 i handicap.

Darren Tsang (Stald Hongkong), købte på Goffs i 2019 et føl for ca. 225.000 dkr., den blev fremstillet året efter på Goffs men købt tilbage for ca. dkr. 165.000. Hun blev døbt AUTOMN ANGEL og må været handlet privat efter auktionen, i hvert fald kom hun til start som 2 åring i England ejet af Cropthorne Syndicate. På samme auktion købte han et føl for ca. dkr. 105.000 og den blev solgt året efter for ca. dkr. 170.000.

I 2019 købte Pernilla Nilsson på Goffs auktion et føl for ca. 30.000 dkr, den blev solgt året efter i Danmark for 120.000 dkr. Den blev døbt Camacha, og gik i træning hos Paul Fitzsimons hvor den startede 4 gange, tjente ca. 21.000 dkr og havde 67 i handicap.

I 2019 købte York Stutteri et føl for ca. 50.000 dkr, den gik tilbage på auktionen i Danmark året efter. Den blev døbt Comandor, gik i træning i Norge og startede 3 gange, med en total indtjening på ca. dkr. 6000.

I 2019 købte Buskop i Deauville et føl (SAVE THE QUEEN) for ca. dkr. 260.000, der blev udtalt planen var hun skulle fremstilles i Deauville igen som åring, men det skete ikke. Hun blev som 2 åring i august sendt til Danmark, og debuterede året efter trænet af Jessica Long, hun har tjent ca. dkr. 110.000 i sin karriere.

På samme auktion købte Buskop også et føl (SAVE THE KING) for ca. dkr. 270.000, der blev udtalt planen var han skulle fremstilles i Deauville igen som åring, men det skete ikke. Han blev som 2 åring i august sendt til Danmark, og debuterede året efter trænet af Lars Kelp, han har tjent ca. dkr. 190.000 i sin karriere.

På samme auktion købte Buskop et føl (CHIANTI) for ca. dkr 45.000, som skulle til Danmark og på auktion det følgende år. Her blev han købt tilbage. Siden kom han i træning hos Niels Petersen og er nu vinder af ca. dkr. 415.000.

På Goffs auktion i 2020 købte York Stutteri et føl for ca. dkr. 37.500, moderen er GIN AND SLIM, den blev købt tilbage på auktion i Danmark det følgende år. Den var i træning hos Lars Kelp, umiddelbart kan jeg ikke se den har startet. På samme auktion handlede York Stutteri et føl til ca. dkr. 50.000, den blev solgt for ca. dkr. 260.000 i Danmark. Hun blev døbt Footsteps Daughter, startede 4 gange som 2 åring i Sverige og tjente ca. dkr. 30.000.

På samme auktion købte svenske Stefan Uppström et hoppe føl (I Am A Fighter) der gik tilbage i ringen uden bud, så en privat handel derefter. Den startede en gang som 3 åring i Sverige og blev 5. slået med 13.5 længder.

På samme auktion købte danske JC Organization via Filip Zwicky som agent et føl for ca. dkr. 2.235.000, den blev solgt året efter for ca. dkr. 4.700.000, så en imponerende profit. Hingsten blev døbt Beyond The Steps, kom i træning i Ireland og har som 3 åring startet 2 gange i år, først blev han 7. ud af 8 slået med 7 længder for så at blive 14. ud af 14 slået med ca. 32 længder.

I februar 2020 købte York Stutteri en åring som Pinhook for ca. dkr. 200.000, jeg kan ikke se det nåede nogen auktion/kom til start, den var ud af Cinderella Queen.

I 2021 købte Lars Chr. Nielsen et føl på Goffs auktion for ca. dkr. 67.500, den blev købt tilbage det følgende år på auktion i Danmark. Jeg kan ikke se det afkom har startet (dens mor er Loveliness).

Flemming Salomonsen købte på samme auktion et føl for ca. dkr 142.500, den blev året efter solgt i Tyskland for ca. dkr. 255.000.

York Stutteri købte på samme auktion et føl (Adelina Blue) for ca. dkr. 90.000, den blev købt tilbage for 45.000 året efter i Danmark. Den er nu i træning hos Flemming Poulsen, har startet 6 gange og tjent 20.000 dkr.

Igen handlede York Stutteri på vegne af JC Organization samme auktion et føl for ca. dkr. 930.000, den blev sendt til Frankrig hos svenske Anna Sundströms der driver Coulonces Sales, hvor de med stor succes ''klargør'' åringer til de store auktioner i England/Ireland/Frankrig. Den blev solgt som åring for ca. dkr. 1.500.000 på Goffs auktion, den er i træning hos Roger Variann men er stadig ustartet.

York Stutteri gjorde igen som ovenstående, købte et føl på vegne af JC Organization nu til ca. dkr. 1.230.000, også den blev sendt til Coulonces Sales for at blive klargjort til videre salg, og året efter blev den solgt for ca. dkr. 1.750.000. Den blev døbt Do It With Style og kom i træning hos Aidan O'Briens søn Donnacha. Han startede i år 6 gange som 2 åring, vandt i sin debut og var bl.a. 3. og 5. i Gr.3, samt 4. i Gr.2. Desværre fuldførte han ikke sin sidste start i september og blev efterfølgende aflivet. Han sluttede med 88.5 i handicap tal og ca. dkr. 175.000 i indtjening.

Norske Stall Perlen købte på Goffs auktion i 2021 et føl for ca. dkr. 1.120.000, som blev solgt året efter for ca. dkr. 1.640.000.

Flemming Salomonsen købte 2 føl på Goffs auktion i 2022 for henholdsvis ca. 52.500 dkr og ca. 45.000 dkr, begge blev købt tilbage på auktion i Danmark i år.

Darren Tsang (Stald Hong Kong), købte et føl på Goffs auktion i 2022 for ca. 375.000 dkr, den blev i år solgt for ca. 410.000 dkr.

Stall Perlen købte et føl på Tattersalls auktion i 2022 for ca. 2.400.000 dkr, den blev solgt i år for ca. 3.725.000 dkr.

I 2022 købte The Nordic Partnership – bestående af familien Sundströms Coulonces Sales, Pia og Henrik Stork samt The JC Organization – på Goffs auktion 1 føl for ca. dkr. 315.000 som blev solgt i år for ca. dkr. 670.000.

Et føl de også handlede på samme auktion kostede ca. dkr. 330.000, den blev solgt året efter for ca. dkr. 730.000.

Endnu et føl de handlede på samme auktion kostede ca. 600.000, den blev købt tilbage ved et bud på ca. 900.000 dkr i september 2023. Den må være handlet privat bagefter, og jeg kan se den et par måneder efter blev solgt som åring for ca. 365.000 dkr på Goffs auktion, sælger Peter Nolan Bloodstock.

Et føl de handlede på samme auktion kostede ca. dkr. 210.000, den blev solgt for ca. dkr. 150.000 året efter.

Slutteligt købte The Nordic Partnership et føl de handlede på Goffs auktion 2022 som kostede ca. dkr. 210.000, den gik tilbage i ringen med sidste bud på ca. dkr. 430.000 i år, men utroligt nok solgt samme dag i privat handel ifølge Goffs hjemmeside for ca. dkr. 1.860.000!

De føl der er købt i udlandet, ud over sidst nævnte, hvor man ser profit på over 400.000 dkr (altså med de estimerede omkostninger på ca. 110.000 dkr inkluderet i profit beregningen), har kostet 320.000, 470.000, 930.000, 1.120.000, 1.230.000, 2.235.000, 2.400.000 dkr. så der skal noget kapital til for at være med hvor de større penge er at hente.

Ydereligere er det heldigt ingen af de føl kom til skade frem til dagen hvor de gik igennem ringen som åringer, det er jo desværre en risiko man også har når man gør et Pinhook.

Af de 7 med netto profit over 400.000 dkr, er de 6 i startbar alder. Jeg kan ikke finde den Bernt Dahl solgte i 2012 købt for 320.000 dkr. Af de 5 andre har ifølge Racing Post de 3 startet henholdsvis 6, 2 og 2 gange hvor af kun 1 har vundet, og samlet indtjening for dem er 175.000 dkr. Den ene af de ustartede er kun 2 år og som nævnt i træning hos Roger Varian, mens den Stall Perlen købte for ca. 1.120.000 aldrig har startet og den er født 2020. Det ændrer jo ikke på den gode profit sælgerne har haft, men faktisk utroligt de ikke har præsteret bedre når man tænker på deres pris som føl og ikke mindst senere som åringer.

Yderligere tegner der sig en klar tråd i der er ingen, eller yderst begrænset profit når føl kommer til Skandinavien med videre salg for øje året efter. De er købt som føl for ca. 1.700.000 dkr, og solgt på auktion i Danmark for i alt 610.000 dkr. og af de solgte i startbar alder har de tjent 630.000 dkr til sammen.

Slutteligt, Godt Nytår!

25. december 2023:

Glædelig jul

Det er desværre begrænset hvor meget man kan finde af gamle tv optagelser om galopsport i Danmark, men i Danmarks Radio tv arkiver har jeg fundet de her klip.

Fra 1971 hvor der åbenbart var en børne udsendelse hvor de 2 hovedpersoner (en dansk dreng og svensk pige) er på sommer besøg på Klampenborg Galopbane.

Personligt genkender jeg Jørgen ''Winston'' Hovgaards væddeløbsfarver, grøn med W.

Jørgen døde desværre for 4-5 år siden, jeg husker ham som en yderst behagelig mand, altid i godt humør. Han var ''i gamle dage'' stutterimester hos familien Trock, og siden selv opdrætter, hesteejer, og amatørtræner, bl.a. for den fine hest SOLO (CAJUN CADET).

Yderligere er der Reuterskiold Senior i paddocken, og ellers må jeg melde pas på de andre man ser.

Det er cirka 26 minutter inden i udsendelsen og 9 minutter frem:

https://www.dr.dk/bonanza/serie/467/hemmelig-sommer/66960/hemmelig-sommer-24-en-tur-paa-galopbanen

Ellers nogle korte ældre klip i sort/hvid fra DR arkiv:

Først fra 1960:

https://www.dr.dk/bonanza/serie/646/dansk-filmjournal/5302/derbyloeb

Igen fra 1960, åbningsdagen:

https://www.dr.dk/bonanza/serie/646/dansk-filmjournal/5291/galoppraemiere

++++

I 1957 var der en udsendelse med følgende program info:

Fra den nye sæsons begyndelse vil Klampenborg Galopselskab møde op med en række nye heste. Man har bl.a. været til Englands berømte "New Market", hvor der hvert år holdes auktion over verdens fineste fuldblodsheste. Hr. Schibbye og træner Thorngren indkøbte 20 væddeløbsheste og 30 ifolede hopper. Det skal blive spændende at se, hvad de nye heste formår nu til maj, når sæsonen tager sin begyndelse.

https://www.dr.dk/bonanza/serie/646/dansk-filmjournal/5284/nye-galopheste

++++

1937 var der optagelser fra Ladies Cup:

https://www.dr.dk/bonanza/serie/667/ugerevy/9323/ladies-cup-i-klampenborg

++++

I 1937 var der optagelser fra Derby dagen:

https://www.dr.dk/bonanza/serie/667/ugerevy/9369/galop-derby-i-klampenborg

++++

I 1951 fra derby dag:

https://www.dr.dk/bonanza/serie/667/ugerevy/3594/dansk-derby-1951

++++

1941 fra derby dag:

https://www.dr.dk/bonanza/serie/667/ugerevy/7240/dansk-derby

++++

1939 steeplechase (i en meget hård bane ser det ud til):

https://www.dr.dk/bonanza/serie/667/ugerevy/7658/steeplechase-galop

++++

1939 Ladies Cup:

https://www.dr.dk/bonanza/serie/667/ugerevy/8339/galop-med-kvindelige-jockeys

++++

1936 åbningsdag:

https://www.dr.dk/bonanza/serie/667/ugerevy/8597/til-galoppremiere

++++

1936 dansk derby:

https://www.dr.dk/bonanza/serie/667/ugerevy/9342/dansk-derby-1936

++++

1939:

https://www.dr.dk/bonanza/serie/667/ugerevy/8615/galop-loeb

1939:

https://www.dr.dk/bonanza/serie/667/ugerevy/5806/galop

21. december 2023:

Den 22 november skrev jeg om den 9 årige hoppe ZARICA (RIO DE LA PLATA) der i 2023 havde vundet 11 ud af 16 starter, vel at mærke en ''ordinær'' handicapper der kun havde vundet 2 løb fra 2-6 år, og så siden vandt 2 gange som 7 årig, 5 gange som 8 årig.

I tirsdags satte hun så ny rekord i Frankrig mht. antal sejre på en sæson, da hun i Marseilles i et Claiming race over 2600 meter vandt for 12 gang i år!

Den tidligere rekord var fra 1996, hvor en 2 åring ved navn ALIPS (BEAUDELAIRE) vandt hele 11 gange, for 4 forskellige trænere i løbet af 1996!

Reserveprisen for ZARICA i tirsdags var sat til ca. dkr. 120.000 og hendes ejere ''forsvarede'' hende ved at ligge et bud på ca. dkr. 140.000 hvilket var nok til hun ikke skiftede ejere.

Hun har nu startet 17 gange i år, 12 sejre og en 2. plads to 3. pladser og en 4. plads.

Eneste start udenfor pengene var i hendes forrige start 20 oktober hvor hun sluttede 8.

Hendes indtjening i år er nu på ca. dkr. 1.100.000 inklusiv fransk bonus til hendes ejere, opdrætter penge er ca. dkr. 150.000.

Hun startede sæsonen med 78 i handicap tal, nu står hun i 82.

Da hun var midt i sin 4 års sæson havde hun 63 i handicap, i januar 2021 havde hun 67.

Tålmodighed betaler sig nogle gange 😊

18. december 2023:

Kigger man på hvilke hingste der havde første afkom på banerne i 2023 i Europa (listen dækker Tyskland, Ireland, Frankrig, England, Italien) er der i år tydelig sammenhæng mellem de 2 dyreste i forhold til bedækningstakst og top 1-2 placering. Det er (heldigvis) ikke altid tilfældet men i år var top sprinter BLUE POINT (SHAMARDAL) nr 1 efter han i sin første sæson kostede ca. dkr. 337.500 i Ireland. Ud over 4 Gr.1 sejre som ældre vandt han selv Gr.2 og var 2. og 3. i Gr.1 som 2 åring.

Hans 105 startende afkom løb i alt 341 gange, og de 41 vandt i alt 56 løb, heraf vandt 5 til sammen 8 Gruppe/Listed race.

I 2023 bedækkede han til ca. dkr. 365.000, men efter hans succes i år er han nu i ca. dkr. 450.000 i 2024.

TOO DARN HOT (DUBAWI) kommer ind på 2. pladsen, ikke overraskende da han selv var en top 2 åring ubesejret i 4 starter med Gr.1, Gr.2 og Gr.3 samt en 7 længders sejr i et maidens løb. Som 3 åring vandt han to Gr.1 løb, var 2. i Gr.2 samt 2. og 3. i Engelsk og Irsk 2000 Guineas, Gr.1.

Hans 62 startende afkom løb i alt 178 gange, de 22 vandt i alt 30 sejre, heraf vandt 4 af dem til sammen 6 Gruppe/Listed race.

Hans bedæknings takst i 2019 var på ca. dkr. 450.000, i år var han til ca. dkr. 320.000 og i 2024 er han oppe i ca. dkr. 560.000.

Eller vil jeg fremhæve CALYX (KINGMAN) der kun havde 42 afkom til start i 136 løb, de 16 vandt i alt 22 løb.

Han havde to Gr.2 vindere og flere placerede i Gruppe 1-2-3 løb. Han bedækkede til ca. dkr. 165.00 i 2019 og i 2024 er han til kun ca. dkr. 90.000, i år var han nede i 75.000 dkr.

Selv startede han kun 2 gange som 2 åring, først overlegen 5 længders maidens sejr, så vinder af Coventry Stakes, Gr.2, på Ascot i et felt med 23 heste. Som 3 åring løb han kun 2 gange, først vandt han Gr.3 på Ascot og så 2. i Gr.2 over 1200 meter ca. 3 længder bag den dobbelte Gr.1 sprinter HELLO YOUMZAIN (KODIAC).

CITY LIGHT (SIYOUNI) vil jeg også fremhæve. Han er opstaldet i Frankrig ved siden af HELLO YOUMZAIN hos Haras de Etreham. Han var på ingen måde en top væddeløber som 2 og 3 åring, bedst var en 2. plads i Gr.3 og to 2. pladser i Listed race.

Men som 4 åring var han helt i top, først med en nem Gr.3 sejr over 1000 meter på Longchamp, og så 2. i Diamond Jubilee Stakes, Gr.1, på Ascot over 1200 meter slået med mindst mulige af MERCHANT NAVY (FASTNET ROCKS). Han fik også en 2. plads i Gr.1 som 5 åring på Longchamp i Prix de la Foret, 1400 meter.

30 afkom startede efter ham i år i alt 113 gange, de 15 vandt 18 løb til sammen. Dog har han ingen Gruppe/Listed vindere, et afkom har været 3. i Gr.3, forbedres det ikke i 2024 så er han dømt ude i en barsk væddeløbs verden hvor kun storløbs sejre/placeringer tæller.

Han har siden 2019 bedækket til ca. dkr. 52.500, også i 2024.

I Danmark har vi jo set hans fine BIOT vinde Dansk Kriterium trænet af Lea Olsen, nemt foran MY FORTUNE (APPEL AU MAITRE) og BRIGADIER (MOOHAAJIM) der jo begge siden er storløbs vindere.

STUDY OF MAN (DEEP IMPACT) er den hingst i Top15 med næstmindst startende afkom, kun 23 som løb 55 gange, de 7 afkom vandt 9 løb, heraf en Gr.2 vinder. Han kostede i 2019 ca. dkr. 125.000 for en bedækning og siden står han til ca. dkr. 100.000, også i 2024.

Sidst vil jeg fremhæve BEST SOLUTION (KODIAC) der er nr. 15 på listen med 15 startede afkom ude i 44 løb, de 4 har vundet 4 løb, dog ingen Gruppe/Listed race sejre/placeringer. Han har fået flere skandinaviske hopper til bedækning da han var tilsluttet vores velbetalte Breeders serie i år. Hans bedæknings takst var i 2019 på ca. dkr. 50.000 og siden har den ligget på ca. dkr. 37.500, også i 2024. I Sverige har han haft et afkom til start, Wakaba, trænet af Reuterskiold Jr der i 6 starter har været tre gange 2. og tre gange 3. og står med handicap tal 70.

BEST SOLUTION vandt bl.a. Gr.3 i England og var 2. i Gr.1 i Frankrig som 2 åring, som 3 åring var han 2. i Gr.1 i Tyskland, for så for alvor at blomstre op som 4 åring hvor han vandt to Gr.1 løb i Tyskland samt Gr.1 i Australien. Jeg så ham flere gange i vinteren 2018 i Dubai hvor han bl.a. vandt et godt handicap overlegent med 5 længder.

Top 15 listen er her, efter hingstens navn står antal startende afkom, antal starter, antal vindere, samlet antal løb vundet:

Blue Point (Shamardal) -105 - 341 - 41 - 56

Too Darn Hot (Dubawi) - 62 - 178 - 22 - 30

Ten Sovereigns (No Nay Never) - 67 - 220 - 23 - 33

Calyx (Kingman) - 42 - 136 - 16 - 22

Soldier's Call (Showcasing)- 68 - 270 - 22 - 29

Inns of Court (Invincible Spirit) -77 - 320 - 23 - 33

Phoenix of Spain (Lope de Vega) - 37 - 108 - 14 - 18

City Light (Siyouni) – 30 - 113 - 15 - 18

Invincible Army (Invincible Spirit) - 49 - 166 - 12 - 15

Land Force (No Nay Never) - 58 - 229 - 17 - 20

Magna Grecia (Invincible Spirit)- 58 – 165 - 9 - 15

Study of Man (Deep Impact) - 23 - 55 – 7 - 9

Advertise (Showcasing) - 50 - 183 - 15 - 16

Masar (New Approach)- 43 - 104 - 7 - 9

Best Solution (Kodiac) – 15 – 44 - 4 - 4 

16. december 2023:

Jeg faldt over et gammel klip fra DR tv, hvor man var en tur forbi Klampenborg Galopbane til derby i 1941.

Der er link til det her:

 https://www.dr.dk/bonanza/serie/667/ugerevy/7240/dansk-derby

Vinderen CACAO må siges at være en flot muskuløs hest!

15. december 2023:

For circa 10 år siden flyttede fruen og jeg til Aarhus, bl.a. fordi vi havde heste i træning på banen hos Torben Christensen.

Vi har gennem årene mødt en masse folk på banen, og en af de mest positive at møde har altid været Kristian Andersen, samt hans kone Lene, som vi ofte mødte i stalden hos Torben og på løbsdage på Jydsk Væddeløbsbane.

Desværre er Kristian ikke blandt os mere, men han vil altid være en person vi kigger tilbage på med kun positive tanker og ord.

Han var altid i godt humør, en frisk kommentar, hyggelig at nyde en øl med og aldrig med dårlige kommentarer om andre.

Hans venskab med Torben Christensen var specielt fornemmede man, det var som 2 drenge i folkeskolen når de mødtes, lyste op i et smil og så gik snakken i timevis hvis der var tid til det, tiden fløj afsted for dem 😊

De har haft utrolig mange gode stunder privat, og rundt omkring i Danmark når deres heste skulle starte, som regel altid i selskab med deres fruer.

Kristian kunne som alle os andre naturligvis blive skuffet hvis en af hans heste præsterede under forventede, men lod det aldrig gå ud over træner/jockey eller andre, men accepterede at det var en del af gamet og man måtte se fremad (desværre en sjældent set egenskab hos hesteejere har jeg bemærket i vores sport).

Han var derfor altid utrolig loyal over for Torben Christensen, samt Flemming Poulsen som han også støttede i mange år.

Kristian og Lene støttede især provins galoppen, Stald Aros som de drev, var næsten altid fast i programmet som ejer til en eller flere startende.

Fra 2006 og til 2010 var Kristian også formand for Jydsk Væddeløbsbane.

Filip Zwicky har skrevet flot om Kristian og nævnte nogle af hans bedre heste på www.galopsport.dk, og mindeord er jo ikke en artikel om bare heste, men jeg vil ikke undlade at nævne to heste som Filip ikke fik plads til, som jeg ved Kristian og Lene virkelig holdt af.

BONGO BELLO (ASAASY) opdrættet på Fyn hos Stutteri Nova, der var en noget sent udviklet hest men som 4 åring for alvor var vokset sig til og begyndte at bide skeer med de bedre heste i Skandinavien over de lange distancer. Han var i handicap 80 det år, og lå som 5-6-7-8 års i 85-88 i handicap tal. Hans løbs stil var speciel, langt langt bag feltet, og med circa 1200 meter igen begyndte han at sætte tempoet op og i 7 ud af hans 37 starter nåede han først til stregen i en imponerende spurt, 6 gange var han lige ved på 2. pladsen.

TAKE A CHANCE (HAWK WING) der i 2009 trænet af Torben Christensen og redet af Mark Larsen vandt Jyllandsløb i Aarhus og samme år foran ældre heste vandt Fyensløbet, i en sæson hvor han viste 85 i handicap tal er så den anden jeg husker Kristian lyste op om når talen faldt på denne dejlige hest.

Vi er naturligvis meget kede af Kristian har forladt os, og tanker går til Lene og resten af hans familie og tætte venner i denne svære tid.

Æret være Kristians minde!

10. december 2023:

Det er sjældent, men sker nu og da, at søskende til avlshingste opstaldet i Skandinavien kommer på auktioner i udlandet. Det giver jo en pejling mht. kvaliteten af den hingst der er i relation til den udbudte bror/søster.

I går var en søster til den tidligere hos Søren Nissen opstaldede avlshingst BALTIC ROCK (ROCK OF GIBRALTAR) på auktion hos Arqana i Deauville.

BALTIC DUCHESS (LOPE DE VEGA) der tre gange havde været 2. i Listed race i Frankrig, som er i fol med ST MARK'S BASILICA (SIYOUNI) blev solgt ud fra det tyske stutteri Ammerland, og prisen blev ca. dkr 1.350.000 solgt til Repole Stable, Inc.

Link til hendes katalog siden kan ses her:

 https://www.arqana.com/lots/vente/351/100076

Repole Stable er ejet af den amerikanske finans mand Mike Repole, der solgte sin virksomhed der producerer vitamin/sports drikke til Coca Cola for ca. 70 millarder kroner for få år tilbage.

Deres bedste hest må være UNCLE MO (INDIAN CHARLIE) der er vinder af flere Gr.1 løb i USA, og bedækker til en takst af omkring dkr. 1.100.000.

Man må sige det et kvalitets stempel af BALTIC ROCK når en søster sælges til de penge, og så til en stor investor i USA.

Desværre er BALTIC ROCK ikke hos Søren Nissen mere, men med få hopper tilført har han givet bl.a. en fin 2 års vinder i Klampenborg i år FOOTSTEPSOFFORTUNE trænet af Bettina Andersen.

BALTIC ROCK var selv en rigtig fin væddeløbs hest, bl.a. vandt han i 2012 Derby Trial, Listed race, i Bremen for så at blive 4. i Deutches Derby, Gr.1, kun slået med 1,5 længde.

Det derby er vurderet til det bedste derby i Tyskland i historien af mange, og kigger man på feltet er det ikke uden grund.

Vinderen PASTORIUS (SOLDIER HOLLOW) startede 14 gange i sin karriere, 12 af de starter var i Gruppe/Listed løb!

Han vandt de 5, bl.a. Gr.3 som 2 åring i Tyskland, som 3 åring ud over Gr.1 sejr i tysk Derby også Grosser Dallmayr-Preis, Gr.1, i Munchen mod ældre heste med 8 længder foran DURBAN THUNDER (SOLDIER HOLLOW) der var Gr.1 løbs vinder, ½ længde bag denne på 3. plads kom ZAZOU (SHAMARDAL) der ligeledes er Gr.1 løbs vinder og indløb mere end 10 millioner dkr. i sin karriere. På 4. og 5. plads kom to ligeledes Gr.1 vindere WALDPARK (DUBAWI) og FEUERBLITZ (BIG SHUFFLE).

PASTORIUS vandt senere i sin karriere også Prix Ganay, Gr.1, på Longchamp foran MAXIOS (MONSUN) der var vinder af to Gr.1 løb, og 3. i mål var DUNADEN (NICOBAR) der vandt ca. dkr. 48 millioner i sin karriere inklusiv tre Gr.1 løb.

Tilbage til det tyske Derby BALTIC ROCK blev 4. i, der var 2. hesten ingen mindre end NOVELLIST (MONSUN) der startede 11 gange i sin karriere, vandt de 9 og en gang var 2. og så var 4. i Grosser Preis Von Baden, Gr.1, kun slået med 2 længder af den senere Prix de l'Arc, Gr.1, og King George VI And Queen Elizabeth Stakes, Gr.1, vinder DANEDREAM (LOMITAS).

Ud over den 4. plads, startede NOVELLIST 8 gange i Gruppe løb, og vandt de 7 og en gang 2.

Han vandt fire Gr.1 løb, som 3 åring mod ældre heste Gran Premio Del Jockey Club Italiano, siden Grand Prix de Saint Cloud foran DUNADEN (NICOBAR), på Ascot vandt han King George VI And Queen Elizabeth Stakes med ikke mindre end 5 længder! Yderligere vandt han Grosser Preis Von Baden.

I 2012 tysk Derby var 3. hesten GIROLAMO (DAI JIN) slået med hals/hals, og han står jo hos Søren Nissen. Vi har selv 3 ekstremt flotte og korrekte føl efter netop ham, og det er ikke uden grund vi har brugt GIROLAMO.

Der er et link til løbet her, GIROLAMO er den fukse med stor hvid blis, jockey i grå dragt/sort hue – han ligner faktisk længe en vinder men 50 meter fra mål kommer PASTORIUS helt udvendigt med jockey i hvid/orange farve, også NOVELLIST kommer bagfra lidt udvendigt i banen med jockey i gul hue/blå dragt.

BALTIC ROCK der jo bliver 4. er med jockey i orange/grøn dragt og hvid jordblænder:

https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=Sparda+143+Deutsches+Derby&&mid=68635108379E2DB2A17A68635108379E2DB2A17A&&FORM=VRDGAR

Ud over den enormt flotte 3. plads i tysk Derby, løb GIROLAMO 39 gange i sin karriere fra 3 til 7 år, de 26 af de starter var i Listed/Gruppe løb.

Bl.a. vandt han Preis Von Europa, Gr.1, i Køln foran tidligere nævnte FEUERBLITZ (BIG SHUFFLE) der bl.a. er vinder af et Gr.1 og Gr.2 løb, tre gange 2. i Gr.1 etc. På 3. plads i det løb kom ARALDO (HIGH CHAPARRAL) der siden var 2. i Gr.1 i Australien, 4. i mål var ligeledes tidligere nævnte WALDPARK og så kom EARL OF TINSDAL (BLACK SAM BELLAMY) der er tre gange Gr.1 vinder og 2. i Gr.1 etc.

Løbet kan ses her:

https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=Preis+Von+Europa+(Group+1)+girolamo&&mid=1FF13EDF9670EFF09C3F1FF13EDF9670EFF09C3F&&FORM=VRDGAR

Ud over den flotte sejr vandt GIROLAMO også Gerling-Preis, Gr.2, med 3 længder foran Gr.2 vinderen RUNAWAY (SLICKLY).

GIROLAMO fik to 2. pladser i Gr.2 samt yderligere 13 gange 3-4-5 pladser i Listed/Gruppe løb.

Han sluttede i sin 7 års sæson af med at vinde Listed race hvilket må siges at være flot, og vel kendetegner efter en lang karriere, at vi har med en hårdfør hingst at gøre.

Hans mor Golden Time (SURUMU) er vinder af 2 løb, samt 2. i Listed race. Hun har givet 12 afkom, de har alle startet, og de 11 har alle vundet, Racingpost har vurderet 8 af dem til at have vist mellem 85 og 98 i handicap tal, GIROLAMO med de 98 også som officielt handicap tal.

5 af hans søskende er vinder/placeret i Listed/Gruppe løb, bl.a. hans bror GEREON (NEXT DESERT) der vandt Gr. 3 som 2 åring og siden vandt Gr.2 og var to gange 2. i Gr.2 og to gange 3. i Gr.2.

Hans søster GOOSE BAY (GROOM DANCER) trænet af Freddy Head vandt Italian Oaks, Gr.2, med 5 ½ længde, desværre har hun ikke fået nogen afkom til at føre familen videre.

Hans søster GO EAST (HIGHEST HONOR) vandt to Listed race i Frankrig, og hans søster GRANTSVILLE (TREMPOLINO) er vinder af Listed race i Tyskland og mor til to black type afkom.

Det er efter min mening uhørt høj niveau for en hingst opstaldet i Skandinavien, og specielt det faktum praktisk talt hele GIROLAMO familie er vindere, endda på højt niveau ude i Europa, gør han næsten umuligt kan skuffe i avlen.

7. december 2023:

Wido Neuroth har afsluttet sin flotte karriere som galop træner, og jeg så i den forbindelse en kort artikel om ham, hvor der var en liste over trænere med antal sejre på Ovrevoll galopbane. 

Når man ser tallene for Arnfinn Lund og så ned til Niels Petersen er det virkelig imponerende hvor mange sejre Arnfinn Lund nåede at få. 

Niels Petersen er jo 13 år i træk træner champion, og alligevel har han mere end 1000 sejre mindre end Arnfinn Lund der har en rekord der vil blive næsten umulig at slå. Nu skal det med at antal løb per sæson nu og de senere år er mindre end da Arnfinn Lund havde sin karriere.

Niels Petersen er forhåbentlig træner i mange år frem, men stadig er det næppe muligt at ramme samme cifre som Arnfinn Lund:


Arnfinn Lund 1686

Wido Neuroth 1154

Terje Dahl 948

Ole Svartshoel 850

Are Hyldmo 747

Robert Bogen 607

Raymond O Durant 595

Birger Andersen 588

Niels Petersen 487

Jacob Fretheim sr 463

Cathrine Erichsen 452

Hallvard Soma 447

6. december 2023:

Jeg skrev den 5. november om top hoppen VIA SISTINA (FASTNET ROCK) der var solgt som åring for kun 50.000 dkr. og som siden har vundet Gr.1 og 2. i Champion Stakes, Gr.1, på Ascot.

Hun var på auktion i går i Newmarket, og blev solgt for ca. 27 millioner dkr!

På samme auktion blev hoppen TEONA (SEA THE STARS) efter en bud krig mellem de vel 3 største avls dynastier Coolmore, Godolphin og Juddmonte med sidst nævnte som endelig køber, solgt for ca. 45 millioner kroner.

Som datter af Gr.1 vinderen AMBIVALENT (AUTHORIZED) havde hun som åring tiltrukket stor opmærksomhed, og kostede allerede dengang ca. dkr. 2.800.000.

Hun vandt i 2021 bl.a. Qatar Prix Vermeille, Gr.1, på Longchamp, og var i fol med FRANKEL (GALILEO). 

5. december 2023:

Jeg ser engang i mellem galopløb fra Frankrig, så mange storløb som muligt, men naturligvis også almindelige løb nu og da.

Jeg har lagt mærke til en jockey ved navn Frida Valle Skar, og det lyder jo norsk.

Efter lidt research har jeg fundet ud af at punkt 1, hun er norsk 😊

25 år i dag.

Hun rejste til Frankrig i 2017 da hun var på Wången Travgymnasium (som ligger 9 timer nord for Oslo), og skulle udstationeres i en kort periode for at lære mere. Der endte hun hos en lille fransk galop træner Anna-Sophie Pacault, som tilbød Frida Valle Skar et fast arbejde, som hun takkede ja til.

Efter nogen tid startede hun at arbejde på en større adresse hos Carlos og Yann Lerner i november 2017.

Dags dato er hun placeret som en flot nr. 34 på jockey listen i Frankrig med 35 sejre og 183 placeringer i pengene i 490 ridt, med en total indtjening til ejerne på 6 millioner dkr plus ca. 2.7 millioner i fransk bonus til ejerne.

Hun er faktisk placeret 2 pladser bedre end topjockey Gerald Mosse der har 34 sejre i 350 ridt (hans indtjening i penge er dog helt oppe på ca. 11 millioner dkr plus ca. 5 millioner dkr. i fransk bonus).

I 2022 vandt hun 34 sejre i 380 ridt, med en indtjening på ca. dkr. 4 millioner inkl. fransk bonus.

I 2021 vandt hun 31 sejre i 431 ridt, med en indtjening på ca. dkr. 4.5 millioner inkl. fransk bonus.

I 2020 vandt hun 28 sejre i 348 ridt, med en indtjening på ca. dkr. 3.8 millioner inkl. fransk bonus.

I 2019 vandt hun 11 sejre i 133 ridt, med en indtjening på ca. dkr. 1.4 millioner inkl. fransk bonus.

I 2018 vandt hun 1 sejr ud af 34 ridt, med en indtjening på ca. dkr 215.000 inkl. fransk bonus.

Så man må sige hun har bidt sig godt fast i den bedre del af jockey listen i Frankrig, hvor konkurrencen er ekstrem hård, flot præstation af hende.


5. december 2023:

I mange år har det været yderst interessant at få sine heste til Dubai vinteren over.

Desværre har de ændret gevaldigt på de lukrative forhold, der gjorde et vinterophold muligt for et overskueligt beløb der ude. Specielt det faktum man nu selv skal betale for fly rejsen for heste/trænere har gjort at det ser ud til Niels Petersen, som jo har været fast inventar der ude i vel tæt på 15 år i Dubai, og andre trænere her i Skandinavien, har valgt at droppe turen der ud.

Kun de specielt indbudte heste kommer ind ''på den gamle ordning'' og som det har kunnet læses på www.galopsport.dk er det kun Søren Jensen trænede GOOD FORTUNE (APPEL AU MAITRE) der har været vurderet god/interessant nok til det fra ERA (Emirates Racing Authorities) af heste fra Skandinavien.

Det gør det jo mindre interessant at følge løbene fra Dubai i denne vinter, set med skandinaviske øjne.

5. december 2023:

Det sker heldigvis at nogle af de køb der laves fra udlandet til Skandinavien er en kæmpe succes. En af dem må siges at være Cathrine Erichsen trænede DUCA DI COMO (CLODOVIL).

Han var første gang på auktion som åring, hvor han blev solgt for ca. dkr. 185.000. Herefter blev han fremstillet på Breeze Up auktion og handlet af agent Peter and Ross Doyle for ca. dkr 315.000, hvorefter han kom til Norge.

Han gjorde debut i april 2018 som 3 åring på Ovrevoll hvor han vandt overlegent med 7.5 længder i et maidensløb.

Siden har den sejrs margin ikke været usædvanlig for den skimle top hest, som 8 gange har fået et handicap tal på 96 for sine præstationer, hvilket er usædvanligt højt. I sin seneste start blev han vurderet til 97 af Nicholas Cordrey efter en overlegen 5 længders sejr på Bro Park.

Det er sjældent en hest kan vise så høj klasse på både dirt og græs, men det mestrer DUCA DI COMO også.

Desværre har han kun startet i udlandet 2 gange, senest i år på Ascot i et stort handicap løb med 27 heste til start hvor han sluttede nr. 26 slået med ca 16 længder. Distancen var kun 1200 meter, og de 2 gange han i Skandinavien har startet på den distance er han kun blevet 3. i mål, hvilket jo normalt er fint trods alt men tydeligvis virker han bedre på 1370-1730 meter.

Han var i Dubai i vinteren 2022, men fik kun 1 start der ude på dirt hvor han blev 6. slået med 6 længder. Det faktum han kun startede 1 gang tyder på han nok ikke har været helt i orden, så det er nok en start man ikke skal ligge for meget i.

Nu er han snart 9 år så jeg gætter på han nøjes med vores velbetalte skandinaviske top løb i 2024, hvor han stadig vil være top kandidat til sejr hver gang.

Til dato har han startet 36 gange, med 22 sejre, fire 2. pladser og fem 3. pladser og en total indtjening på ca. dkr. 4.500.000.

Ud over han selv har været en top hest, er der ikke nogen af hans søskende eller hans mor der har været noget specielt på banerne, en 9 årig søster til ham var til salg her i november på Goffs auktion i fol med SHAMAN (SHAMARDAL) som koster ca. dkr. 37.500 for en bedækning. 

Hun blev solgt for kun dkr. 23.500, katalog siden kan ses her:

www.goffs.com/sale/IRE/november-breeding-stock-sale-2023/lots/1579


4. december 2023:

Nu har jeg et par gange kigget på køb af åringer i udlandet til Skandinavien.

Det kunne så være interessant at se hvad der er sket med de 10 dyreste åringer solgt på vores egen auktion afholdt af Dansk Galop på York Stutteri, så jeg kiggede på den første jeg kunne finde en komplet liste over, hvilket var i år 2016.

I 2016 var de 10 dyreste åringer:

400.000 kroner kostede Eighty Eight (ROCK OF GIBRALTAR/FEMALE VOICE) købt af 360 North Racing af York Stutteri der fremstillede åringen på vegne af Light Valley Stud. Hingsten gik i træning hos Niels Petersen (Jægersro afdeling), skiftede til Andrew Kidney som 3 åring. Han kom aldrig til start.

300.000 kroner kostede Secret Night (RODERIC O'CONNOR/JATH) købt af Zawawi Racing af York Stutteri. Hingsten gik i træning hos Reuterskiold JR, for hvem han startede 3 gange, med en 4. plads som bedste resultat og fik et max handicap tal på 64, og en total indtjening på ca. dkr 5.000.

230.000 kroner kostede APPCOR (APPEL AU MAITRE/Vytinna) købt af Akinita Group AB af Stutteri Hjortebo. Hingsten gik i træning hos Bent Olsen, for hvem han startede 13 gange som 2 og 3 åring med 1 sejr og 55.000 i samlet præmiesum, og et max handicap tal på 71. Herefter blev han solgt til Jørgen Tølbøll for hvem han startede 9 gange som 4 og 5 åring og tjente 2.400 kroner.

200.000 kroner kostede TRAP QUEEN (APPEL AU MAITRE/TOTALLY CONVINCED) købt af 360 North Racing af Stutteri Hjortebo. Hoppen gik i træning hos Niels Petersen i hendes 2 års sæson, hvor hun startede 6 gange med 1 sejr og en 3. plads, total indtjening ca. dkr 35.000 og et max handicap tal på 66. Hun skiftede træner til Andrew Kidney som 3 åring, for hvem hun startede 12 gange og med to 2. pladser som bedste resultat, og en total indtjening på ca. 27.000 dkr, max handicap tal 64.

280.000 kroner kostede ZOFFY (ZOFFANY/PULL THE PLUG) købt af RN Racing af York Stutteri. Hoppen gik i træning hos Søren Jensen, for hvem hun løb 8 gange som 2 og 3 åring med 2 sejre og en total indtjening på dkr. 73.500 og max 78 i handicap tal. Herefter blev hun solgt til Sverige hvor hun startede 13 gange som 4-6 årig med 2 sejre og 100.000 dkr i indtjening.

300.000 kroner kostede RELIABLE CARLRAS (RELIABLE MAN/YALIHO BLOOM) købt af Carl Ras af Løberøds Hesteklinik i Sverige. Hingsten gik i træning hos Søren Jensen, for hvem han startede 14 gange som 3 og 4 åring, med 2 sejre og fem 2. pladser samt to 3. pladser og en total indtjening på dkr. 530.000 dkr. Han skiftede træner til Rikke Bonde i august 2019 som 4 åring og løb 2 gange i september hvor han blev 2. og 4. og tjente 63.000 kroner. Han viste max 83 i handicap tal.

360.000 kroner kostede APPELE AMOUR (APPEL AU MAITRE/WINGS OF A DOVE) købt af Stall Perlen i Norge af Stutteri Hjortebo der fremstillede hoppen for BS Racing Sarl. Hun gik i træning hos Wido Neuroth, for hvem hun startede 13 gange, med en sejr og fire 2. og fire 3. pladser som resultat, og en total indtjening på ca. dkr. 400.000, hun viste max 77 i handicap.

280.000 kroner kostede LADYS CHOISE (DANDY MAN/FALCONS CHOISE) købt af Zawavi Racing af York Stutteri der fremstillede hoppen for Sussita AB. Hun gik i træning hos Reuterskiold JR, for hvem hun startede 5 gange som 2 åring og 2 gange som 3 åring, der resulterede som bedst i en sejr og en 3. plads og ca. dkr 80.000 i indtjening og et handicap tal på 70. Herefter skiftede hun som 3 åring i juni til Brian Wilson, for hvem hun startede 25 gange og vandt 3 løb som 3 til 5 åring, med en samlet indtjening på ca. dkr 100.000.

180.000 kroner kostede DANCING IN THE SAND (FOOTSTEPS OF SAND/Cruise Dancer) købt af Svedala Ridcenter af York Stutteri. Hun gik i træning hos Hans Adielsson, for hvem hun startede to gange med en 4. og 10. plads og ca. dkr. 6500 i indtjening. Herefter startede hun først som 4 åring, nu ejer og træner skiftet til Alf Dorselius, for hvem hun startede 13 gange som 4 og 5 årig med 2 sejre og en total indtjening på ca. 65.000 dkr og max handicap tal i sin karriere på 67.

260.000 kroner kostede BILLIONS (EINSHIN DUNKIRK/SUMMERTIME) købt af Hans Adielsson, som naturligvis også trænede ham. Han startede 16 gange som 2 og 3 åring, vandt 2 gange og tjente ca. dkr. 120.000 og max 74 i handicap tal.

240.000 kroner kostede Wikki Sauwa (EISHIN DUNKIRK/ROYAL FILLY) købt af Nils Petter Gill af York Stutteri. Hoppen gik i træning hos Niels Petersen, for hvem hun startede 14 gange som 2 og 3 åring, med to 2. pladser som bedste resultat, en total indtjening på ca. dkr 80.000 og max 72 i handicap tal.

220.000 kroner kostede DAVE (FALCO/DRAGON DAYS) købt af Lone Kaj-Nielsen af Eva CS Petterson. Han gik i træning hos Bent Olsen, for hvem han startede 7 gange som 2 og 3 åring med en 3. plads som bedste resultat, en total indtjening på dkr. 14.000 og max handicap tal 64.

På samme auktion var KING DAVID (ELUSIVE CITY) fremstillet, men købt tilbage for 140.000 kroner af sin opdrætter Stutteri Stork, han har jo siden vist sig at være en yderst fremragende løbs hest med en indtjening på 3.915.000 dkr med 16 sejre, 7 andenpladser, tre 3. pladser i 38 starter.

Ja det viser at det er en blanding af held og dygtighed at finde de rigtige åringer på auktioner både her i Danmark og udlandet, personligt har jeg købt to åringer i Frankrig for henholdsvis 225.000 dkr og 110.000 dkr og de har hver tjent 15.000 dkr og 50.000 dkr. I Danmark har jeg handlet 4 åringer for mellem 10.000-60.000 kroner hvor 1 aldrig har startet, og de 3 andre kun tjent henholdsvis 6.000, 25.000 og 110.000 dkr.

3. december 2023:

Den 9. november skrev jeg om de åringer der i 2021 var handlet på auktion hos Arqana i Deauville, i dag kigger jeg på hvad der er sket med de åringer der blev handlet til Skandinavien på Goffs auktion i Doncaster 2020.

Castro købte JAPANAJA (HIGHLAND REEL) for ca. dkr. 160.000, som til dato har startet 14 gange med tre 2. pladser som bedste resultat. I alt har han vundet ca. dkr 93.000 og har vist max 74 i handicap.

Zwicky købte for Lone Kaj-Nieelsen en hoppe der blev døbt Champagne Please (AUSTRALIA) for ca. 435.000 dkr, hun gik i træning hos Bent Olsen, og er ustartet.

Agent Ross Doyle købte til Stall Perlen / Wido Neuroth hoppen Victoria Fair (AUSTRALIA) for ca. dkr. 715.000, hun blev godkendt i prøveløb som 3 åring i august 2022 i Ovrevoll, og herefter starterklæret 9 dage senere i Bro Park hvor hun blev slettet, så til dato har hun ikke startet i rigtigt løb.

Zwicky købte til The JC Organization Centurion Red (LEA) for ca. 520.000 dkr, den blev sendt i træning hos Reuterskiold JR, for hvem han aldrig startede. Centurion Red skiftede ejer til fynske Sarah Hornstrup i sin 3 års sæson, og gjorde debut i Aarhus i november hvor han blev 5. i mål slået med 15 længder. I år har han startet 10 gange og som bedst tre gange været 3. i mål og tjent dkr. 15.000 og har vist max 63 i handicap.

Castro købte en hingst der blev døbt Noble Dance (NOBLE MISSION) for ca. 85.000 dkr, han har startet 9 gange med to 2. pladser som bedste resultat, og en total indtjening på ca. dkr. 55.000 og max handicap tal på 69.

Yderligere købte Castro EL PEPINO (THE GURKHA) for ca. dkr. 200.000, han har startet 20 gange og vundet de 2, total indtjening ca. dkr 170.000 og som max vist 81 i handicap.

Den auktion faldt bortset fra måske EL PEPINO ikke særlig heldigt ud, må man konkludere set med skandinaviske øjne hvis man kigger på løbs resultater.

Der er dog altid en lille faktor for hopper indkøbt, at man kan være usædvanlig heldig at en af dens søskende pludselig vinder eller bliver placeret i Gruppe/Listed race, som gør man kunne få en masse penge i en gensalg.

Hoppen Champagne Please, der blev købt af Zwicky på vegne af Lone Kaj-Nielsen, er ud af den Listed vindende CHAMPAGNE OR WATER (CAPTAIN RIO) og hendes afkom nu 3 årige Appraise (KODIAC) blev i 2022 en flot 2. i Gr. 1 i Canada, samt i august 2023 blev han 2. i Gr.3 i Saratoga, USA.

Jeg kan se Champagne Please blev eksporteret fra Danmark til Ireland sidst i 2022, så mon ikke hun fik betalt sig hjem (og mere til) i en privat handel.

28. november 2023:

Det er efter min mening ikke noget land med højere niveau end de japanske galopløb. Kvaliteten er ekstrem høj, men pga. tidsforskel, og der er en dags rejse derud fra Europa får det langt fra den opmærksomhed det fortjener.

I Japan er det en vildt populær sport, og de bedste jockeys er som fodbold stjerner i Europa. Tager de i byen og shopper/restaurant/biograf besøg etc. bliver de konstant stoppet af folk der vil have autografer, fotografer der skal have et billede til aviser osv.

Der er 10 galopbaner i Japan, med de 5 store i følgende rækkefølge Tokyo, Nakayama, Kyoto, Hanshin og Chukyo, på disse 5 baner afholdes der Gruppe 1 løb.

Banen i Tokyo blev åbnet i 1933, og blev totalt moderniseret fra 2000 til 2007, og er bedømt som en af de bedste i verden.

Her afholdes otte Gr.1 løb hver sæson, med bl.a. de vigtige Derby, Oaks og ikke mindst Japan Cup på programmet.

Der er en 1900 meter dirt bane, og 2000 meter græs bane, yderligere er der helt indvendigt en 1600 meter forhindringsbane der dog sjældent benyttes.

På publikum siden er der plads til 220.000 stå pladser og 13.500 sidde pladser!

De har verdens største skærm at se løbene på, som er 66 meter lang, 11 meter høj.

Billet prisen er så lav som kun 20 kroner for normal stå plads, og der er som regel omkring 100.000 tilskuere per løbs dag.

Der er i dag omkring 800 stutterier med omkring 10.000 avlshopper tilsammen, samt 250 avlshingste hvor 60 af dem er udenlandsk opdrættede og de 190 er japansk fødte.

I 2022 blev den dyreste åring i Japan solgt for ca. 22.5 million kroner. Der var i alt 2800 åringer på auktion rundt omkring i Japan, hvoraf de 2200 blev solgt (80%), gennemsnits prisen var 620.000 kroner!

Utallige gange har vi hørt om at vi her i Skandinavien næsten umuligt kan opdrætte heste på niveau med England/Ireland/Frankrig/USA/Australien, hovedsagelig da vores klima er for koldt.

Der må jeg så henvise til fx 13 minutter inde i den her fantastiske dokumentar om japansk galopsport/avl, samt ca. 22 minutter inde i samme, der er sne overalt hvor de opdrætter fuldblodsheste (og det går igen flere steder i udsendelsen):

https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=japan+thoroughbred+racing+the+rize&&mid=7EE0449D75818E15DE217EE0449D75818E15DE21&&FORM=VRDGAR

Det der gør japansk galopsport unik er, at da man i 1981 selvsikre på at niveauet for japanske galop heste var blandt de bedste, eller måske endda de bedste i verden, inviterede heste fra USA/England etc. til at dyste om en ekstrem høj præmiesum i deres Japan Cup, men måtte sande at de internationale gæster simpelthen tog de bedste placeringer med de japanske heste bag sig.

I stedet for, som vi jo har set her i Danmark at lukke løbet ned for importer, ref danske 2 års storløb og Dansk Derby, bestemte man i Japan sig til at der var kun 1 vej og det var fremad, altså opgrader japansk avl.

Tænk hvis vi i Danmark havde gjort det samme, det har jo været muligt tilbage sidst i 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne at danske afkom kunne være med i toppen af international galopsport (POMPØS/MUSIC STREAK/ROSSARD), det er jo total utænkeligt at det er muligt i dag trods man hører og læser udtalelser fra danske galopinteresserede at vores standard er så utrolig høj, jamen hvorfor så den frygt for at åbne vores 2 års storløb samt Dansk Derby op for importer?

Igen se ovennævnte dokumentar og hør hvad der bliver sagt efter ca. 4 minutter.

For at drage en parallel, tvivler jeg på FCK var nået deres niveau, og Superligaen generelt, hvis man havde holdt fast i tidligere regler om der max måtte være 2 udenlandske spillere på et hold.

Jeg har flere gange set de japanske heste live i Paris og Dubai, og det der slår mig er størrelsen på dem, de syntes 5% større og mere muskuløse end vores europæiske fuldblods heste.

Den bedste løbshest jeg nogensinde har set, er uden tvivl japanske EQUINOX (KITASAN BLACE) da han på Meydan i marts i år over 2400 meter i Dubai Sheema fuldstændig overlegent slog den irske derby vinder WESTOVER (FRANKEL) og senere 2. i Prix de l'Arc Gr.1 med 3 ½ længde, og yderligere 2 ¼ længde bag ham kom ZAGREY (ZARAK) der senere i år vandt Grosser Preis von Baden, Gr.1. På 4. plads 7 længder bag vinderen i Meydan kom MOSTAHDAF (FRANKEL) der vandt 2 Gr.1 løb på Ascot og York!

Se løbet her, det er jo som et trænings arbejde for EQUINOX der er i front fra start til mål:

https://www.youtube.com/watch?v=0QoQOhflbXQ&t=1s<br>

Utroligt nok blev den præstation kun vurderet til 129 i Timeform, som trods det er den højste rating i verden i år, efter min ydmyge mening burde være klart højere.

Nu vandt EQUINOX søndag morgen Japan Cup, Gr.1, nærmest i en canter med 4 længder foran LIBERTY ISLAND (DURAMENTE) der kom med fire Gr.1 sejre i træk.

Der var i år kun 1 international gæst, og det har været en klar tendens over de senest år, at meget få top heste fra England/Ireland/Frankrig/Tyskland/USA ønsker at deltage i Japan Cup, da standarden på de japanske heste er så imponerende. Gæsten var IRESINE (MANDURO) der jo bl.a. vandt Prix du Conseil de Paris, Gr.2, på Longchamp med vores egen GOOD FORTUNE (APPEL AU MAITRE) på 7. plads slået med 8 længder. Tidligere i år havde han vundet Prix Ganay, Gr.1, på Longchamp.

IRESINE sluttede 9. slået med 11 længder.

I 2022 var der 4 udenlandsk trænede heste til start, de sluttede 6-7-9 og 15 i mål.

Den seneste udenlandsk trænede vinder af Japan Cup er tilbage i 2005 da ALKASEED (KINGMAMBO) vandt med Dettori i sadlen, trænet af Luca Cumani, med en mulespids foran japanske HEARTS CRY (SUNDAY SILENCE).

I 2011 var 29 af verdens 351 heste med Timeform 115 eller der over japansk trænede, eller ca. 8%.

I 2021 var tallene 42 ud af 279 med Timeform 115 eller der over japansk trænede, eller ca. 15%.

Det har altid været en drøm for Japan at vinde Prix de l'Arc, Gr.1, i Paris men det er aldrig lykkes.

EL CONDOR PASSA (KINGMAMBO) førte med 3 længder med 150 meter til mål tilbage i 1999 i en ekstrem blød bane, men måtte se MONTJEU (SADLER'S WELLS) passere ham til sidst med ½ længde, og så var der 6 længder ned til 3. hest i mål CROCO ROUGE (RAINBOW QUEST).

MONTJEU var kendt for at elske blød bane, modsat EL CONDOR PASSA der var klart bedst i en god/hård bane, så på den baggrund var det en endnu mere imponerende indsats af ham.

Og det syntes at være det store problem for de japanske heste (som man også hører i den dokumentar om japansk galop jeg henviser til), at de oftest løber på god/hårde baner i Japan modsat vores til tider tunge baner, specielt i efteråret.

Så trods vi år efter år ser de japanske stjerner drage til Longchamp bliver de hængende i den tunge bane, og sjældent får med sejrs striden at gøre.

Det tætteste på sejr må alligevel være i 2012 da ORFEVRE (STAY GOLD) kom fra næsten sidst til klart i front med 200 meter igen, uden Soumillon havde brugt pisk på ham, men så højst usædvanligt begyndte at hænge fra midt i banen og helt ind til rails uden Soumillon kunne rette ham op, og 15 meter fra målstregen måtte se hoppen SOLEMIA (POLIGLOTE) passere ham.

Løbet kan ses her, ORFEVRE den fukse hingst med Soumillon i rød hue, dragt med gule ærmer:

https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=Prix+de+l%27Arc+de+Triomphe+2012+-+Solemia+-+YouTube&mid=928B13D78800037A2B94928B13D78800037A2B94&FORM=VIRE<br>

Der siges at være mellem omkring 5000 japanske tilskuere til Prix de l'Arc hvert år, så stort et løb er det for dem.


26. november 2023:

Det er sjældent galopheste sendes permanent fra Skandinavien til Frankrig, men det sker nu og da.

Pia & Joakim Brandt startede deres stald i Frankrig med 9 skandinaviske heste fra deres store heste ejer Hans Troedsson (Stald Rio), tilbage i 2005.

Blandt de bedste var heste som Invertiel, Black Ern og Farouge. Ens for dem alle var som jeg husker Pia fortalte mig da vi selv havde heste i træning hos hende, at de havde svært ved at vise det handicap tal de havde fra Skandinavien i Frankrig, så det tog tid før de fandt det rette niveau i løbene der nede.

Fransk Galop accepterer ikke de handicap tal heste kommer med fra Skandinavien, trods vi ellers har et internationalt samarbejde med dem. Faktisk er det også tilfældet i Tyskland, hvor vi for nogle år siden meldte/startede i handicap løb der, så bad den tyske handicapper om ''Performance Sheet'' for vores heste, og efter han havde studeret det, satte han et handicap tal ud fra det, alle gange 3-4 kg under det tal de havde i Skandinavien.

I Frankrig er det ikke så nemt som i Tyskland at få tildelt et handicap tal.

En handicapper skal løbe i salgsløb eller udskrevne løb, og som jeg husker det være blandt de 5 første i mål to gange for at handicapperen i Frankrig tildeler hesten et handicap den kan løbe med i Frankrig (vinder hesten får den nogle gange et handicap tal med det samme).

For eksempel kom FAROUGE ned med 95 i skandinavisk handicap tal, og efter 3 starter i Frankrig blev han tildelt et fransk handicap tal på 88.

BLACK ERN kom med 83 i handicap tal, løb 4 gange uden at få et fransk handicap tal, bedste placering var en 4. plads i Compiegne hvor han var slået med ca. 10 længder af KERGONNEC der blev tildelt 78 i handicap tal for den sejr.

INVERTIEL er en positive undtagelse, han kom med 82 i handicap tal og viste på et tidspunkt 81 i Frankrig i hans 8 starter i Frankrig, der inkluderede to 2. pladser og en 3. plads.

Da JC Organization ApS her i sæson 2023 valgte at sende deres fine 5 årige ALLIGATE (ARCHIPENKO) fra Niels Petersen til Frankrig havde han 87 i handicap tal.

Hans nye træner Tim Donworth har virkelig forstået at finde de rigtige løb til ham er min vurdering.

Første start var i Durtal tilbage i april hvor han nemt vandt et 2300 meter løb med 1 længde med samme vægt foran IKARE der havde 73 i handicap tal. Det gav ca. dkr. 35.000 i vinder præmie.

I sin næste start løb ALLIGATE stadig uden et fransk handicap tal i Nantes over 2400 meter hvor han blev 4. slået med ca. 2.5 længde af FRENCH KISS der havde 83 i handicap tal, de løb med samme vægt. Det gav ca. dkr. 16.500 dkr.

Senere i maj løb han i Moulins hvor han blev 3. slået med ca. 1.5 længde af ASHGHAR der havde 83 i handicap tal, her løb ALLIGATE med 1 kg mere end vinderen. Det gav ca. dkr. 18.000 dkr i præmie.

ALLIGATE blev efter de 3 starter vurderet til et fransk handicap tal på 79, som han i de næste 5 starter konstant løb ud fra uden at stige i handicap tal, trods to af de 5 starter gav sejr (det var dog ikke handicap løb han vandt).

Hans total indtjening i 2023 i Frankrig har været på ca. dkr. 190.000 dkr.

24. november 2023:

Efter et par indlæg hvor jeg har kigget på økonomien i nogle løbsdage med fokus på de præmier der udbetales kontra indtægter fra spil (husk spil på heste er den vigtigste indtægt for sporten) så skal jeg naturligvis runde det faktum at banerne jo også har andre indtægter.

Hvilket Dansk Trav og Galop Union (DTGU) heldigvis også har sat mere fokus på, for de tal jeg har fremhævet viser jo det er et must at der kommer penge ind i sporten/banerne på andre måder.

Klampenborg Galopbane og Fyens Væddeløbsbane har været utrolig dygtige til at tiltrække nye publikummer, og store antal, samt afholder en del arrangementer på og udenfor løbsdage. Sponsor indtægter, entre, restauration etc bidrager positivt.

Disse indtægter er klart ikke at underkende, men kanaliseres umiddelbart ikke direkte ud i nævneværdige præmieforhøjelser hvis man ser på i år kontra 5 år tilbage.

Jeg kan kun konstatere at det at være ejer til galopheste er en kæmpe udgift, og har man ikke top 1-2 i de helt store løb i Skandinavien, er selv bedre heste et økonomisk minus. Det er klart man som heste ejer ikke kan forvente at have overskud på en galophest, men der er også grænser for hvor stort et minus man kan/vil acceptere i længden.

Kigger man på de tal jeg ridser op i mit indlæg af 25 oktober kan det se sort ud efter 2026-2027 (skulle nogen have korrektioner/kommentarer til mine indlæg er samme naturligvis velkomne, specielt hvis jeg skulle have misforstået/ser tallene forkert).

23. november 2023:

Nu har jeg et par gange været omkring de store penge præmier der uddeles på løbsdage i Sverige, hvor omsætningen langt fra bare tilnærmelsesvis kommer i nærheden af udgifterne ved at afholde de løb, samt nævnt at der bør reduceres i antal løbsdage, men øges i antal planlagte løb på de løbsdage der så afholdes etc.

Noget jeg aldrig har forstået er hvorfor man vælger at afholde løbsdage i november på Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus (og for den sags skyld i Klampenborg).

Når sæsonplanen laves ved man med 95% sikkerhed at banen vil være ekstrem blød/fedtet.

Den ene banemand (og en deltids ansat) der er i Aarhus kan umuligt køre ud med traktor og reparere/lappe hullerne, uden at lave endnu større skade på græsbanen end allerede påført af hestene.

Det vil sige den står vinteren over med huller der sætter sig, og er næsten umulige at få op i en acceptabel stand til den følgende sæson.

Samtidig ved man, at mange heste specielt fra amatør trænere har sat vinterpels, samt en lang sæson har slidt på en del ældre heste, som derfor ikke er startklare, og som man så den 11. november i år, bliver felterne dermed små (og de er i forvejen alt for små i provinsen) samt baneunderlaget kan betyde flere sletninger på dagen når/hvis det har regnet meget den/de sidste uger op til løbene.

Løbsdagen endte med der var starterklæret 42 heste i 6 løb, 2 blev slettet på dagen pga. banens beskaffenhed, 3 var slettet da de var halte, 1 blev bortvist og endeligt blev 6 heste slettet da 3 professionelle jockeys og 1 amatør nægtede at ride efter dagens andet løb da de følte græsbanen var for farlig at afholde løb på.

Dagens omsætning i svenske kroner blev på v4: 110.000, v5: 63.000 og så 300.000 i vinder/plads/komb/tvilling/trio, så alt i alt dkr 473.000 svenske kroner, hvoraf ca. 70% blev tilbagebetalt til spillerne, så overskud til spilleselskaberne blev ca. 145.000 svenske kroner, som er ca. 92.500 danske kroner. Det er det beløb ATG/Bet25/Dantoto har i overskud, før de skal dække medarbejder lønninger, husleje, spilskat etc. 

Udbetaling af pengepræmier for hele løbsdagen var 275.000 kroner.

Dagens hovedbegivenhed var 2 års løb om 100.000 hvor ejerne løbene havde betalt forfeits, resten af løbene var uden forfeits.

Med udgifter til banefolk, startbokspersonale, voldgift, læge etc kræver det ikke det store at se denne løbsdag som et stort minus.

Det er blevet helt tydeligt i 2023 at de bedre professionelle jockeys sjældent vil ride i provinsen af flere forskellige grunde, og måske skulle man fra sportens hovedforbund prøve at vende den tendens i 2024 så niveauet på løbene kan stige, og dermed ejere/trænere/spilleres interesse ligeså.

Så istedet for at ''belønne'' heste der slutter u placeret med 800 kroner, så lav for eksempel en bonus til hver professionel jockey på 2000 kroner per løbsdag som han/hun rider i provinsen oven i de ridepenge han/hun i forvejen får. 

Det drejer sig om 14 løbsdage i 2024, og man kunne droppe den bonus den løbsdag der afholdes Jyllandsløb, da den dag altid trækker de bedste jockeys ref de store pengepræmier på dagen.

Drop den mærkelige konkurrence ''DM for galop ryttere'', det er jo ja undskyld mig, en joke med den konkurrence, samtidig udelukker man ryttere fra Sverige/Norge der kunne tænkes at ville bruge en dag på at ride løb i provinsen. Yderligere smider man 18.000 kroner i den konkurrence til nr 1-2-3 som i stedet kunne bruges i ovenstående forslag til at få en ordentlig standard i provinsløbene tilbage.

De 5-6 løb der er planlagt i november 2024 på Jydsk Væddeløbsbane burde droppes allerede og i stedet placere et løb her og der på de allerede planlagte løbs dage.

Jeg er på ingen måde ude på at lukke sporten ned, tværtimod, men der må og skal tænkes fremadrettet nu, så der stadig afholdes galopløb om 3-5-7-10 år osv frem i tiden. 

22. november 2023:

Vi ved vist alle hvor uendeligt svært det kan være for en hest at vinde galopløb.

Specielt de ældre handicap heste bliver det svært bare at vinde 1 løb om året med, selv her i Skandinavien hvor felterne er ganske små hvis man sammenligner med England/Frankrig/Ireland.

Men jeg lagde mærke til en 9 årig hoppe i Frankrig for nogle uger siden, og tænkte det virker som en tryk fejl, men den er god nok.

ZARICA (RIO DE LA PLATA) som hun hedder har i 2023 startet 16 gange med 11 sejre og en 2. plads, to 3. pladser og en 4. plads som resultat, hvilken giver en total indtjening på ca. dkr 740.000 kroner (plus ca. 300.000 ekstra i bonus fra Fransk Galop da hun er fransk opdrættet). Det er en hoppe der startede sæsonen med 78 i handicap og nu er i 82 i handicap tal.

Hvordan kan det lade sig gøre tænker mange så nok at hun kun er steget 4 kg i handicap for 11 sejre?

Det er fordi i Frankrig er der mange ''Claiming Races'' hvor man som ejer sætter en reserve pris, for eksempel dkr. 125.000. Så kan interesserede byde på hesten efter løbet (man skal være godkendt af Fransk Galop for at byde, så da vi tidligere har budt heste i Frankrig, fik vi en træner vi kendte der var tilstede på løbsdagen til at byde).

Den der byder højest får hesten, og bydes der for eksempel 145.000 kroner så beholder Fransk Galop 50% af prisen over reserve prisen, i dette tilfælde så dkr 10.000 og ejeren får 135.000.

Det sker ofte at ejeren ''forsvarer'' sin hest og fx byder 135.000 og hvis det er højeste bud, tilfalder der stadig 50% af ''over prisen'' til Fransk Galop, i dette tilfælde 5000 kroner.

Er der ingen der byder reserve prisen eller der over, er der jo intet salg.

Vægtene i Claiming Races sættes indenfor et vist interval, så dem der sættes med dyrest reserve pris får højere vægte end de lavest pris satte.

ZARICA løb i Claiming Race i sin første start i januar 2023, hvor reserve prisen var sat til ca. dkr 75.000 og ejerne forsvarede hende ved at byde ca. dkr 92.000.

Det har sket flere gange i løbet af året, dog har hun en gang været til start med reserve pris omkring dkr. 137.500 og en gang til ca. dkr. 150.000 uden ejerne har forsøgt at byde på hende, men der har ikke været andre der har budt så de endte uden salg, hvilket de jo nok ikke er kede af.

Kun en gang i 2023 har hun startet i handicap løb, hvilket var i August i Vichy hvor han vandt over 2400 meter med 1 ¼ længde, hvilket hun fik 3 kg for.

I 2022 vandt hun faktisk 5 sejre og havde 7 placeringer ud af 15 starter, hvor hun tjente ca. dkr 410.000 kroner (plus ca. dkr 165.000 yderligere i fransk bonus). Hun steg fra 72 til 78 i handicap, de 3 af hendes sejre var i Claiming Races.

Inden hendes 8 års sæson i 2022 havde hun startet 38 gange i fladløb med kun 2 sejre som 4 åring og 2 sejre som 7 åring, samt 14 placeringer og yderligere 9 starter over forhindringer uden nogen sejre, men 5 placeringer. Hun havde 1 start som 2 åring hvor hun var uplaceret og som 3 åring startede hun 6 gange med 3 placeringer og en indtjening på ca. dkr 35.000 inklusiv fransk bonus.

Charmen ved galop heste 😊

21. november 2023:

Jeg skrev 6. november 2023 at Niels Petersen trænede LET'S GO CRAZY (MOOHAAJIM) var på auktion i Deuville 20. november.

Han blev ikke solgt, men købt tilbage til 180.000 dkr. 

21. november 2023: 

Aalborg Væddeløbsbane bliver måske indenfor 5-10 år nedlagt og i stedet opføres et ambitiøst nyt fodbold stadion, hvor der skal være plads til 30.000 tilskuere (dermed kan DBU afholde landskampe der ud fra de internationale krav for landskampe), samt store udendørs koncerter.

Samtidig skal der opføres en Multihal til afholdelse af store indendørs koncerter, indendørs sportsgrene etc.

Det er som udgangspunkt salg af byggerater på det 22 hektar store kommunale areal, hvor trav/galopbanen (Racing Arena Aalborg/Spar Nord Arena) ligger i dag, der skal bære økonomien.

Håbet er dog også, at investorer vil melde sig på banen, når de hører om visionen og dermed vil kunne hjælpe til at speede processen op.

Aalborg Kommune har endnu ikke lavet en konkret tidsplan.

Borgmester Lasse Frimand Jensen (S) nævner dog 5 og 10 år som mulige etaper, hvis man kommer godt igennem næste fase af projektet.

Næste skridt bliver en undersøgelsesfase, som Aalborg Kommune tager på sig. Den kommer til at involvere alle aktører i det aalborgensiske idræts- og kulturliv.

Banechef for Racing Arena Aalborg, Lars Hellerup, vil ikke afvise, at væddeløbsbanen kunne være interesseret i at flytte.

Kravet vil være at som kompensation for at flytte inden den nuværende lejekontrakt med Aalborg Kommune der udløber i 2045, at dem der overtager Aalborg Væddeløbsbane laver en ny væddeløbsbane et andet sted i omegnen af Aalborg.

Den tankegang viser man, i tilfælde af planerne bliver aktuelle, får en total opgradering af et anlæg der i dag står slidt og umoderne.

Tænk hvis ledelse på Jydsk Væddeløbsbane havde haft samme professionelle tilgang til de planer Aarhus Kommune luftede for mange år siden, i stedet står man nu med en hovedpine med opførelse af nyt stadion i Aarhus klods op af træningsbanen med den konstante larm det vil give, og alle sportsgrene i området er i en situation hvor ingen præcis ved hvad fremtiden bringer. Det logiske havde været man sagde ok fint, i kan overtage Jydsk Væddeløbsbane 10-15 år før vores lejeaftale udløber i 2030 mod i stiller midler til rådighed så galop/travsporten kan opføre en ny væddeløbsbane omkring Aarhus.

Det areal Jydsk Væddeløbsbane ligger på kunne sælges for over 1 milliard efter fleres vurdering husker jeg fra flere år tilbage.

19. november 2023:

Jeg var omkring fundamentet i at drive skandinavisk galop nu og i fremtiden i mit indlæg den 27. oktober 2023.

Desværre er de ''ansvarlige'' i de 3 galop forbund ikke deres opgave voksne og får lavet et løbs program der modsvarer antal heste i træning, og dermed få stoppet de direkte tabsgivende løbsdag der finder sted nærmest uge efter uge.

Lad mig tage et par eksempler som vi har set siden 27. oktober.

Den 11. november havde Svensk Galopp planlagt tre 2 velbetalte 2 års løb, Svensk Kriterium, Svensk Kriterium Consolation samt Tandari Minneløp. Der var på starterklærings dagen starterklæret 4 i Tandari Minneløp, 2 i Consolation som blev tilbudt at komme i hoved løbet.

Endeligt var der starterklæret 5 i Tandari Minneløp og 5 i Kriterium, så 10 heste i 2 løb om henholdsvis 500.000 skr og 200.000 skr.

Omsætning i vinder/plads/trio/komb/tvilling for de 2 løb blev samlet 181.000 skr, hvoraf de circa 75% betales tilbage til spillerne, så der er et overskud til ATG på omkring 45.000 skr.

Svensk Kriterium indgik som 1 afdeling i løbsdagens V64 hvor omsætningen var på 1.165.000 skr, hvoraf 65% betales tilbage til spillerne. Så her er der et overskud til ATG på 408.000 skr.

At Svensk Kriterium kun mønster 5 heste til spille kuponen er jo klart den afdeling der bidrafter mindst til de 6 løb man spiller til, men er man barmhjertig og siger det løb har bidraget med 1/6 af overskuddet til ATG er det så cirka 68.000 skr.

Det er overskud før spil skat, samt drifts udgifter ATG har til at dække såsom annoncering, løn til medarbejdere, husleje etc, så man kan vel konkludere Svensk Galopp har udbetalt 700.000 skr. i præmier (uden at medregne opdrætter præmier) og løbene har skabt omkring 115.000 skr. i brutto overskud til ATG (jeg er klar over ejere har bidraget med forfeits til løbene, men jeg har så ikke medtaget løbsdags udgifter til lønning af startboks personale, voldgift, læge/ambulance, banesmed etc hvor jeg ved at 1 løbsdag for flere år tilbage kostede lige over 200.000 skr).

Jeg vil kigge på den seneste løbsdag i Aarhus en af de nærmest dage, for det er ikke kun Sverige der ikke udviser rettidig omhu mht. omgang med de midler galopsporten har.

Det er mig en kæmpe gåde at man ikke får tyndet ud i de alt for mange løb/løbsdage der afholdes, for de penge vi hælder ud i år/de seneste år står vi altså og mangler i fremtiden, og jeg er alvorlig nervøs for hvordan den ser ud om 3-5-7 år, og med 3 hopper der eventuelt skal bedækkes til foråret spørger jeg mig selv om det på nogen måde er fornuftigt at sætte dem i fol med den måde sportens midler bruges på.


10. november 2023:

Det er ærgerligt at Klampenborg må aflyse løb pga. den megen regn der kommer, men det kan vi jo ikke lave om på.

Det er dog endnu mere ærgerligt at de penge præmier der skulle være udbetalt, ikke kan flyttes over til en løbsdag i Klampenborg i sæson 2024, men i stedet går ''tabt''. 

De penge er jo nogle heste ejere, jockeys, trænere og opdrættere havde forventet de ville få andel i.

9. november 2023:

Det er altid interessant at følge på Filip Zwicky's fine galophjemmeside www.galopsport.dk de internationale handler der foretages fra skandinavisk side.

Ofte er det dog glemt få dage efter hvad der er købt, og til hvilken pris og hvor hesten går i træning etc.

Det er derfor interessant nu her 2 år senere, at se på hvad udvikling har indkøb foretaget af åringer i udlandet 2021 gjort.

Jeg starter med at se på Arqana's årings auktioner i Deauville.

Morten Buskop købte til Baagøe Schou en hoppe der nu er døbt THERE IS NO NO (CAMELOT), for ca. 600.000 kroner, hun er i træning hos Rohaut i Frankrig og har til dato startet 9 gange med 1 sejr og 7 placeringer, med en total indtjening på ca. dkr 375.000 (inklusiv fransk bonus), med et max handicap tal på 79.

Morten Buskop købte yderligere til Baagøe Schou hoppen Hehewuti (WOOTTON BASSETT), for ca. dkr 300.000. Hun har startet 3 gange i Frankrig med en 3. plads som bedste resultat, og en total indtjening på ca. dkr 19.000, max handicap tal 74.

Morten Buskop købte til Lone Kaj-Nielsen hingsten HARLEKIN (MASTERCRAFTSMAN) for ca. dkr. 450.000.

Han har startet 9 gange med en sejr, og total indtjening på 61.500 kroner, og max handicaptal 76.

Lennart Jr købte for ca. dkr 935.000 kroner HUSTLER (ALMANZOR), han startede to gange som 2 åring i Sverige med en sejr og en 3. plads, som 3 åring var han starterklæret to gange men blev slettet pga. halthed, han nåede en indtjening på ca. dkr. 35.000 og handicap tal 74.

Lennart Jr købte for ca. dkr 150.000 YOYO (CHARM SPIRIT), han har startet 9 gange og vundet 1 gang, samlet indtjening ca. dkr 115.000 og max handicap 75.

Den svenske travmand Stefan Melander købte via norske agent Kristin Riise Ødegård hingsten SEAKINE (SEAHENGE) for ca. dkr 185.000. SEAKINE blev i fransk træning hos Gadbin.

Han startede kun 1 gang, hvor han i Bordeaux som 2 åring vandt nemt med 2 længder foran Salahudin (ALWUKAIR) der siden bl.a. har været 2. i Listed race og vist 92 i handicap tal. SEAKINE fik ikke noget handicap tal for sin sejr, men tjente ca. dkr. 115.000 kroner.

Stefan Melander købte også via Laila Riise hingsten Architecture (BIRCHWOOD), som kom i træning i Frankrig men aldrig har startet. Han kostede ca. dkr 45.000.

7. november 2023:

Det franske online galopmagasin ''Jour De Galop'' skrev en længere artikel i dag om hvor svært det er at være opdrætter i Europa, selv i Frankrig trods de gode løbspræmier og opdrætter penge man får der. En større analyse viser at gennemsnitsprisen for at producere et opdræt til den står i auktions ringen er ca. dkr. 165.000 her i Europa.

Men kun 40% af åringer solgt i Europa bliver solgt for over det beløb, så med andre ord er der underskud på 6 ud af 10 åringer for opdrætterne. Der er så naturligvis håb for man kan få nogle opdrætter penge, men i lande som England og Ireland får man 0% i opdrætter penge. 

Yderligere er der håbet om at den åring man sælger laver top resultater så de næste i familien kan sælges bedre, men det er jo desværre sjældent det sker.

Jeg kan huske de år vi selv solgte åringer i Frankrig, hvor lykkelig man skulle være bare for at få udtaget sin åring til auktion af auktionshusene Arqana eller Osarus. 

Hvert år bliver der født omkring 5000 føl i Frankrig, ca 30 pct er til ''owners breeders'' som ikke ønsker at sælge, og omkring 10% bliver handlet privat, men de resterende 3000 afkom er møntet på at komme på auktion. Problemet er bare, at Osarus kun fremstiller ca 350 åringer om året og Arqana ca 1500 åringer.

Så der er omkring 1100-1200 afkom der aldrig bliver udtaget til auktion, og her står opdrætterne jo så for alvor med et problem for det er som bekendt vældig dyrt at sætte heste i træning.

6. november 2023:

Jeg nævnte Niels Petersen trænede LET'S GO CRAZY (MOOHAAJIM) da jeg opsummerede MOOHAAJIM (CAPE CROSS) resultater som avlshingst.


Nu er LET'S GO CRAZY på auktion i Deauville 20 november, det bliver spændende at se hvad han kan komme til at koste.

Da han blev købt af agent Morten Buskop 30 juni som 2 åring i 2021 kostede han kun ca. dkr. 100.000.

Faktisk blev han i træning i Frankrig som 2 åring, trænet af Montfort.

Han startede 3 gange som 2 åring hvor han blev 5, 6 og 10.

Som 3 åring løb han tre gange hvor han blev 7, 3 og 8.

Han blev derefter sendt til Niels Petersen med et handicap tal på 77.

I dag er han i handicap tal 90. 

Katalog siden til 20 november kan ses her: 

https://www.arqana.com/lots/vente_d-automne/349/99723<br>

5. november 2023:

Det sker heldigvis nu og da, at topheste er handlet til billige penge.

Jeg så i august et fantastisk løb fra Deauville, Prix Jean Romanet, Gr.1, over 2000 meter for hopper.

Vinderen MQSE DE SEVIGNE (SIYOUNI) har aldrig været på auktion, men hvis hun var ville hun havet kostet flere millioner kroner da hendes bror er MEANDRE (SLICKLY) der bl.a. er vinder af Preis von Europa, Gr.1, i Køln.

Men hoppen der blev nr 2 kort slået er VIA SISTINA (FASTNET ROCK)  og hun blev som åring solgt for kun ca. 50.000 kroner. Hun er tidligere i år vinder af Pretty Polly Stakes, Gr.1, på Curragh i Ireland, og her i oktober var hun tæt på at vinde Champion Stakes, Gr.1, på Ascot men blev slået med 3/4 længde af KING OF STEEL (WOOTTON BASSETT), og måske havde hun vundet hvis ikke hendes jockey Oisin Murphy tabte pisken ca. 200 meter før målstregen.

Hendes mor Nigh er en ustartet GALILEO (SADLERS WELLS) hoppe, som er søster til top sprinteren KINGSGATE NATIVE (MUJADIL) der bl.a. er vinder af tre Gr.1 sprinter løb i England tilbage i 2007+2008+2010.

Hendes far FASTNET ROCK kostede i 2017 omkring 375.000 kroner for en bedækning.

Så ser man på det, kommer hendes talent jo ikke ud af ingenting. 

Nu skal hun på auktion her i december i Newmarket, og hun kommer til at koste mange millioner, som hendes ejer Mrs Hillen kan glæde sig gevaldigt over :)

Der er link til hendes katalog side her:

 https://www.tattersalls.com/search-results?criterion=Via+Sistina+%28IRE%29

I øvrigt er hendes mor Nigh også på samme auktion.


3. november 2023:

Det er mig fortsat en gåde, hvorfor man fra Dansk Galop, BET25, Dantoto etc. offentliggør løbs tider for danske galop løb.

Det er så misvisende for spillere, aktive, handicapper osv at man næsten ikke forstår det er muligt.

Jeg sad og kiggede på tiderne på 2 løb fra Klampenborg 28 oktober hvor enhver med bare en smule forstand på tider i løb, kan se på det trykte at den er helt gal.

Banen var målt til 4.9 som jeg husker det (det kan man umiddelbart ikke finde præcist her efter løbsdagen, der står bare ''blød'',  men det er et vidt begreb).

I løb 4 over 1600 meter skriver man officielt vinder tiden er 1:35,7, hvilket måske verdens bedste miler nogensinde FRANKEL (GALILEO) kunne løbe distancen på i det underlag i Klampenborg (måske), men al respekt for vinderen CIVILON (HALLUCINATE) og de andre i det løb der sluttede kort efter vinderen, det kan de aldrig komme i nærheden af, måske i en let bane men aldrig i en så tung bane som i lørdags.

Den korrekte vinder tid er 1:42,7, så en fejl på 33 længder i et 1600 meter løb!

I næste løb på dagen er den åbenlyst gal igen, en klasse 5 hest skulle have vundet i 1:41,6 med 63kg på ryggen? Den korrekte vindertid er 1:44,7 så en fejl på 15.5 længder, og det er begge tider der står for evig tid nu.

Jeg orker ikke at check de andre tider på dagen, men de er med statsgaranti alle forkerte er jeg bange for (skulle jeg tage fejl, så kontakt mig og jeg korrigerer min formodning, og der er 6 gode flasker rødvin til den person der kan påvise jeg tog fejl).

Det er desværre ikke kun løbene i lørdags der er fulde af graverende fejl tider, det sker på alle løbs dage i hele Danmark, og det har været sådan i årevis. 


2.  november 2023:

Jeg kan huske da MOOHAAJIM (CAPE CROSS) kom til Danmark som avlshingst i 2019, at jeg tænkte det ligner ''bad news'' for vores avl.

På ingen måde grundet hans løbs resultater, som jo var helt i top for en hingst opstaldet her i Skandinavien.

Vinder i sin 2 års debut, siden Gr.2 vinder som 2 åring samt 2. i Middle Park Stakes, Gr.1, som 2 åring i Newmarket kun slået med hals.

Som 3 åring fik han kun to starter, først 3. i Gr.3 bag den senere tre gange Gr.1 vinder OLYMPIC GLORY (CHOSIR) i Newbury, et løb som var en af de store test før 2000 Guineas, Gr.1, i Newmarket.

I 2000 Guineas blev MOOHAAJIM dog kun blev 12. ud af 13 startende, og siden startede han ikke mere. Jeg formoder han blev skadet, for ellers var han jo fortsat sin fine løbskarriere.

Han startede i avlen i 2015, hvor han stod opstaldet på Rathberry Stud i Ireland, først til ca. dkr. 37.500 per bedækning, og de næste 2 år til ca. dkr. 30.000 per bedækning.

Trods han bedækkede 62 hopper det første år, kom kun 32 i træning som 2 åringer i England/Ireland, yderligere jeg kan se 2 også kom i træning i Frankrig.

25 af hans første årgang blev fremstillet på årings auktioner i Ireland og England, 19 blev solgt til en gennemsnitspris af ca. dkr 250.000 per åring.

I hans næste årgang blev kun 4 åringer fremstillet, 3 blev solgt, til en gennemsnitspris af ca. dkr 85.000 per åring.

I 2019 blev der fremstillet 9 åringer, de 8 blev solgt til en gennemsnitspris af ca. 42.500 per åring.

I 2020 blev hans sidste årgang fremstillet på auktion i England/Ireland, og der var 9 åringer fremstillet hvoraf 5 blev solgt til en gennemsnitspris af ca. dkr. 16.000.

Hans afkom i England/Ireland har på ingen måde imponeret må man sige når man kigger på deres resultater der.

Hvilket er højest overraskende for vel alle, bl.a. blev han flot fremhævet af det anerkendte ''Thoroughbreddailynews'' da de i marts 2018 analyserede 1st season hingste før sæsonen og skrev:

Of the less expensive first-season sires in the table, Moohaajim caught the eye with the prices that the small number of his foals that sold realised in 2016 and the results that his yearlings secured last year again catch the eye. Four of his progeny realised over 50,000gns, with the most expensive one being the colt out of Bahati that was bought by Shadwell for £85,000 at the Goffs UK Premier Yearling Sale. While he will have just 32 2-year-olds to represent him in 2018, it will be well worth watching how they fare, as his sale results have suggested that they could well overachieve.

Ingen vinder/placerede har han haft i Gruppe/Listed races i England/Ireland/Frankrig/Tyskland/Italien (vi har i år her i Skandinavien set hans søn født i Ireland 2019 LET'S GO CRAZY vinde Listed race, samt to 2. og en 3. plads i Listed race for træner Niels Petersen).

Kun 14 afkom født i England/Ireland har vundet i de lande, det er blevet til 28 sejre i alt, hvor 2 afkom har vundet 5 hver og en har vundet 4 løb. De 2 bedste afkom har vist 85 i handicap, 1 har vist 84 i handicap (igen er LET'S GO CRAZY bedste afkom på det plan med 91 i handicap her i Skandinavien, efterfulgt af SLAVA UKRAINI med 89).

Der er faktisk kun startet 38 af hans afkom født inden han kom til Danmark, hvilket kun er omkring halvdelen af afkom efter ham født i England/Ireland.

Men, det er jo helt anderledes når man kigger på hans succes her i Skandinavien, som virkelig har overrasket yderst positivt.

Ud over nævnte LET'S GO CRAZY og SLAVA UKRAINI er der for at nævne nogle fx BUD, KEEP ON DANCING, SID GAME, BRIGADIER, KIS fra de 2 første årgange vi har set på banerne.

Hvad der pludselig gør forskellen er ren teori, men man må håbe og formode hans succes fortsætter.


31. oktober 2023:

Her er en af de største trænere nogensinde, Dermot Weld, i et langt interview om de top jockeys, heste osv han har været involveret i gennem sin lange karriere. 

Bl.a. HARZAND (SEA THE STARS), men også om hvordan han var forgangs mand for det der i de seneste 20 år har virket logisk, men inden da var nærmest utænkeligt, at galopheste rejste verden rundt og deltog i andre kontinenters stor løb.

Hans første start i Melbourne Cup, Gr.1, tog 12 måneder at arrangere da han pga. karantæne regler måtte overbevise fly selskaber, lufthavne, myndigheder, væddeløbs baner/forbund om at ændre de regler der var i stand, for at gøre en start for en irsk hest mulig i det kæmpe store løb i Australien. Men det lykkedes, helt tilbage i 1993, og utroligt nok også med en sejr for hans VINTAGE CROP (ROUSILLON)

Men nyd selv udsendelsen på det her link: 

https://www.youtube.com/watch?v=rchA5JavAPI<br>30. oktober 2023:

Jeg så på Jourdegalop i dag en liste over de hingste der har bedækket flest hopper i England/Irland, som jeg kopier her…..det er jo ufattelig mange hopper de hingste får tilført, og det er i en kort periode af 3 måneder.

Lig dertil, at nogle af de hopper er bedækket om en eller flere gange, da de jo ikke altid kommer i fol i første forsøg.

Jeg husker jeg fik fortalt engang vi var i Frankrig, at en hingst med så mange hopper bedækker morgen, middag og aften, der er naturligvis nogle timers pause indlagt, men det er ''hård'' kost at være så populær en hingst!

Fladløbs hingste først, så længere nede forhindrings hingste.

Navn på hingst, antal hopper, stutteri, land:

Sioux Nation 289 Coolmore Irlande

Saxon Warrior 264 Coolmore Irlande

Mehmas 244 Tally Ho Stud Irlande

Churchill 227 Coolmore Irlande

Wootton Bassett 218 Coolmore Irlande

Ten Sovereigns 209 Coolmore Irlande

Calyx 202 Coolmore Irlande

Space Blues 198 Kildangan Stud Darley Irlande

Starman 198 Tally Ho Stud Irlande

Starspangledbanner 197 Coolmore Irlande

Frankel 196 Banstead Manor Stud Juddmonte Grande-Bretagne

Blackbeard 195 Coolmore Irlande

Cotai Glory 191 Tally Ho Stud Irlande

Soldier's Call 190 Ballyhane Stud Irlande

Blue Point 190 Kildangan Stud Darley Irlande

No Nay Never 190 Coolmore Irland

Ghaiyyath 188 Kildangan Stud Darley Irlande

Space Traveller 186 Ballyhane Stud Irlande

Arizona 180 Castle Hyde Stud Coolmore Irlande

Sea The Stars 180 Gilltown Stud Aga Khan Studs Irlande

Lope de Vega 177 Ballylinch Stud Irlande

New Bay 177 Ballylinch Stud Irlande

St Mark's Basilica 172 Coolmore Irlande

Nathaniel 171 Newsells Park Stud Grande-Bretagne

Night Of Thunder 170 Kildangan Stud Darley Irlande

Cracksman 167 Dalham Hall Stud Darley Grande-Bretagne

Camelot 167 Coolmore Irlande

Dark Angel 166 Yeomanstown Stud Irlande

Inns Of Court 164 Tally Ho Stud Irlande

Havana Grey 164 Whitsbury Manor Stud Grande-Bretagne

Baaeed 162 Nunnery Stud Shadwell Grande-Bretagne

Minzaal 161 Derrinstown Stud Shadwell Irlande

Harry Angel 161 Dalham Hall Stud Darley Grande-Bretagne

Kodi Bear 161 Rathbarry Stud Irlande

Kingman 157 Banstead Manor Stud Juddmonte Grande-Bretagne

Forhindrings hingste er som følger:

Crystal Ocean 335 Beeches Stud Coolmore Irlande

Vadamos 273 Grange Stud Coolmore Irlande

Affinisea 268 Whytemount Stud Irlande

Poet's Word 257 Boardsmill Stud Irlande

Santiago 245 Castle Hyde Stud Coolmore Irlande

Diamond Boy 242 Kilbarry Lodge Stud Irlande

Blue Bresil 242 Glenview Stud Irlande

Maxios 241 Castle Hyde Stud Coolmore Irlande


27. oktober 2023:

Skandinavisk galopsport er desværre ikke særlig sund.


Der er for få hesteejere, heste, jockeys, staldpersonale, opdrættere og ikke mindst det der i sidste ende skal holde sporten oven vande, spillere.


Uden spil er der ikke penge til præmier.


Det virker som om ledelsen i de forskellige forbund ikke magter, eller har evnerne til at ændre dette - og begge dele er jo skræmmende for fremtiden.


Der er mere eller mindre samme antal løb og løbsdage nu som for 10-20 år siden hvor der var langt flere heste i løbene, og det er antal heste i løb der gør spillere er villige til at satse store penge på spil.

 
Jeg tænker her ikke om mange af dem der spiller for 500 kroner på en løbsdag, men om dem der spiller 3000-10000-25000 kroner på en løbs dag, og de findes, men antal af løbs dage de finder de store beløb frem og spiller for, bliver kun mindre og mindre.


Svensk Galopp er i mine øjne de mest blinde for udviklingen, specielt på Jægersro er det jo ufatteligt med små felter, hvor man udlodder ret store pengepræmier.


Tag for eksempel løbene onsdag i denne uge.


Der var tre 2 års løb på programmet, der var start erklæret 5 heste per løb (desværre var 2 slettet i det ene løb så der startede kun 3 heste) og total udbetaling for de 3 løb var 605.000 skr.

 
Samlet omsætning i de 3 løb var på 233.000 skr.

 
Tilbagebetalings procent er for ATG på vinder/plads 85% og i Trio/Komb 70%, så det vil sige ATG beholder omkring 40.000 skr, som er det netto tal der ligges ind i deres regnskab, og efter diverse udgifter/skat udbetales overskud til Svensk Trav og Svensk Galopp.


To af 2 års løbene indgik i dagens V5 løb, og der var den samlede omsætning 215.000 skr og her udbetaler ATG 65% af omsætningen, så det giver et netto overskud på ca. 65.000 skr for de 5 afdelinger tilsammen.


At afholde en løbs dag koster over 200.000 skr til officials, ambulance, startboks personale, dyrlæge, banesmed etc.


Det er jo åbenlyst for alle, at det her holder ikke i længden, men gør man noget ved det fra de ansvarlige i ledelsen?


Er det meget anderledes når vi har løb i Provinsen her i Danmark?


Det første man burde gøre var at skære 15% af løbene væk, og mindske antal løbs dage ved at afholde 10-11 løb per løbsdag.

 
De penge man sparer på at fjerne de 15% løb skal direkte over i de tilbageværende løb og dermed stiger pengepræmierne.


Ved at afholde 10-11 løb pr løbsdag, vil gøre at trænerne ser mulighed for at starte flere af deres heste på en løbsdag end hvis der kun er 7-8 løb, dermed mindsker man for trænere og ejere bl.a. transport udgifter pr hest, personale udgifter og rejsepenge til jockeys (da de jo burde få flere ridt på en løbsdag og dele rejse udgifter ud på) osv.


Spillerne får større felter at spille i, og dermed højere omsætning.


Sporten sparer en masse udgifter ved at afholde færre løbsdage.


Det er i hvert fald sikkert efter min mening, at som det kører nu og i de seneste år, så eksisterer galopsport i Skandinavien ikke i nærheden af hvor vi er nu (og det er ikke imponerende), om 5-8 år.


26. oktober 2023:

Her er et super godt interview med en af de helt store trænere, John Oxx. 

Der er super kommentarer/historier om nogle af hans top jockeys, ejere samt heste som SEA THE STARS (CAPE CROSS) og AZAMOUR (NIGHT SHIFT) etc. 

Gode video klip fra flere stor løb etc. Virkelig en god udsendelse til de mørke aftener :)

https://www.youtube.com/watch?v=az61mBIoJhI<br>


25. oktober 2023:

Regnskab fra ATG er yderst vigtigt for dansk galop og trav sport, da det er der vi skal hente hovedparten af indtægter fra, når tilskud fra Kulturministeriet er næsten udfaset fra 2027.

3.3% af ATG overskud vil være det vi får i tilskud derfra, og første år vi modtager penge fra ATG er fra 2024.


ATG (der er ejet 91% af Svensk Trav og 9% af Svensk Galopp) har netop offentliggjort resultat før skat og finansielle udgifter for de første 9 måneder af 2023.


Det er vigtigt at huske, at det ikke kun er spil på heste de har deres indtjening fra, men også online spil som Casino, Poker, Odds på fodbold, tennis osv.


ATG ejer BET25 her i Danmark, som de fleste danskere spiller til når vi ser trav og galop. BET25 dækker alle løb i Danmark med deres live udsendelser på tv/internet. BET25 er som ATG ikke kun spil på heste, men alle mulige andre online spil også.


De første 9 måneder er der samlet set for ATG en stigning i netto indtjening på 1 million svenske kroner (skr) i forhold til samme periode 2022, fra 1244 til 1245 million skr. Det er omregnet med dagens valuta kurs på 0,63 fra skr til danske kroner (dkr) 788 millioner.


Specielt 1. kvartal var der stor nedgang i ATG, derfor er det glædeligt at i 3. kvartal er der en fremgang på 60 millioner skr i forhold til 2022, fra 437 millioner til 497 millioner skr, eller 314 millioner dkr for 3. kvartal.


De første 9 måneder er indtægter for spil på heste faldet med 5%, hvilket jo ikke er imponerende set fra vores sports synspunkt. Casino spil indtægter er steget med 23% og de øvrige spil til fodbold, tennis etc. er steget med 11%.


Danske BET25 bidrog i 3. kvartal med en fremgang på 18% i forhold til samme periode i 2022, fra 78 million skr til 92 million skr, det lyder jo umiddelbart meget flot, men desværre er den svage svenske krone nu i forhold til 2022 en del af årsagen til den flotte fremgang.

 
Den svenske krone var i det meste af 2022 i kurs mellem 0,65-0,70, i 2023 har den ligget omkring 0,62-0,65. Tager man som middel kurs for 2022 fx 0,67 med 78 millioner er det 52,25 million dkr at BET25 bidrog med.


Tager man så som middel kurs for 2023 fx 0,64 med 92 millioner er det 58.88 millioner dkr, og så er fremgangen faktisk kun 12,7%, men heldigvis da stadig en pæn fremgang for 3. kvartal.


I BET25 er 51% af netto spil indtægter fra Casino spil, spil på heste 33% og så øvrige sports spil 16%.
Hos ATG er tallene Casino spil 10%, spil på heste 79% og så øvrige sports spil 11%.


ATG resultat efter skat og financielle posteringer for året 2022 var 1352 millioner skr, i 2021 var det 1521 millioner skr og i 2020 var det 1749 millioner skr.


Hvis man forestiller sig resultatet for 2023 ender på samme som 2022, vil det i danske kroner være 854 millioner, og 3.3% af det ville så betyde 28 millioner til dansk trav & galop, hvilket jo er milevidt fra de ca. 75-80 millioner vi får fra Kulturministeriet i de senere år.


I juni kom der en positiv pressemeddelse fra Dansk Trav og Galop, at fremadrettet tilgodeses vi med en andel af de udfasede midler fra det oprindelige tilskud til hestevæddeløbssporten fra Kulturministeriet.


Der står at pengene skal gå til breddeidrætten inden for hestevæddeløbssporten, og som jeg forstår det dermed ikke til pengepræmier. Det vil i runde tal være 2024: 25 mio. kr. 2025: 26 mio. kr. 2026: 28 mio. kr. 2027 og frem: 31 mio. kr.

 
Herudover modtager Hestevæddeløbssporten fortsat midler i en overgangsperiode frem til den endelige udfasning i 2027 fra det oprindelige tilskud med følgende beløb 2024: 47 mio. kr. 2025: 32 mio. kr. 2026: 16 mio. kr og denne del af midlerne kan trav og galop bruge til hvad de vil, inklusiv penge præmier.


Men holder de tal, er der fra 2027 og fremefter virkelig brug for at de indtægts tal jeg fremhævede i mit indlæg 20 oktober for den samlede trav og galopsport stiger gevaldigt, og omkostninger falder drastisk!


Der lurer måske en kedelig ''bombe'' under ATG regnskab fra 2024 og fremefter. På nuværnede tidspunkt er skat på spil 18% i Sverige, men den 20. september i år fremlagde den svenske regering deres budget for 2024, og her er planen at øge skat på spil til 22% fra 1. juli 2024, det vil betyde en ekstra skat på omkring 250 millioner skr per år. Det er foreløbig kun et forslag, så ikke vedtaget endnu skal det præciseres.


24. oktober 2023:

En af de få jockeys der er rejst fra USA til Europa med stor succes er Steve Cauthen.

Han valgte ikke at forlade USA pga. manglende succes.


I sin kun 2. sæson som jockey i en alder af kun 17 år i 1977 vandt han 487 løb, og var den første jockey til at passere 6 millioner dollars i penge præmier i USA nogen sinde. Samme år kårede Sports Ilustrated ham som Sportsman of the Year.


Helt ufattelig præstation af en kun 17 årig, specielt når man dertil tilføjer at han faktisk var ude 1 hel måned pga. skader. 


Han var kun 18 år da han i 1978 vandt triple crown i USA, alle ridt på AFFIRMED (EXCLUSIVE NATIVE).

 

Time Magazine, der udkom 1 gang om ugen, havde det år kun 2 sports mænd på deres forside, den ene Muhammad Ali og den anden Steve Cauthen.


Robert Sangster (som tilfældigvis Filiz Zwicky skriver om i dag på www.galopsport.dk) var ''arkitekten'' bag at lokke Steve Cauthen til England og ride fra sæson 1979, trods den kæmpe succes han nød i USA.

Sangster havde dengang Barry Hills som privat træner.

En faktor der var med til at overtale Cauthen var har træt af pressen i USA konstant jagtede ham, yderligere de store løb i England/Ireland og Frankrig, og så det faktum at vægten for jockeys i Europa var et par kg højere end i USA.

Trods dette, måtte Cauthen allerede stoppe sin karriere i 1992 kun 32 år gammel, da kampen mod vægten blev for ubærlig for ham.


Jeg har set et længere interview med ham der ligger på Youtube, lavet af Racing TV i England som jeg linker til her.

https://www.youtube.com/watch?v=yS82FnsM7w8<br>


Jeg nyder de udsendelser da man får nogle nye informationer fra ''hestens egen mund'' om de heste de har redet, trænere de har redet for osv, samt nogle video klip med nogle af de hingste/hopper der i dag står længere ned i afstamningen på de top heste vi nyder i disse år. 


23. oktober 2023:

Jeg så for en del år siden de her 3 afsnit om jockeys i USA, de viser et godt billede af hvor hårdt et liv det er så jeg linker til dem her:

1 (starter 17 minutter inde i udsendelsen, ved ikke hvorfor, men spol tilbage selv):

https://www.youtube.com/watch?v=DTcyIRIze4w<br>

2:

https://www.youtube.com/watch?v=JJdHIkLakyw

3:
https://www.youtube.com/watch?v=lG_MdZtQEYU


22. oktober 2023:

Danske Thore Hammer Hansen fik en flot sejr i dag i Gr.3 løb i Hannover, da han red NORTH RELIANCE (RELIABLE MAN) til en sikker 2 længders sejr over 2200 meter.

Hendes søster NORTH MUM (SAMUM) mødte vi et par gange i 2015 hvor vi selv startede vores AYLIN (GOLD AWAY) i bl.a. Esso Cup, Listed race, i Hamburg hvor vi blev 4. kun ½ længde bag NORTH MUM.


22. oktober 2023:

2 årige SUNWAY (GALIWAY) vandt i dag Criterium International, Gr.1, over 1600 meter i en blød bane på Saint-Cloud foran Fabre trænede favoritten ALCANTOR (NEW BAY) og med Aidan O'Brien trænede Portland (DUBAWI) på 3. pladsen.

Vinderen er trænet i England af franske David Menusier, og blev redet af Oisin Murphy.

Løbet kan ses her, vinderen i hvid/gul dragt fremme i front det meste af vejen:

https://www.youtube.com/watch?v=9CFJ7U5GWl4

Han del ejes stadig af sin opdrætter Haras de Colleville, der er i partnerskab med Qatar Racing og en mr. Thomas Lines.

Han blev solgt for 2.250.000 kroner sidste år på Arqana's august auktion, katalog siden kan ses her:

https://www.arqana.com/lots/vente/297/90955

Hans morfar KENDARGENT (KENDOR) købte fruen og jeg en part i da han stod til 7.500 kroner i bedæknings afgift i 2011, og med årene steg han i pris, højest i 2017+2018 hvor han stod til ca. 165.000 kroner per bedækning og som jeg husker det bedækkede han omkring 150 hopper per år.

Vi valgte at sælge vores part på det tidspunkt da der var en rigtig fin profit at hente og han var blevet 15 år. Men han er stadig aktiv til en pris af ca. 135.000 per bedækning i 2023.

Det specielle ved KENDARGENT er at han er en af få hingste med succes, der faktisk kun en gang i sin karriere var i top3 i Listed/Gruppe løb, da han blev 2. i Gr.3 som 3 åring.

Tænk engang at en hingst starter til så lav en bedækningstakst og formår at blive en sådan succes.

GALIWAY (GALILEO) står i boksen overfor KENDARGENT på Haras de Colleville, og han vandt ''kun'' Listed race i sin karriere, samt var 2. og 3. i Gr.3.

Han startede sin bedæknings karriere til en takst af kun 23.500 kroner, og står nu for anden sæson i træk til ca. 225.000 kroner per bedækning, og sandsynligvis hæves prisen i 2024 da han har haft stor succes igen i år!

Vi brugte ham i hans første sæson og fik MEADOW SOPRANO.

På samme stutteri står endnu en solstråle historie, KENDARGENT's søn GOKEN der startede sin bedæknings takst på 37.500 kroner, og i de seneste 3 år står han til 110.000 kroner. Vi brugte ham i hans første sæson og fik GO GOOFY.

Det er de eneste 3 hingste Haras du Colleville har haft/har, så man må sige de har gjort deres hjemme arbejde ordentligt!

Vi har naturligvis besøgt stutteriet flere gange når vi var i Normandiet, og der er link til deres hjemmeside her:

https://harasdecolleville.com/en/stud/

Da vi var der første gang i januar 2012, blev vi kørt ud hvor deres afkom født i 2011 gik på døgn fold, og her gik det op for mig hvorfor det stutteri kunne/kan opdrætte så stærke og hårdføre løbs heste.

Der gik vel 20 hingste i en fold, der var omkring 20 hektar stor, den var meget kuperet, og i baggrunden kunne man se havet. Virkelig barsk natur i nord Frankrig, men omkranset af store træer/hække der kunne give læ for vind og regn, samt et kæmpe træ skur de kunne stå i tør vejr i hvis de ville.

Hopperne havde så en tilsvarende fold omkring 10 minutter derfra i bil.

Klimaet i Normandiet er i grove træk som her i Danmark, bare ca. 5 grader varmere, så man går ikke bare rundt i efterårs tøjet der i januar måned, det er vinter men som regel begrænset med frost.

Typisk for de franske stutterier er, at afkom går på døgnfold indtil 2-3 måneder før de skal forberedes til auktion.


22. oktober 2023:

Auktionshuset Arqana afholdt årings auktion over 5 dage, tirsdag-lørdag, i denne uge.

Trods de mange dage auktionen blev holdt over, blev 578 ud af de 671 (86%) solgt, med en gennemsnits pris på ca. 330.000 kroner.

Den kæmpe kvalitet og kvantitets udvikling fransk galopsport har været i de senere år er imponerende.

Tilbage omkring år 2000-2005 var det andre tal man så, normalen var 500 fremstillede åringer hvoraf mellem 310-350 (63-70%) blev solgt for gennemsnits priser omkring 110.000 kroner.

Trods finanskrise etc. begyndte priserne for alvor at stige omkring 2009, hvor der var 482 fremstillede med 342 (71%) solgt til en gennemsnits pris af 185.000 kroner.

De følgende 3 år lå gennemsnits prisen omkring 200-240.000 kroner, stadig med 70% solgte.

Siden 2013 har der været solgt omkring 80% af de fremstillede åringer, hvor der årligt har været fremstillet mellem 600-700 åringer.

Gennemsnits prisen har siden 2016 været mellem 300-340.000 kroner, dog var den kun på 230.000 kroner i 2020 (må være Covid-19 der gjorde det store udfald).


21. oktober 2023:

Sjældent har jeg set så godt et løb som dagens første på Ascot, Long Distance Cup, Gr.1, over 3200 meter.

Der er link til løbet her:

https://www.youtube.com/watch?v=eXfqc2oKsfQ

Lig mærke til Dettori på TRAWLERMAN (GOLDEN HORN) i Godolphins mørkeblå farver fremme som 2. under vejs, overtager føringen med ca. 600 meter til mål, det virker til Dettori lader KYPRIOS (GALILEO) - der har ligget 3. undervejs en del længder bag TRAWLERMAN - overtage føringen 400 meter til mål, med tanke på at slå contra de sidste 200 meter og den taktik virker. Sikke en opløbs kamp mellem to top heste og Ryan Moore i duel med Dettori.

Det er et mesterligt ridt af Dettori….Et løb der vil gå over i historien som et af de bedste, og så 2 top heste så tæt i mål efter 3200 meter, fantastisk!

Min favorit TRUESHAN (PLANTEUR) lå overraskende langt tilbage og fik aldrig med udfaldet at gøre, sluttede kun 4. i mål.

Omsætningen hos det engelske toto var alene i dette løb for kun vinder og plads spil på imponerende 7 millioner kroner. Omsætningen hos bookmakerne er normalt endnu højere, og med Dettori som vinder var det et kæmpe tab for dem, efter TRAWLERMAN var gået fra odds 11:1 til 7:1.

Med 1. og 3. i mål øgede Gosden sin føring i træner championats kampen foran O'Brien til nu ca. 5 millioner, inden dagen startede var han i front med ca. 2.5 million kroner.

I Champions Sprint, Gr.1. var det lige ved og næsten for Dettori igen på KINROSS (KINGMAN) der åd sig ind meter for meter de sidste 100 meter til mål på ART POWER (DARK ANGEL) der fløj til front fra start af, og med 30-40 meter til mål var KINROSS forbi, men David Allan fik presset ART POWER til front igen og de vandt med kort hoved, til gode odds 43:1. Med KELTOS (KENDOR) som morfar er det set i bakspejlet logisk han trives i så krævende bane som i dag. I hans seneste start på Longchamp i Prix de l'Abbey, Gr.1, over 1000 meter missede han starten og blev kun 17 ud af 18 startende!.

Der var ingen O'Brien eller Gosden startende i dette løb.

POPTRONIC (NATHANIEL) med Sam James i sadlen førte fra start til mål i hoppernes Gr.1 over 2400 meter, desværre for mit spil og forbindelserne bag BLUESTOCKING (CAMELOT) fik hun og Rossa Ryan i sadlen ikke det bedste løb og var lukket inde 3 spor ude rundt opløbs svinget og trods hun nedkæmpede den ene efter den anden, nåede hun akkurat ikke forbi til slut, men en flot 2. plads blev det foran O'Brien trænede JACKIE OH (GALILEO). Gosden trænede FREE WIND (GALILEO) blev 5. og det betyder O'Brien kom ca. 350.000 tættere på Gosden.

Christopher Head (søn af Freddy Head) trænede BIG ROCK (ROCK OF GIBRALTAR) vandt totalt overlegent Queen Elizabeth II Stakes, Gr.1, over 1600 meter.

6 længder var der ned til ligeledes fransk trænede FACTEUR CHEVAL (RIBCHESTER) der til allersidst passerede TAHIYRA (SIYOUNI) der havde CHECKANDCHALLENGE (FAST COMPANY) bag sig på 4. plads. Stor favoritten PADDINGTON (SIYOUNI) endte 9. i mål slået med 35 længder. BIG ROCK kom med tre 2. pladser i Gr.1 løb så på det plan ikke en stor overraskelse at han kunne vinde, men med 6 længder efter føring fra start til mål! NASHWA (FRANKEL) blev 6. hvilet gav ca. 120.000 kroner til Gosden i kampen om træner championatet.

KING OF STEEL (WOOTTON BASSETT) med Dettori i sit (måske) sidste ridt i England vandt Champion Stakes, Gr.1, med lidt besvær, men til sidst 1 længde foran hoppen VIA SISTINA (FASTNET ROCK), franske HORIZON DORE (DABIRSIM) var kort hoved foran O'Briens POINT LONSDALE (AUSTRALIA) på 3. pladsen. Vinder odds 4.5 var ikke dårligt for den store flotte hingst, som virkelig krævede Dettori red med al den styrke han har i sig for at holde dampen oppe gennem opløbet, hvor de faktisk var sidst ind på lige bane!

Omkring 600.000 kroner fik O'Brien for 4. pladsen i løbet, Gosden trænede MOSTAHDAF (FRANKEL) var slettet pga. den dybe/krævende bane.

Løbsdagens sidste løb, handicap med 880.000 kroner til vinderen endte med endnu en front runner der vandt, THE GATEKEEPER (EXCELEBRATION) med Joe Fanning (der som Dettori er født i 1970) i sadlen sejrede med 1 længde til odds 34:1 foran ROPEY GUEST (CABLE BAY) der var i odds 50:1. Mit tips AL MUBHIR (FRANKEL) var aldrig i nærheden at kunne true og sluttede midt i feltet.

Det var virkelig en fornøjelse at nyde disse top heste/jockeys på den grå dag, og Gosden som træner champion virker nu ret sikker med relativt få stor løb tilbage i England da O'Brien ikke fik det store ud af Champions Day.

21. oktober 2023:

Sidder man inde i eftermiddag, og det gør de fleste jo nok med det kedelig vejr vi har, er der jo top væddeløb fra Ascot i dag som er værd at nyde.

Første løb er kl. 14:15, og som sædvanligt er vi så heldige i Danmark at vi kan se løb fra England gratis på https://danskespil.dk/dantoto?intcmp=top_menu_dantoto_brand


Jeg lavede en længere ''analyse'' af løbene som kan læses længere nede på denne side, den 17 oktober.

Har man ikke sat sig synderligt ind i løbene, vover jeg pelsen og tipper som følger med en kommentar tilknyttet samt odds her til morgen hos bookmakerne:

1: TRUESHAN (PLANTEUR), er som en fisk i vandet i dyb bane, 3200 meter er ideelt for ham. Odds 4:1

2: KINROSS (KINGMAN) er mit klare vinderbud, han vandt sidste år 1400 meter Gr.1 på Longchamp i en yderst krævende bane, og var meget uheldig for 3 uger siden på Longchamp ikke at vinde der så formen er i top. Odds 3:1

3: BLUESTOCKING (CAMELOT), hun har ikke vundet siden september 2022, men er nok den hoppe der vil nyde den krævende bane mest, som hun beviste i dyb bane da hun var kort slået i Irish Oaks, Gr.1, af O'Briens superhoppe SAVETHELASTDANCE (GALILEO) som hun ikke møder i dag. I dag er hun i odds 8:1, for 4 dage siden var hun i odds 15:1.

4: Aga Khans top hoppe TAHIYRA (SIYOUNI) var kort 2. i Engelsk 1000 Guineas, Gr.1, slået af Godolphin's MAWJ (EXCEED AND EXCEL) i en blød bane. Hun er i odds 4.5:1.

I dette løb er CHECKANDCHALLENGE (FAST COMPANY) med William Buick i sadlen i odds 51:1, jeg så ham sidste år blive 3. på Longchamp i en dyb bane kun slået med 3 længder af EREVANN (DUBAWI) over 1600 meter i Gr.2 løb, kan han gentage den form er han i top3 i dag, så et plads spil med forventet omkring 15-17 gange i odds værd at satse på.

5: KING OF STEEL (WOOTTON BASSETT) i odds 4:1 har aldrig været testet i så dyb en bane som i dag, men med franske VERGLAS (HIGHEST HONOR) som morfar der er kendt for at avle blød bane heste, så ryger mit tips over på ham frem for BAY BRIDGE (NEW BAY). Franske HORIZON DORE (DABIRSIM) er gået fra odds 3:1 for 4 dage siden til 7:1. O'Briens POINT LONSDALE (AUSTRALIA) er den mindst betroede af de 9 startende i odds 30:1, et plads spil på ham kan vel give omkring 10 gange pengene tilbage, og han trives i en krævende bane over 2000 meter, og med Ryan Moore i sadlen er der garanti for han bliver holdt til ilden. For 4 dage siden var han i odds 67:1.

6: 1600 meter handicap med 880.000 kroner til vinderen har naturligvis fuldt hus med 20 heste til start, AL MUBHIR (FRANKEL) har gået nogle kanon gode løb hele året, han elsker blød bane og 1600 meter så det må være mit bedste bud. Da han løb i et tilsvarende løb på Goodwood var han 8. i mål slået med 4 længder men ser man reprise af løbet er han yderst uheldig flere gange ikke at få et frit løb. Da han var 5. i Listed race slået med kun 3 længder på Pontefract er 3 af de 4 foran ham steget 8 pund i handicap, og han er selv nu sænket 1 pund, utrolig nok trods han senest var 3. i Listed race (hvor han tabte en forsko) og vinderen POPMASTER (GUTAIFAN) blev hævet 6 pund, som han forsvarede flot ved at blive 2. ud af 17 i et stor handicap med ca 770.000 kroner til vinderen. Han er i odds 9:1.

God fornøjelse.


20. oktober 2023:

Vi er i dansk trav og galopsport så heldige at vi modtager ret store beløb fra Kulturministeriet (den danske stat), som jo bruges indenfor sporten. Der aflægges hvert år regnskab af Dansk Trav & Galop Union, som er udført/kontrolleret af det respekterede revisions firma Deloitte.

Tager man et kig på regnskabs tallene for 2022, fremgår bl.a. indtægter for trav og galop i alt som:

Tilskud fra Kulturministeriet på ca. 89 millioner (heraf bidrag fra Dansk Hestevæddeløb på 7 millioner)

Forfeits indtægter ca. 20 millioner.

Entre, parkering og program salg ca. 4 millioner.

Stald og boks leje ca. 3.5 millioner.

Gebyr, kontingenter, abonnement ca. 6.2 millioner.

Bane afgifter og startgebyr ca. 4.3 millioner.

Sponsor indtægter og arrangementer ca. 48 millioner.

Provion spil indtægter ca 3.8 millioner

Så er der yderligere indtægter for ca. 2 millioner.

Det bliver alt i alt til indtægter for ca. 182 millioner.

Ud af de indtægter står heste ejerne og trænere/jockeys for over de 30 millioner (forfeits, bane afgifter, gebyr, kontingenter, stald og boks leje).

Samlede udgifter for Dansk Trav & Galop Union var i 2022 ca. 185 millioner, de fordeles i hovedtal med:

Præmie udbetalinger 79 millioner.

Opdrætter præmier 6.5 millioner.

Løbsdags udgifter 8 millioner.

Anti-doping 2 millioner.

Sportslig administration 6 millioner.

Bane vedligehold, maskiner og bygninger 24 millioner.

Arrangementer, events, sponsoraktiviteter 5.6 millioner.

Markedsføring og kommunikation 6 millioner.

Tv produktion 18 millioner.

Afholdte investeringer og andre udgifter 9 millioner.

Ledelse og administration 29 millioner.

Kigger man tilbage til 2018, var der af større forskelle mellem 2022 og dengang kun

175 millioner i indtægter, og 177 millioner i udgifter.

Præmier i løb var kun 65 millioner, så der er faktisk 14 millioner mere udbetalt 4 år senere.

Forfeits fra ejerne var på ca. 16 millioner, så procent vis en del højere end i 2022.

Udgifter til administration var i 2018 på 32 millioner, så der er kun en stigning på 3 millioner.

I 2018 solgte man sponsorater og events for ca. 48 millioner, der er overraskende nok ingen fremgang på den front.

Løbsdags udgifter er faldet med 2 millioner.

Udgifter til baner, maskiner og bygninger er kun steget med 2 millioner.

19. oktober 2023:

Så kom startlisten til Champions Day på Ascot her til på lørdag, uden de store overraskelser.

Top hoppen NASHWA (FRANKEL) blev dog lidt overraskende for mig, ikke start erklæret i selve Champions Stakes, Gr.1, men i stedet i Queen Elizabeth II Stakes, Gr.1, over 1600 meter hvor hun rides af Hollie Doyle.

Hun er næst favorit i odds 5:1.

PADDINGTON (SIYOUNI) blev fornuftigt nok også starterklæret i Queen Elizabeth II Stakes, i stedet for mere krævende Champion Stakes, Gr.1, over 2000 meter.

Han er favorit i odds 2.5:1.

TAHIYRA (SIYOUNI) er i odds 6:1, hesten som jeg personligt tror vinder løbet.

I samme løb må Dettori ''nøjes'' med at ride CHALDEAN (FRANKEL) som han jo vandt 2000 Guineas, Gr.1, med i Newmarket tidligere i år. Siden har CHALDEAN kun startet to gange, 2. til PADDINGTON (SIYOUNI) slået med næsten 4 længder i Irsk 2000 Guineas, Gr.1. Han startede så i Prix Jean Prat, Gr.1, over 1400 meter blød bane i Deauville hvor han kun blev 7. slået med 10 længder af GOOD GUESS (KODIAC).

Hans odds er i dag 12:1.

I selve Champion Stakes, Gr.1, blev der starterklæret 9 heste.

HORIZON DORE (DABIRSIM) er stadig favorit, nu i odds 4:1 hvor KING OF STEEL (WOOTTON BASSETT) og BAY BRIDGE (DUBAWI) er i odds 5.5:1.


17. oktober 2023:

DORCIA (HENRYTHENAVIGATOR) der vandt Svensk Derby i 2017 havde en åring på auktion i dag i Deauville, som blev solgt for ca. dkr. 375.000.

Katalog siden kan ses her:

https://www.arqana.com/lots/vente_de_yearlings_d-octobre/346/98429

I 2021 købte agent Morten Buskop et afkom efter DORCIA på samme auktion i Deauville for ca. dkr. 450.000 til Lone Kaj Nielsen, som døbte hingsten HARLEKIN (MASTERCRAFTSMAN). Han står i dag med 76 i handicap tal og en indtjening på 60.000 kroner.

Hendes afkom født 2021 døbt Melody (INTELLO) var ikke på auktion, men stadig ejet af hendes opdrætter Roland Johansson, og i træning hos top træner Rouget. Det fremgår ikke af auktions kataloget af i dag, men hun startede 21 september i Chantilly, hvor hun sluttede 11. ud af 13 startende over 1600 meter, slået med ca. 12 længder.

Mere held var der da Buskop købte DORCIA som åring i 2015 i Deauville for kun 300.000 kroner, da hun jo havde en livs indtjening på ca. 3.2 million svenske kroner.


17. oktober 2023:

For Engelsk top galop, er det ''sølle'' 300.000 pund (2.560.000 kroner) der skiller nr 1 Gosden og 2 Aidan O'Brien i deres træners championat målt på indtjening.

Championatet bliver først endeligt gjort op 31. december, men med mere end 34 millioner kroner i pris penge på lørdag når Champions Day på Ascot bliver afholdt, virker det til det er der det bliver afgjort.

Der er endnu ikke starterklæret til løbene, men ud fra hvem der stadig er tilbage i anmeldelses listerne, sammenholdt med træner kommentarer har man dannet sig vel et 95% sikkert billede af hvem der starter i de forskellige løb.

Den forventede meget tunge bane kan dog forårsage nogle af selv de store favoritter måske ikke starter, men det må tiden (og hvor meget nedbør der falder de sidste dage) vise.

Aidan O'brien står stærkest i Long Distance Cup, 4000 meter, Gr.2 med favoritten KYPRIOS (GALILEO) som jo slog Gosden trænede STRADIVARIOUS (SEA THE STARS) to gange sidste år. Han gik i avlen efter 2022 sæsonen (til billige 85.000 kroner for en bedækning i 2023), så Gosden må sætte sin lid til TRAWLER MAN (GOLDEN HORN) med Dettori i sadlen kan lave en stor overraskelse. Yderligere forventes Gosden at starte SWEET WILLIAM (SEA THE STARS) med Havlin i sadlen. Han har netop været 2. i Doncaster Cup, Gr.2, over 3600 meter i en tung krævende bane hvor han var kort slået med 1 længde af næst favoritten på lørdag, TRUESHAN (PLANTEUR) som jeg har set live flere gange og han er virkelig en ufattelig perfekt hest at se. Så jeg tror Gosdens ''held'' bliver at TRUESHAN vinder og tager de ca. 2.5 million kroner der er til vinderen, der er ca. 850.000 kroner til 2. hesten.

I Champions Stakes Sprint, Gr.1, med ca. 2.5 million kroner til vinderen ''lugter'' det gevaldigt af Beckett trænede KINROSS (KINGMAN) med Dettori i sadlen vinder. De var uheldige ikke at vinde på Prix de l'Arc dagen, og han virker klart til at være den bedste hest i feltet. Gosden har ingen meldt, O'brien har AESOP'S FABLES (NO NAY NEVER) meldt, og han kommer med en frisk 3. plads fra Prix de l'Abbaye, Gr.1, og kan vel opnå samme placering på en god dag.

Champions Fillies & Mares Stakes, Gr.1, med ca. 2.6 millioner kroner til vinderen er rigtig åben mellem de to stortrænere. Gosden har stadig 3 hopper meldt, O'Brien 4 hopper meldt.

Gosden's FREE WIND (GALILEO) var ret besynderligt til start i Prix de l'Arc, klart over matchet, det logiske havde være at starte i hoppernes 2000 meter Prix de l'Opera, Gr.1, hvor hendes nok værste modstander på lørdag O'Brien trænede JACKIE OH (GALILEO) var kort slået til 2. plads.

På lørdag er det 2400 meter og det er nok for langt for JACKIE OH, så fordel der til FREE WIND der også er favorit hos bookmakerne, men jeg tror igen Beckett trænede BLUESTOCKING (CAMELOT) vil nyde distancen og en tung bane mere end de andre så hun tager første præmien, i dag er hun i odds 15:1 hos bookmakerne!

Queen Elizabeth II Stakes, Gr.1, over 1600 meter for 3 åringer med hele 5.65 million kroner til vinderen kan jo virkelig gøre en forskel i træner duellen.

O'Brien er her storfavorit med PADDINGTON (SIYOUNI), der efter en mislykket debut som 2 åring hvor han kun blev 5. i mål siden vandt 7 sejre i træk inklusiv bl.a. Irsk 2000 Guineas, Gr.1, og St James's Palace Stakes, Gr.1, over 1600 meter med imponerende 4 længder foran Engelsk 2000 Guineas, Gr.1, vinder CHALDEAN (FRANKEL). 

Coral Eclipse, Gr.1, over 2000 meter vandt han nemt foran Gosden's dejlige hoppe EMILY UPJOHN (SEA THE STARS), og siden Sussex Stakes, Gr.1, på Goodwood over 1600 meter mod ældre heste vandt han også, men i sin seneste start blev han ''kun'' 3. i Juddmonte International Stakes, Gr.1, på York over 2100 meter bag MOSTAHDAF (FRANKEL) og NASHWA (FRANKEL), begge i øvrigt trænet af Gosden. Den start kom kun 3 uger efter han vandt Sussex Stakes, og banen var meget hård den dag så det var måske grunden til han ikke vandt Juddmonte International Stakes?

Gosden er stærkt repræsenteret med hoppen INSPIRAL (FRANKEL) men hun løb 7. oktober i Sun Chariot Stakes, Gr.1, som hun vandt nemt, men banen var let og med kun 2 uger imellem de starter og nu en meget blød bane gør det svært.

Yderligere har han tophoppen NASHWA (FRANKEL) meldt i løbet.

Jeg tror DK Weld trænede TAHIYRA (SIYOUNI) kan være en kæmpe vinder chance.

Dagens største løb, Champions Stakes, Gr.1, over 2000 meter med ca. 6.350.000 kroner til vinderen har nok ikke Gosden eller O'Brien hest som vinder når løbet er afsluttet.

Fransk trænede HORIZON DOZE (DABIRSIM) som jeg har set flere gange live, igen et pragt eksemplar af en hest, er favorit efter han på Prix de l'Arc dagen vandt Prix Dollar, Gr.2.

Personligt kan jeg ikke tro han er god nok til at slå heste som KING OF STEEL (WOTTON BASSETT) eller BAY BRIDGE (NEW BAY).

Gosden trænede MOSTAHDAF (FRANKEL) var en overgang favorit hos bookmakerne, men den tunge bane er ikke i hans favør så han er gået fra odds 3:1 til nu 9:1.

NASHWA (FRANKEL) er stadig meldt i Champion Stakes, og måske Gosden flytter hende over i det i stedet for Queen Elizabeth II Stakes. Det samme er faktisk også tilfældet med PADDINGTON (SIYOUNI), men det er mere sandsynligt NASHWA går efter Champion Stakes end PADDINGTON efter min mening.

Det vil betyde O'Brien kun har POINT LONSDALE (AUSTRALIA) i Champion Stakes, og han er i odds 67:1 så vurderet på det, er det meget usandsynligt han får en top 3 placering, men han var en top 2 åring med Gr.2 sejr og 2. i Gr.1, for kun at løbe en gang som 3 åring, uplaceret i Engelsk 2000 Guineas, Gr.1.

I sin debut i år som 4 åring vandt han Gr.3 over 2000 meter i blød bane, og næste start Gr.2 over 2100 meter i blød bane, så distance og underlag passer ham perfekt på lørdag! Hans næste to starter var i Gr.1 over 2400 meter, den ene blev han 3. i men slået med 10 længder af EMILY UPJOHN (SEA THE STARS) og så var han slået med 30 længder af HUKUM (SEA THE STARS). Men senest var han 6. i Irish Champion Stakes, Gr.1, men kun slået med 3.5 længde over 2000 meter i en god bane. Her blev han brugt til at sætte en høj pace for vinderen AUGUSTE RODIN (DEEP IMPACT), og det bliver jo ikke tilfældet på lørdag, så han kunne være et sats værd i plads spil, eller som fast 3. i trio spil der kunne give gode penge.

Min konklusion er Gosden ikke mister sin 1. plads på lørdag, og da der er 2 måneder endnu med løb i England og han starter ca 5 gange mere end O'Brien i England ender han til sidst med championatet.

Jeg ser frem til at se løbene i hvert fald, det er virkelig top løb der venter.


17. oktober 2023:

Jeg læste det efter 34 år er slut med vintergalop i Stockholm (Táby / Bro Park), Svensk Galopp finder det for omkostningsfuldt kontra de indtægter det giver.

Herfra mit skrivebord virker det logisk, men er sikker på de lokale trænere og ejere på Bropark ser anderledes på det, da det uvilkårligt må give langt mindre års indtægter for dem!


16. oktober 2023:

Hoppen NEGRA DEL ORO (DANEHILL DANCER) vandt tilbage i 2006 Norsk Derby, trænet af Arnfinn Lund og redet af Lennart Hammer Hansen. Det var et rigtig stærkt derby med top heste som nr 2-6 i følgende rækkefølge hvor jeg tilføjer deres max handicap tal i karrieren sidenhen: NOBILEO (GALILEO) 87, DJANGO (ACATENANGO) 92, TERTULLUS (MONSUN) 96, MAD DOG SLEW (SLEW CITY SLEW) 86, FEMALE FUN (DIKTAT) 85.

På sit højeste var hun selv på 87 i handicap tal, hun havde 32 starter med 3 sejre og en total indtjening på 950.000 norske kroner.

Hendes ejer Nils-Petter Gill og Arnfinn Lund startede hende i september 2006 i et Listed race i Chantilly, hvor hun sluttede 7. Hun forblev i Frankrig hvor Delzanges overtog træningen, og i november 2006 blev hun en flot 4. i Listed race i Lyon, hendes næste 3 starter i Frankrig var alle uplacerede i december 2006, samt juni og juli 2007.

Herefter returnerede hun til Ovrevoll, hvor hun løb til udgangen af 2009.

Hun blev derefter sendt i avlen i Frankrig, hvor hendes bedste afkom klart er SILVER STEP (SILVER FROST) der var trænet af Pia Brandt i Chantilly. Han løb 15 gange i sin karriere, hele 10 gange i Listed/Gruppe løb.

Han vandt bl.a. Gr.3 i Italien over 2000 meter, samt Listed race på Maisons-Lafitte over 2000 meter, han var to gange 4. på Meydan kun slået med 1 og 2 længder, begge Gr. 2 løb. I alt var hans indtjening ca. 950.000 kroner, med 4 sejre og to 2. pladser og en 3. plads.

Yderligere en af hendes bedre afkom er Beentheredonethat (HIGH CHAPARRAL) der kun løb i Skandinavien med en total indtjening på 1.750.000 norske kroner efter 47 starter med 11 sejre og max 85 i handicap. MAI PEN RAI (WHIPPER) var også et af hendes gode afkom, med 83 i handicap tal som bedst, 21 starter alle i Skandinavien med 4 sejre og en total indtjening på 485.000 norske kroner.

Grunden til jeg skriver om NEGRA DEL ORO var da jeg her til aften læste ''Jour de Galop'' der dagligt dækker fransk galop (og lidt internationalt) med omkring 50-60 sider (en del af siderne er med resultater af samtlige løb i Frankrig, hvor nr 1-2-3 i mål fremhæves inklusiv afstamning), og jeg lagde mærke til vinderen i et af løbene var hendes 3 årige søn CUSANO (HARRY ANGEL) der vandt et mindre løb i Hyers over 2500 meter.

Det var hans 8 start i karrieren, der gav ham hans første sejr. I alt har han indløbet ca. dkr 125.000 kroner, men da han er fransk opdræt kan der ligges ca. 90.000 oven i fra Fransk Galop som bonus til ejerne. Hans handicap tal er 78.

Nils-Petter Gill solgte ham i Frankrig som åring for ca. 1 million kroner i 2021, katalog siden kan ses her:

https://www.arqana.com/lots/vente/278/8633016. oktober 2023:

For at runde søndagens Gr.2 løb i Paris hvor GOOD FORTUNE (APPEL AU MAITRE) startede af, er vinderen IRESINE (MANDURO) et af få, men stadig mulige, lykke køb fra en årings auktion.

Sølle 45.000 kroner betalte hans træner Gauvin for IRESINE da han blev solgt i 2018.

Ikke fordi hans mor var en ringe hoppe med OASIS DREAM (GREEN DESERT) som far, og allerede der var hun helsøster til en bror som havde været 2. og 3. i Gr. 3.

Katalog siden kan ses her:

https://www.arqana.com/lots/vente/240/73920

IRESINE har nu startet 19 gange, med 13 sejre, to 2. pladser og tre 3. pladser. Den eneste gang han ikke var i top 3 blev han 4. i Gr.3.

Med fransk bonus er hans indtjening på ca. 8 millioner kroner.

Hans næste start bliver højst sandsynlig sidst i november i Japan Cup, Gr.1, over 2400 meter hvor der er mere end 20 millioner kroner til vinderen. Japanske galop løb er uendelig svære at vinde for heste udefra, og man skal helt tilbage til 2005 hvor det ikke var en japansk trænet hest der vandt Japan Cup, da Luca Cumani's ALKASEED (KING MAMBO) med Dettori i sadlen vandt.


15. oktober 2023:

GOOD FORTUNE (APPEL AU MAITRE) var ude mod nogle skrappe hingste og vallakker i dagens Gr.2 løb over 2200 meter på Longchamp.

Hans odds hos bookmakerne lå mellem 35-50 gange pengene, så hans 7. plads slået med ca. 8 længder var egentlig bedre end forventet, hvis man ser sådan på det.

Han lå bagerst i feltet fra start og det meste af vejen, kom lidt langt ud rundt svinget til sidst efter min mening hvilket kostede et par længder måske, men faretruende var han vel aldrig blevet.

Løbet blev vundet af storfavoritten IRESINE (MANDURO), der tilbage i april vandt Gr.1 på Longchamp, for så ikke at starte igen før 10 september, igen på Longchamp hvor han var slået med kort hoved i et Gr.2 løb.

Anden hest i mål i dag var Godolphin's 3 årige hingst Marquisat (ZARAK) der kom som ubesejret i sit livs 3 starter, dog ingen i Gruppe/Listed regi.

Wertheimer brødrene's JUNKO (INTELLO) tog 3. pladsen, han var tidligere i år 3. i Grand Prix de Saint-Cloud, Gr.1, slået med 5 længder af WESTOVER (FRANKEL) der jo var en flot 2. i Prix de l'Arc, Gr.1, i år.

Normalt er de franske løb ofte taktiske affærer, med til tider ekstremt lavt tempo undervejs, hvor de begynder at øge tempoet midtvejs, indtil de sidste 600 meter hvor der er fuld fart på, men dagens løb i den god til bløde bane blev afviklet med ret højt tempo fra start til slut.

Vinder tiden 2 minutter og 18 sekunder er da også en del hurtigere end de seneste års vindertider for dette løb.

Banen i dag var målt til 3.4, i 2022 var banen målt til 3.9 og der var vinder tiden ca. 32 længder langsommere end i dag.

I 2021 var banen målt til 3.4 og vinder tiden var ca. 15 længder langsommere end i dag.

I 2020 var banen målt til 4.6 og vinder tiden var ca. 65 længder langsommere end i dag.


14. oktober 2023:

Det legendarisk Grand National over 6900 meter på Aintree banen i Liverpool har ikke uden grund fået meget kritik i mange år, specielt mere og mere fra dyrevelfærds aktivister, som bl.a. aktivt uden held prøvede at stoppe løbet i april, hvor det engelske politi endte med at anholde 120 personer. Men også generelt en del galop interesserede har ytret sin utilfredshed med de store skader og aflivninger af heste løbet koster.

Jeg er selv fascineret af løbet, men må indrømme det er for voldsomt, det er jo ikke meningen af disse dejlige heste skal dø på banerne år efter år for at underholde publikum.

For at gøre løbet mere ''humant'' er det nu besluttet af lave om på løbet.

I stedet for 40 startende, bliver det max 34.

For at reducere farten i løbet (da det høje tempo undervejs oftest er skyld i ulykkerne), reducerer man distancen fra startlinjen til første forhindring med 60 meter.

Nogle forhindringer sænker man højden med ca 5 cm (højden har de senere år ligget mellem 137-157cm) og niveau forskellen fra før forhindring til hvor de lander minimeres. Specielt det med at have niveau forskel ved forhindringerne er jo voldsomt i min optik.

Hestene er jo ikke klar over at den pludselig ''lander'' ca 10-25cm længere nede på den anden side af forhindringen den springer over, og det har kostet mange styrt, skader og aflivninger!

De nye ændringer bliver generelt taget godt imod af de aktive forhindrings trænere og jockeys.


14. oktober 2023:

International avl har siden omkring år 2000 interesseret mig ekstremt meget, baggrunden for hvad der skabte min interesse i international galop avl vil jeg komme ind på indenfor kort tid, men det har virkelig været noget jeg har brugt (spildt?) enorm megen tid på.

I den forbindelse følger jeg bl.a. familie i de store galop nationer til spændende løbs/avls hopper her i Skandinavien.

En af de hopper jeg finder meget interessant er Torben Christensen trænede SNATTY DANCER (NATHANIEL) der alene med den far er i høj kurs avlsmæssigt. At hendes morfar så er DALAKHANI (DARSHAAN) gør det jo til noget af det bedste blod i Europa der går igennem SNATTY DANCER (der i øvrigt blev købt til Danmark af Torben Christensen i 2018 for kun ca. 25.000 kroner, der havde hun et handicap tal på 64 og i 2022 var hun oppe i 84!).

Hendes 2 årige bror SALSA DANCER (ADVERTISE) er på Tattersalls auktion den 26 oktober, han bliver næppe dyr efter 7 starter i år har resulteret i 0 kroner i præmier, dog et handicap tal på 73.

Katalog siden kan ses her:

https://www.tattersalls.com/search-results?criterion=salsa+dancer

Jeg har så haft fulgt SNATTY DANCER's bror 4 årige SANITISER (THE GURKHA), der så sent som i maj 2023 på solgt på Tattersalls auktion for ca. dkr. 300.000.

Han står i 85 i handicap, han har startet 16 gange og vundet de 4, og en total indtjening omkring 450.000 kroner.

Han er starterklæret i et 1600 meter handicap i Goodwood i morgen, og da jeg kiggede anmeldelserne igennem faldt jeg over navnet på en mor til en af de meldte som jeg vidste jeg havde set før, men lige skulle check hvorfra.

Hun hedder Vasilia (DANSILI), og hun er jo mor til major Lennart Jarven fantastiske FIFTYSHADESFREED (VERGLAS) der jo helt utroligt i en alder af 12 år står i 89 i handicap efter sin sejr i Klampenborg den 16 september i år.

Den anmeldte hest jeg nærstuderede hedder FANTASTIC FOX (FRANKEL), hvis træner valgte at starte FANTASTIC FOX i et andet løb torsdag 12 oktober, og det var en god ide da han vandt på Chelmsford, hvilket bringer ham op i 85 i handicap tal.

Afstamningen på FIFTYSHADESFREED må man sige intet fejler, bl.a. blev FANTASTIC FOX solgt som åring for ca. 2.5 million kroner, deres søster blev solgt for ca. 13 millioner kroner i 2020 som åring, hun er ustartet men efter GALILEO (SADLER'S WELLS).

FANTASTIC FOX er til salg her den 26 oktober så der er en opdateret afstamning på familien her:

https://www.tattersalls.com/search-results?criterion=Fantastic+Fox+%28GB%29

Lennart Jarven betalte kun ca. 200.000 kroner for FIFTYSHADESFREED da han købte ham tilbage i oktober 2016 hvor han var 5 år og stod med 81 i handicap tal, hans total indtjening på det tidspunkt var ca. 225.000 kroner efter 37 starter med bl.a. 6 sejre i England. I dag har han startet i alt 107 gange, 23 sejre, 16 andenpladser og 14 gange 3. i mål og en total indtjening på 1.750.000 svenske kroner.

For lige at runde interessante hopper af, så starter en bror til Lea Olsen's tidligere fine hoppe ALIZETI (DUTCH ART) også på Goodwood i morgen, den 6 årige INDIAN CREEK (CAMACHO), i et 1200 meter handicap. Han har 85 i handicap efter 50 starter med 8 sejre og en total indtjening på ca. 950.000 kroner.

Familiens afstamning kan ses her fra en auktion i 2021 hvor en søster til ALIZETI blev handlet for ca. 60.000 kroner:

https://www.tattersalls.com/search-results?criterion=Scots+Fern+%28GB%29


12. oktober 2023:

Man har et standpunkt til man tager et nyt :)

Det er præcis hvad Dettori har gjort da han netop har annonceret han fortsætter sin karriere i USA. Det kun få dage efter han udtalte han i en alder af 52 år trængte til ro og ''det søde liv'' med god mad og ferier.

Han udtaler at hans ridt på KING OF STEEL (WOOTON BASSETT) i Champions Stakes, Gr.1, den 21 oktober på Ascot bliver hans afskeds ridt med det engelske publikum, dog udelukker han samtidig ikke 100% at kommer tilbage efter Kentucky Derby til Europa.

Filip Zwicky har en som altid en fin artikel lagt ud om dette, så den vil jeg bare henvise til:

https://galopsport.dk/dettori-aflyser-pensioneringen-flytter-til-usa/<br>


9. oktober 2023:

I mit ''comeback'' som formidler af galop informationer, kommentarer og meninger starter jeg med lidt om de sidste vel 25-30 års mest berømte jockey i Europa. 

Lanfranco ''Frankie'' Dettori, som har annonceret at 2023 blev hans sidste sæson som jockey.

Der har været rigtig mange spekulationer og kommentarer til, at med den succes han rider med i 2023, kan/vil han ikke stoppe som ellers forudsagt.

Men så sent som i går da han blev interviewet til Racingpost.com, udtalte han at han holder fast i planen, han ''har fortjent at stoppe, få et anstændigt måltid og nyde en god velfortjent ferie'' – og det har den snart 53 årige jockey da ret i.

Han er født i Milano i december 1970, og allerede som 13 årig droppede han skole livet og startede med at arbejde i en galop stald. Blot 15 år gammel rejste han til Newmarket, hvor han arbejdede hos top træner Luca Cumani (der ligeledes oprindeligt er fra Milano).

Hans første sejr i løb kom dog i Italien i november 1986 hvor han tilbragte nogle måneder den vinter.

Tilbage hos Cumani hvor han nu var blevet lærling, kom hans første sejr i England på Goodwood banen i juni 1987, herefter vandt han yderligere 7 løb det år.

I 1989 blev han lærling champion i England med 75 sejre, siden vandt han 3 gange jockey championatet i England, sidste gang i 2004 hvor han red imponerende 233 vindere!

1991+1992 var han stadig hos Cumani, men da Cumani mistede alle hans heste i træning fra Aga Khan, overvejede Dettori i starten af 1993 et tilbud om at ride i Hong Kong (hvilket indebar en fyrstelig hyre), men Cumani fik nys om dette fra andre end Dettori, og gjorde kort proces og sagde Dettori op!

Den nu 23 årige Dettori var uheldigvis også begyndt at ''nyde'' nattelivet, og da han i april 1993 blev pågrebet med kokain i sin varetægt af den engelske politi, blev hans planlagte ophold i Hong Kong annulleret af deres galop forbund!

Det betød han stod uden en fast stald at ride for, men hans talent var i høj kurs, og han red 149 sejre i 1993 inklusiv tre Gr.1 løb.

Hans partnerskab med Godolphin (Dubai, Sheikh Mohammed galopstald) begyndte i efteråret 1993, og ganske usædvanligt i galop verden, holdt det i 18 år med Dettori som deres nr 1 jockey. Dog begyndte Godolphin (og deres top trænere) i løbet af foråret 2012 at bruge unge lovende jockeys som franske Michael Barzelona og brasilianske Silvestre de Sousa nu og da hvilket jo ikke er optimalt for en første jockey at føle det pres/usikkerhed der opstår, fremfor ro og tillid.

Det hele ''toppede'' med at Barzelona fik Godolphins ridt på MASTERSTROKE (MONSUN) i Prix de l'Arc i oktober 2012 som sluttede 3. bag hoppen SOLEMIA (POLIGLOTE) og Dettori måtte nøjes med 7. pladsen på CAMELOT (MONTJEU) som jo var ejet af Coolmore.

Få uger efter blev det annonceret at samarbejdet mellem Dettori og Godolphin var slut, måske fordi man allerede der havde fået nys om at Dettori var testet positiv med kokain i blodet efter et ridt i Paris i september, i hvert fald blev det offentliggjort i december 2012 at det var resultatet af b-prøven taget tilbage i september af Fransk Galop.

Dettori erkendte uden tøven han havde bukket under for det massive pres han var udsat for over sommeren 2012 og taget kokain i et svagt øjeblik.

Det kostede 6 måneders udelukkelse fra at ride løb, hvorefter han fik æren af at ride som 1. jockey for Al Shaqab Racing (Qatar, Sheikh al Thani galop stald).

Det holdt i næsten 6 år det samarbejde, men da Al Shaqab ikke var/er nær så stor som Godolphin stalden, red han rigtig mange løb for andre stalde, og bl.a. vandt han flere Gr.1 løb med top træner John Gosden, som han herefter blev 1. jockey for i 2019.

Det gik fantastisk, indtil 2022 hvor Gosden satte ham af, vel mest (men ikke udelukkende) pga. sit ridt på 8 årige STRADIVARIOUS (SEA THE STARS) i det krævende 4000 meter lange Gold Cup, Gr.1, på Ascot som de elles havde vundet de tre foregående år, hvilket i sig selv er yderst imponerende.

Løbet hvor de ''kun'' blev 3. blev på ingen måder optimalt for den fukse hingst STRADIVARIOUS som det kan ses her (Dettori med rød hjelmfarve):

www.youtube.com/watch?v=HRhBLr8zJX8<br>

STRADIVARIOUS løb igen 5 uger senere i Goodwood Cup Stakes, Gr.1 over 3200 meter (som han igen yderst imponerende havde vundet de forrige 4 år i træk) og her blev han som på Ascot besejret af 4 årige KYPRIOS (GALILEO), dog kun med 0.5 længde og i stedet for Dettori var det Andrea Atzeni der var booket som jockey (Atzeni havde redet ham til sejr i dette løb tilbage i 2017+2018, Dettori i 2019+2020). Andrea Atzeni er faktisk også født i Italien lige for at runde ham af.

Kun 3 uger efter Gosden havde tildelt Dettori ''sabbat'' som han kaldte det, var han tilbage i sadlen som 1. jockey for Gosden, og deres succes sammen fortsætter til dags dato.

Frankie Dettori's far Gianfranco Dettori var selv en top jockey, men 13 italienske championater bag sig, samt flere Gr. 1 sejre i England omkring 1975-76, men hans søns imponerende næsten 300 sejre i Gruppe 1 løb kom han jo aldrig i nærheden af.

Selv har Frankie Dettori nævnt flere gange, at det største han dog opnåede som jockey var da han vandt 7 løb ud af 7 mulige på Ascot i 1996, heriblandt Queen Elizabeth II Stakes, Gr.1 på MARK OF ESTEEM (DARSHAAN). De 7 sejre endte med at koste bookmakerne det største minus på en dag i historien, man skønner omtrent 300 millioner kroner tilsammen. 

Betfred alene opgjorde deres tab til ca. 35 millioner kroner, og de glemmer aldrig den dag som de beskriver som ''the perfect storm'' da publikums yndling Dettori gjorde rent bord.

Sammendrag af løbene fra den dag kan ses her:

https://www.youtube.com/watch?v=0FMqs8RaVOc<br>

Jeg anser naturligvis som alle andre Frankie Dettori som en af de bedste jockeys jeg har set, eneste minus om ham i min verden er, at han gider selv her i 2023 at ride for Bob Baffert der er taget og dømt i mere end 30 doping sager, det er mig en gåde han har behov for at blive ved at støtte en sådan træner ved at sætte sig i sadlen og ride løb for ham.

Hans bedste ridt i karrieren, det er jo umuligt at finde bare et løb ud af så ufattelig mange sejre, men jeg husker stadig da han med super hoppen ENABLE (NATHANIEL) tilbage i 2019 kom i clinch med CRYSTAL OCEAN (CRYSTAL STAR) med James Doyle i sadlen, på Ascot over 2400 meter i King George VI And Queen Elizabeth Qipco Stakes, Gr.1, i en blød bane. Der var hårdt tempo fra start, og circa 400 meter fra mål udspandt der en duel mellem de to top heste og jockeys, og ''naturligvis'' med Dettori som vinder for ellers var det jo nok ikke vurderet som et af hans bedste ridt.

Løbet kan ses her, Dettori på ENABLE i Juddmonte (Khalid Abdulah) berømte farver (pink hue) og CRYSTAL OCEAN /James Doyle i Rothschilds mørkeblå farve/gul hue:

https://www.youtube.com/watch?v=kjM1nMi4vps<br>


Dettori vandt jo så sent som i juli på TAKEKO (MEHMAS) på Bro Park, og jeg kan se han faktisk tilbage i 1996 vandt på Tåby banen med Balding trænede JAYANNPEE (DOULAB) i Tåby Open Sprint, Listed race. Et løb hvor han faktisk sluttede 3 i mål, men de to foran placerede HUMBERTS LANDING (CYRANO DE BERGERAC) med Janos Tandari i sadlen samt HAKIKI (BALLAD ROCK) med Frederik Johansson i sadlen blev flyttet ned som henholdsvis 2+4 i totoen selv om de var 1+2 i mål. SUBZERO (THATCHING) med Nicholas Cordrey i sadlen der sluttede 4 i mål blev rykket op på 3. plads – der har været en del tumult i det løb må man kunne konkludere.

I 2008 vandt Dettori også på Jægersro med MICK JEROME trænet af Rune Haugen.

I alt har han redet 10 gange i Sverige, med 3 sejre og en 2. plads og to 3. pladser som resultat, jeg mindes ikke at have set/hørt han har redet i Danmark og Norge, hvis nogen ved andet så giv mig et tip.

Det bliver spændende hvad Dettori vil bruge resten af sit liv på, ud over hans kone og 5 børn, mon ikke vi får ham at se som tv ekspert, måske træner?

Dog skal han lige ''igennem'' 4 top ridt på Ascot, Champions Day den 21 oktober, hvor han er i sadlen på KING OF STEEL (WOOTON BASSETT), INSPIRAL (FRANKEL), KINROSS (KINGMAN) samt COURAGE MON AMI (FRANKEL) såfremt alle starter. Så følger Breeders Cup løb i USA, Melbourne Cup og Hong Kong International.